Penvoerderschap CSG Zwolle overgedragen aan Veilig Thuis 

Per 1 januari 2024 is het penvoerderschap van Centrum Seksueel Geweld Zwolle overgedragen van Kadera naar Veilig Thuis IJsselland. De overdracht van het penvoerderschap is onderdeel van een verandering in de organisatiestructuur van het CSG Zwolle, die zorgt voor betere structurele bezetting van de bereikbaarheid van het CSG. 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in december heeft directeur-bestuurder Jeroen Traas het penvoerderschap symbolisch overgedragen aan Veilig Thuis IJsselland. 

Kadera blijft als convenantpartner betrokken bij het Centrum Seksueel Geweld Zwolle.