Nationale Ombudsman op bezoek bij  Kadera en RIBW Overijssel

 “Ieder kind verdient een veilig thuis, daar zorgen we samen voor”

Vandaag verwelkomden RIBW Overijssel en Kadera aanpak huiselijk geweld de Nationale Ombudsman tijdens zijn ‘ombudstour’ in het Huis van de Wijk in Zwolle. Tijdens het bezoek sprak Ombudsman Reinier van Zutphen onder andere over kinderen & huiselijk geweld en het belang van medezeggenschap en betrokkenheid van cliënten.

Reinier van Zutphen werd verwelkomd door RIBW Overijssel regiodirecteur IJsselland Anne-Marie Journee in het Huis van de Wijk. Na een welkomstwoord vertelden Bente Olde-Engberink, voorzitter van de OR, en Erik Revenboer, Adviseur Cliëntenraad bij RIBW Overijssel over de verschillende manieren waarop bij de RIBW werk wordt gemaakt van medezeggenschap en waarop cliënten worden betrokken bij de organisatie en de besluitvorming. Ombudsman van Zutphen zei hierover “Mijn ervaring is dat pas als er intensief persoonlijk contact is je goed naar elkaar kunt luisteren. Dat lijkt eenvoudig, maar als je dat écht goed en eerlijk wilt doen kan het best ingewikkeld worden.”

Na een korte pauze was het woord aan Jeroen Traas, directeur-bestuurder bij Kadera. Jeroen vertelde in het kort over de opvang en hulpverlening die Kadera biedt aan mannen, vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Daarna gaven Danielle Rijksen en Diana Jansen, beiden kinderhulpverlener bij Kadera, een presentatie over de hulpverlening aan kinderen die bij Kadera in de opvang verblijven. Hierbij kwamen verschillende thema’s aan bod zoals het contact met de achterblijvende ouder, systeemgericht werken, het belang van samenwerken en de verscheidenheid in de aanpak van huiselijk geweld tussen de verschillende regiogemeenten in het werkgebied. Danielle Rijksen: “Uiteindelijk verdient ieder kind een veilig thuis. Daar staan wij voor, maar dat kunnen we alleen samen met anderen bereiken. Dat lukt alleen als we samenwerken!”

Afsluitend was het woord aan Reinier van Zuthpen, die de deelnemers wat meer vertelde over de werkzaamheden van de ombudsman en over de ombudstour in Overijssel. Ook blikte hij terug op de gesprekken en presentaties tijdens het werkbezoek en benadrukte hij het belang voor de ombudsman om, mede door middel van dit soort werkbezoeken, in contact te komen en te blijven met de mensen om wie het gaat.

Samen Sterker: Verslag van de Stakeholdersbijeenkomsten 2024

Op woensdag 3 april 2024 vond de eerste van de twee stakeholdersbijeenkomsten van Kadera plaats in het PEC stadion Zwolle, gevolgd door de bijeenkomst in de Grolsch Veste Enschede op donderdag 4 april 2024. De bijeenkomsten stonden in het teken van het verkennen van de rol van Kadera in de aanpak van huiselijk geweld en het bespreken van de strategische koers voor de komende jaren.

De dag begon met een hartelijke ontvangst waarbij de aanwezigen werden verwelkomd door Jeroen Traas, directeur-bestuurder van Kadera, die het belang van samenwerking benadrukte. Anita Wix deelde vervolgens inspirerende voorbeelden uit haar eigen ervaringen met intieme terreur en als ex-client van Kadera.

Dagvoorzitter Essa Reijmers, senior beleidsadviseur bij Valente, gaf een introductie op de thema’s van de dag en legde het programma uit. Deelnemers werden vervolgens uitgenodigd om aan tafels plaats te nemen en in kleine groepen te discussiëren over verschillende onderwerpen, zoals de ervaringen met de samenwerking met Kadera en de benodigde hulp voor specifieke doelgroepen.

Na een tafelwissel voor de tweede ronde, werden de gesprekken voortgezet en werd er dieper ingegaan op thema’s zoals de rol van Kadera in verschillende stadia van het hulpverleningsproces en de behoeften van kinderen in situaties van huiselijk geweld. Uit de terugkoppeling van de gesprekken aan de tafels, kwamen waardevolle bijdragen voor de ontwikkeling van de strategische koers 2025-2030.

Het programma werd afgesloten met een plenair panelgesprek waarbij professionals uit het veld de strategische koers van Kadera bespraken in relatie tot de ontwikkelingen in het werkgebied. Het publiek werd actief betrokken bij het gesprek en kreeg de gelegenheid om vragen te stellen en ideeën te delen.

Essa rondde de dag af met een korte samenvatting, waarbij ze de ervaringen van de deelnemers ophaalde. Jeroen bedankte vervolgens alle sprekers en aanwezigen, en kondigde aan dat de deelnemers de strategische koers zouden ontvangen. Als afsluiting las Kyrie Stuij een persoonlijke tekst voor, waarmee ze haar ervaringen als kind in de opvang deelde. Tijdens de afsluitende borrel konden deelnemers langs de informatiemarkt lopen en in gesprek gaan met hulpverleners van Kadera.

De stakeholdersbijeenkomsten waren een waardevolle gelegenheid om inzichten te delen, ideeën uit te wisselen en samen te werken aan een toekomst waarin huiselijk geweld effectief wordt aangepakt. We danken alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en inzet en kijken uit naar de voortzetting van onze samenwerking.

Penvoerderschap CSG Zwolle overgedragen aan Veilig Thuis 

Per 1 januari 2024 is het penvoerderschap van Centrum Seksueel Geweld Zwolle overgedragen van Kadera naar Veilig Thuis IJsselland. De overdracht van het penvoerderschap is onderdeel van een verandering in de organisatiestructuur van het CSG Zwolle, die zorgt voor betere structurele bezetting van de bereikbaarheid van het CSG. 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in december heeft directeur-bestuurder Jeroen Traas het penvoerderschap symbolisch overgedragen aan Veilig Thuis IJsselland. 

Kadera blijft als convenantpartner betrokken bij het Centrum Seksueel Geweld Zwolle. 

Ervaringsverhaal Linda, coördinator toegang en trajecten 

In deze serie laten we verschillende mensen die met Kadera te maken hebben, aan het woord. Aan de hand van een aantal vragen vertellen zij over hun ervaringen met Kadera, als cliënt, medewerker of vrijwilliger. In deze aflevering komt Linda aan het woord. Zij is coördinator toegang en trajecten bij Kadera. 

Wie ben je en wat doe je bij Kadera?

Ik ben Linda, 40 jaar en ik ben 17 jaar werkzaam bij Kadera. Ik werk bij Kadera als coördinator toegang en trajecten. 

Waarom doe je dit werk? 

Ik ben als stagiaire begonnen bij Kadera. Ik kreeg na mijn jaarstage een contract aangeboden en na mijn afstuderen ben ik gebleven. Ik heb 16 jaar in de opvang gewerkt als casemanager en materieel dienstverlener. Ik heb dit met heel veel toewijding en plezier gedaan. Huiselijk geweld is echt een specialisme en dit past bij mij. In alle ogenschijnlijke onmogelijkheden en in (soms kritieke) veiligheidssituaties toch naar de mogelijkheden op zoek gaan en daarbinnen het verschil proberen te maken, dat drijft me. Na 16 jaar werd het voor mij tijd om iets anders en nieuws te gaan doen, het liefst binnen Kadera. Ik heb gesolliciteerd op de (interne) vacature bij team T&T en ik ben in februari dit jaar gestart. Ik heb gevonden wat ik zocht! Een hele nieuwe uitdaging binnen onze ‘tak’ in de aanpak huiselijk geweld. Het grootste verschil is dat ik mij nu vooral bezig houd met huiselijk geweld zaken die nog niet in veiligheid zijn gebracht en veel in de keten samenwerk. Het is heel erg leuk en mijn ervaring uit de opvang komt erg van pas! 

Daarnaast zet ik mij al jaren in voor de aanpak van huiselijk geweld binnen Caribisch Nederland. Ik ondersteun de vrouwenopvang op Bonaire die ik ook heb geholpen bij de oprichting en momenteel ondersteun ik de eilanden Saba en Sint Eustatius bij het opzetten van een eigen vrouwenopvang. Heel leuk en uitdagend.

Wat voor mensen zijn de cliënten van Kadera? 
Mensen die door samenloop van omstandigheden in een onveilige situatie verkeren of hebben verkeerd. Het zijn mensen die zo dapper zijn om om hulp te vragen en hulp te aanvaarden. Daar moet je je kwetsbaar voor opstellen en daar heb ik enorm veel bewondering voor. Het zijn mensen uit alle lagen van de bevolking met uiteenlopende culturele achtergronden. Het kan je buurman zijn, of de mevrouw die op de bus zit te wachten, de lerares van je kind of de maaltijdbezorger. Er is meer dat je niet weet van mensen dan wel…

Welke cliënt of situatie is je bijgebleven en waarom? 
Mijn allereerste client uit mijn stage omdat zij en haar kinderen ‘mijn’ eerste client waren. Ik denk nog steeds aan haar, hoe zou het met haar gaan? 

Wat is er moeilijk aan je werk? 
Ik vind het moeilijk als slachtoffers niet geholpen willen worden en daardoor steeds weer opnieuw in beeld komen. Je komt dan in een vicieuze cirkel terecht samen met andere betrokken ketenpartners. Zeker als er kinderen zijn dan gun je hen een veilige leefomgeving. Mijn norm van ‘normaal’ is niet altijd de ander zijn norm. Dat vind ik soms lastig. 

Wat hoop je dat je cliënten bereiken in het werk wat jullie samen doen?
Ik hoop dat de cliënten zich veilig en gesteund voelen. Volgens mij is veiligheid en niet alleen in het leven staan een basisbehoefte. 

Wat wil je zeggen tegen nieuwe cliënten en/of tegen slachtoffers van huiselijk geweld? 
Je voelt diep van binnen wat oke is en wat niet oke is. Als je voelt dat het niet oke is, zoek dan een luisterend oor; iemand die je kan steunen. Praten betekent niet gelijk weggaan uit de situatie of controleverlies. Er over praten is een eerste stap en gun jezelf kleine stappen in het moeilijke proces van huiselijk geweld. 

Ervaringsverhaal Florien, ambulant hulpverlener bij Kadera in Zwolle 

In deze serie laten we verschillende mensen die met Kadera te maken hebben, aan het woord. Aan de hand van een aantal vragen vertellen zij over hun ervaringen met Kadera, als cliënt, medewerker of vrijwilliger. In deze aflevering komt Florien aan het woord, zij is ambulant hulpverlener in Zwolle. 

Wie ben je en wat doe je bij Kadera? 

Ik ben Florien, ik ben 24 jaar en werk nu ongeveer een halfjaar bij Kadera, bij het ambulante team in Zwolle. 

Waarom doe je dit werk?

Ik ben zelf vroeger cliënt geweest bij Kadera en wilde graag mijn ervaringen inzetten om anderen in soortgelijke posities te helpen.

Wat voor mensen zijn de cliënten van Kadera?

Mensen die ongelooflijk sterk zijn, maar het zelf soms nog niet doorhebben. Ze kunnen in hun kracht gezet worden, of ze moeten een lichtpuntje van hoop leren zien waardoor ze macht over hun leven kunnen terugkijken en kunnen zien hoe sterk ze daadwerkelijk zijn.

Welke cliënt of situatie is je bijgebleven en waarom?

Een cliënt die wilde scheiden maar niet wist hoe. Zij was enorm sterk maar had gewoon niet de handvatten om door te zetten. Doordat wij die konden bieden, is zij enorm gegroeid en heeft ze haar eigen stem teruggekregen.

Wat is er moeilijk aan je werk?

Je hoort verschrikkelijke verhalen betreffende wat mensen meemaken en het is noodzakelijk voor jezelf om dit los te kunnen laten zodra je thuis bent. Dat kan best lastig zijn.

Wat hoop je dat je cliënten bereiken in het werk wat jullie samen doen?

Hun eigen stem en kracht terugvinden.

Wat wil je zeggen tegen nieuwe cliënten en/of tegen slachtoffers van huiselijk geweld?

Er is altijd hoop, er is altijd een lichtpuntje en je bent niet alleen.

Ervaringsverhaal client intensieve zorg Zwolle  

In deze serie laten we verschillende mensen die met Kadera te maken hebben, aan het woord. Aan de hand van een aantal vragen vertellen zij over hun ervaringen met Kadera, als cliënt, medewerker of vrijwilliger. In deze aflevering de ervaringen van een client van intensieve zorg Zwolle. 

Welke hulpverlening heb je bij Kadera gehad? 

Ik heb in de crisisopvang gezeten en ik verblijf nu op de afdeling intensieve zorg. Ik heb hulp gehad met praktische en financiële zaken en ik heb psychische hulpverlening gehad. Ook ben ik geholpen bij vervolghuisvesting. 

Hoe voelde je je toen je bij Kadera begon?

Ik voelde me deels verloren. Ik voelde me ook angstig en verdrietig. 

Wat heb je aan de hulpverlening bij Kadera gehad?

Ik heb heel veel aan de hulpverlening gehad. Ik ben erg dankbaar dat ik hulp krijg van Kadera om mijn leven weer op de rit te krijgen. Door groepsbijeenkomsten en trainingen te volgen, heb ik veel geleerd over mezelf en over de situatie waarin ik beland was. Het heeft me geholpen om dingen beter een plek te geven. Ik voel me weerbaar. 

Wat was er moeilijk? En waarom?

Het wonen in een gemeenschap met andere vrouwen en hun kinderen waarbij iedereen een rugzak meedraagt, kan soms zeer intensief zijn. Ik ervaar geen privacy en moet altijd goed oppassen voor mijn spullen en voor agressief gedrag van andere vrouwen of kinderen.

Hoe gaat het nu met je? 

Het gaat steeds beter. Ik heb heel veel bereikt. Soms is het moeilijk, maar alles heeft tijd nodig. Ik ben heel tevreden over mijn groei.

Wat zou je tegen nieuwe cliënten van Kadera willen zeggen?

Probeer alles aan te pakken in jezelf en bij Kadera. Maak gebruik van al het trainingsaanbod, stel je open, verwerk je trauma’s en neem de rust voor jezelf. Je verdient het leven! 

Lancering #VetVeilig the game bij basisschool De Wieden

Dinsdag 11 juli stond voor de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Wieden in het teken van #VetVeilig the game. Zij speelden als allereerste in Nederland het nieuwe spel: ‘De foto’. Samen met TikTokker meester Stefan, diverse hulpverleners én leraren ontdekten leerlingen de risico’s van sexting en hoe om te gaan met persoonlijke foto’s en berichten.

Veiligheidsregio IJsselland realiseerde samen met partners een online spel om leerlingen op een leuke manier te laten leren over veiligheid. Dinsdag was de lancering van het derde spel van #VetVeilig the game: ‘De foto’. Hierbij maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met de risico’s rondom sexting. 

Lancering
Met veel toeters en bellen kwamen de dienstauto’s van politie, ambulance en de brandweer op het schoolplein. Toen was het tijd voor de lancering! Na de korte opening van Meester Stefan, presentator van het spel, speelden leerlingen van groep 7 en 8 het spel. Ook spraken hulpverleners van de veiligheidsregio, GGD IJsselland, politie en Centrum Seksueel Geweld (CSG) met de leerlingen.

Risico’s van sexting
Sexting, het uitwisselen van seksueel getinte tekstberichten, foto’s of video’s, is een veelvoorkomend verschijnsel onder jongeren. Het kan een moderne vorm van intimiteit zijn, maar het kan ook uitmonden in online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld wanneer beelden zonder toestemming gedeeld worden of als er dwang of chantage aan te pas komt. Het is voor jongeren soms lastig om deze risico’s in te schatten.

Veilig leven in IJsselland
‘De foto’ is het derde spel in de reeks van #VetVeilig the game. Eerder verschenen ‘De Brand’ en ‘De Val’. Het is een onderdeel van het programma ‘Veilig Leven’ waarmee inwoners van de regio bewust worden gemaakt van risico’s in hun omgeving en leren hoe te handelen bij incidenten. 

Dagverslag Kaderadag 2023: Verbinding en deskundigheid in de spotlight!

Op 22 juni 2023 vond de Kaderadag plaats in De Lantaarn in Hellendoorn. Het evenement stond in het teken van verbinding, deskundigheid en werkgeluk. Medewerkers van Kadera aanpak huiselijk geweld kwamen samen voor een inspirerende middag en avond vol boeiende sprekers, interactie en gezelligheid.

De dag begon met een ontvangst, waarbij de deelnemers elkaar konden begroeten en bijpraten. Om 14:00 uur opende Jeroen Traas de Kaderadag met een hartelijk welkomstwoord. Vervolgens nam Karin Bloemen, de bekende cabaretière, zangeres en actrice, het podium over om het programma te introduceren.

De eerste spreker, Sietske Dijkstra, een gerenommeerd psycholoog met expertise op het gebied van geweld in intieme kring, deelde haar inzichten over intieme terreur en dwingende controle. Haar betoog bood nieuwe perspectieven op de behandeling van deze problematiek. Na haar presentatie was er een korte speeddate-sessie, waarbij deelnemers met elkaar in gesprek gingen over werkgeluk.

Na de speeddate was het podium opnieuw voor Karin Bloemen. Ze deelde openhartig haar persoonlijke ervaringen met seksueel geweld in haar jeugd en deelde welke impact dit heeft gehad op haar leven. Haar inspirerende bijdrage onderstreepte het belang van op tijd de juiste hulp inschakelen, van doorvragen en goed luisteren naar elkaar en naar kinderen en motiveerde de aanwezigen om zich in te zetten voor het bieden van veiligheid. 

Daarna was het de beurt aan Lidwine de Vries, een ervaren coach en trainer op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk. In haar interactieve workshop “Aan het stuur van je eigen werkgeluk” liet ze de deelnemers nadenken over persoonlijk leiderschap en wat hen plezier geeft in hun werk. 

Het plenaire programma werd afgesloten met een lied van Karin Bloemen en een dankwoord van Jeroen Traas. 

Na het plenaire programma was er tijd om te genieten van een smakelijke barbecue, waarbij collega’s onder het genot van lekker eten en drinken informeel met elkaar konden napraten. De avond werd afgesloten met een muzikale borrel met live muziek. 

De Kaderadag 2023 was een groot succes, mede dankzij de boeiende sprekers, de interactieve speeddate-sessie en de ontspannen sfeer tijdens de barbecue en muzikale borrel. Kadera aanpak huiselijk geweld bedankt alle medewerkers en sprekers voor hun enthousiaste deelname en waardevolle bijdragen.

Mannen zingen voor mannen en steunen Kadera mannenopvang

Op 21 april vond de tweede Zwolse mannenzangavond plaats in de Plantagekerk. Sinds 2019komen mannen hier samen om geestelijke liederen te zingen en verbinding te vinden met elkaar. Het is geen avond waarbij een koor zingt, maar een samenzangavond. Onder leiding van dirigent Martin van Heerde en met medewerking van organist Harm Hoeve, is dit initiatief van Otto Kleingeld, Hans Sandink en Martin Binnendijk uitgegroeid tot een prachtige samenkomst van mannen met een gedeelde passie voor muziek.

Bij de eerste editie van de mannenzangavond in 2019 zongen de mannen ook al voor de mannen in de opvang van Kadera, waarbij de opbrengsten werden gebruikt voor een training met een acteur. In 2020 moest het evenement helaas geannuleerd worden vanwege de coronapandemie, maar nu is het terug en groter dan ooit. Deze editie telde maar liefst 200 enthousiaste deelnemers, maar er is nog ruimte om verder te groeien.

Tijdens de avond werd gecollecteerd onder de slogan ‘Mannen voor mannen’. Via QR-codes is er een bedrag van €615 opgehaald. Opgeteld bij de opbrengsten via collectemandjes, was de totale opbrengst maar liefst €1250. Dit geld zal worden besteed aan fietsen voor de locatie en stootkussens voor de weerbaarheidstraining, om zo de mannenopvang van Kadera te ondersteunen.

Tijdens een bezoek aan de mannenopvang werd dit prachtige bedrag aangeboden aan de hulpverleners en een aantal cliënten van Kadera. Bheka*, een cliënt van Kadera, gaf aan dat hij goed geholpen wordt en zich gesteund voelt. Thomas*, een andere cliënt, benadrukte dat hij in de mannenopvang de rust en focus heeft op zichzelf en zijn dochter. Beide mannen zijn dankbaar voor wat ‘Mannen voor mannen heeft gedaan voor hen en de mensen die bij Kadera verblijven en zijn blij met de aandacht voor dit kwetsbare thema, waar nog veel taboe over bestaat.

Het succes van deze avond motiveert de organisatoren en deelnemers om door te gaan. Ze kijken al uit naar de volgende editie van de mannenzangavond op 20 april 2024. Otto gaf aan dat het fijn was om cliënten te ontmoeten, ook al was het maar kort. Hij vond het geweldig om te zien wie er profiteert van hun inspanningen en om de gezichten achter de mannenopvang te leren kennen. Hans voegde hieraan toe dat het een waardevolle ervaring was om te zien voor wie ze het allemaal doen.

De video van de mannenzangavond is te zien op de Reformatorische Omroep.

De organisatoren kijken met trots terug op deze geslaagde avond en zijn blij met de positieve reacties van de bezoekers. Het evenement en de donatie dragen bij aan het vergroten van het bewustzijn rondom mannenmishandeling en de noodzaak van opvang en hulpverlening. Door mannen samen te brengen door middel van muziek, kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving.

*Niet zijn echte naam

#VetVeilig the game maakt scenario over sexting

#VetVeilig the game is een interactief online spel waarin kinderen en jonge tieners op laagdrempelige wijze leren over risico’s en incidenten rondom veiligheid. Na de succesvolle twee scenario’s De Brand en De Val wordt er nu hard gewerkt aan een spel over sexting. #VetVeilig the game is gemaakt door Veiligheidsregio IJsselland als onderdeel van het programma ‘Veilig Leven’. Een programma waarmee inwoners van regio IJsselland (meer) bewust worden gemaakt van risico’s in hun omgeving en leren hoe te handelen bij incidenten. Met het onderdeel #VetVeilig ligt de focus op kinderen en jonge tieners tot en met 13 jaar. Jong geleerd is immers oud gedaan.

Na het succes van de eerste twee scenario’s van #VetVeilig the game, is er nu een nieuw scenario in de maak. Samen met en op verzoek van partners zoals politie, Centrum Seksueel Geweld Zwolle en GGD IJsselland wordt nu aandacht besteed aan het onderwerp sexting. Afgelopen week werden de opnames voor het nieuwe scenario gemaakt. Een belangrijke stap, want hiermee komt de lancering van de nieuwe game weer een stukje dichterbij. 

Sexting onder jongeren 

Sexting, het uitwisselen van seksueel getinte tekstberichten, foto’s of video’s, is een veelvoorkomend verschijnsel onder jongeren. Uit onderzoek blijkt dat 3,5% van de Nederlandse middelbare scholieren aan sexting doet. Het kan een moderne vorm van intimiteit zijn, maar het kan ook uitmonden in online seksueel grensoverschrijdend gedrag, wanneer beelden zonder toestemming worden gedeeld of als er dwang aan te pas komt. Het is voor jongeren soms lastig om deze risico’s in te schatten en om ‘toestemming’ te checken en te hanteren. Daarom wordt er hard gewerkt aan een nieuw scenario van #VetVeilig the game, waarin kinderen en jonge tieners op een laagdrempelige manier leren over de risico’s en incidenten rondom sexting.

Het Centrum Seksueel Geweld ontvangt regelmatig hulpvragen van jongeren die te maken hebben met online seksueel geweld. Danielle de Grave, coördinator van CSG Zwolle, is dan ook blij met de ontwikkeling van het nieuwe scenario: ‘#VetVeilig the game kan eraan bijdragen dat jongeren zich bewust worden van de risico’s die sexting met zich meebrengt en kan ervoor zorgen dat kinderen en jongeren op een veilige manier omgaan met het delen van seksueel getinte berichtjes en beelden. Het is een mooi middel om het gesprek over grenzen en toestemming aan te gaan, want daar wordt sexting alleen maar leuker van!’

Ontwikkeling van het nieuwe spel 

Het prachtige, klassieke schoolgebouw van de Deventer Leerschool was het decor van de tweede filmdag. Studio Zelden filmde alle scenes die straks in het nieuwe scenario te zien zijn. Ook de politie was aanwezig om in een scene mee te spelen en de opnames van de nieuwe, bekende presentator zijn gemaakt. Nu begint de montage en de daadwerkelijke productie van de game. Naar verwachting is de game eind mei klaar. 

De andere scenarios spelen?

Wil je meer weten over #VetVeilig the game of #VetVeilig in het algemeen? Ga dan naar de #VetVeilig pagina. Ben je docent en wil je de game in jouw klas spelen? Ga dan naar de pagina met informatie voor docenten. Of speel hier de games direct.