Samenwerkingsafspraken Kadera en Tactus

Samenwerkingsafspraken Kadera en Tactus

Vandaag ondertekenden Kadera en Tactus nieuwe samenwerkingsafspraken. Deze zijn van belang omdat uit onderzoek bekend is dat in veel situaties van huiselijk geweld of partnergeweld tevens sprake is van verslavingsproblematiek.

De afspraken gaan onder andere over wederzijdse kennisuitwisseling, consultatie, casuïstiekbesprekingen en begeleidingstrajecten.

Wij verwachten met deze afspraken de kennis en expertise van beide organisaties te bundelen en hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan het duurzaam borgen van de veiligheid en het doorbreken van de geweldscyclus in situaties van huiselijk geweld.