Nationale Ombudsman op bezoek bij  Kadera en RIBW Overijssel

 “Ieder kind verdient een veilig thuis, daar zorgen we samen voor”

Vandaag verwelkomden RIBW Overijssel en Kadera aanpak huiselijk geweld de Nationale Ombudsman tijdens zijn ‘ombudstour’ in het Huis van de Wijk in Zwolle. Tijdens het bezoek sprak Ombudsman Reinier van Zutphen onder andere over kinderen & huiselijk geweld en het belang van medezeggenschap en betrokkenheid van cliënten.

Reinier van Zutphen werd verwelkomd door RIBW Overijssel regiodirecteur IJsselland Anne-Marie Journee in het Huis van de Wijk. Na een welkomstwoord vertelden Bente Olde-Engberink, voorzitter van de OR, en Erik Revenboer, Adviseur Cliëntenraad bij RIBW Overijssel over de verschillende manieren waarop bij de RIBW werk wordt gemaakt van medezeggenschap en waarop cliënten worden betrokken bij de organisatie en de besluitvorming. Ombudsman van Zutphen zei hierover “Mijn ervaring is dat pas als er intensief persoonlijk contact is je goed naar elkaar kunt luisteren. Dat lijkt eenvoudig, maar als je dat écht goed en eerlijk wilt doen kan het best ingewikkeld worden.”

Na een korte pauze was het woord aan Jeroen Traas, directeur-bestuurder bij Kadera. Jeroen vertelde in het kort over de opvang en hulpverlening die Kadera biedt aan mannen, vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Daarna gaven Danielle Rijksen en Diana Jansen, beiden kinderhulpverlener bij Kadera, een presentatie over de hulpverlening aan kinderen die bij Kadera in de opvang verblijven. Hierbij kwamen verschillende thema’s aan bod zoals het contact met de achterblijvende ouder, systeemgericht werken, het belang van samenwerken en de verscheidenheid in de aanpak van huiselijk geweld tussen de verschillende regiogemeenten in het werkgebied. Danielle Rijksen: “Uiteindelijk verdient ieder kind een veilig thuis. Daar staan wij voor, maar dat kunnen we alleen samen met anderen bereiken. Dat lukt alleen als we samenwerken!”

Afsluitend was het woord aan Reinier van Zuthpen, die de deelnemers wat meer vertelde over de werkzaamheden van de ombudsman en over de ombudstour in Overijssel. Ook blikte hij terug op de gesprekken en presentaties tijdens het werkbezoek en benadrukte hij het belang voor de ombudsman om, mede door middel van dit soort werkbezoeken, in contact te komen en te blijven met de mensen om wie het gaat.