Verbeterde signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Daarom heeft Kadera de signalenkaart ontwikkeld. Deze bevat signalen die kunnen gelden voor het slachtoffer en de pleger en kunnen wijzen op huiselijk geweld.

In 2019 is de Signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geactualiseerd en doorontwikkeld. De verbeterde meldcode is aan de signalenkaart toegevoegd, zodat gebruikers het afwegingskader en de mogelijkheden om een melding te doen, in een oogopslag kunnen bekijken.

De papieren signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is te bestellen via info@kadera.nl voor € 7,50 plus verzendkosten. Voor grote bestellingen kunt u een offerte opvragen.

De signalenkaart is ook digitaal te raadplegen, via www.signalenkaart.nl. Deze interactief te gebruiken website, zal op korte termijn geactualiseerd en herzien worden, in overeenstemming met de verbeterde meldcode.

Opfriscursus Safe at Home: Ik zie ik zie wat jij niet ziet, wat nu?

Tussen 2016 en 2018 heeft Kadera de Safe at Home training ontwikkeld en gegeven aan medewerkers van vijftien woningbouwverenigingen in Nederland. In de Safe at Home training worden vakmensen bij woningbouwcorporaties getraind in het signaleren en doorgeven van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen het project, dat mogelijk gemaakt werd door een subsidie van de Europese Unie, werd de training gegeven aan meer dan 1000 vakmensen. Ook is er een handreiking ontwikkeld voor woningcorporaties, om het signaleren van huiselijk geweld in te bedden in de organisatie.

Inmiddels in de Safe at Home training beschikbaar gemaakt voor alle woningbouwverenigingen en aannemers- en klusbedrijven in Nederland. Voor de corporaties waar tussen 2016 en 2018 de training gegeven is, heeft Kadera een opfriscursus ontwikkeld. In de opfriscursus, met de titel Ik zie ik zie wat jij niet ziet, wat nu? komen de belangrijkste punten van de training nog een keer aan bod, is ruimte voor het bespreken van ervaringen sinds het geven van de eerdere training en wordt de balans opgemaakt van het effect van de training tot dan toe. Ook biedt de opfriscursus nieuwe medewerkers de kans om kennis op te doen over de belangrijkste signalen en risicofactoren van huiselijk geweld en over de manier waarop huiselijk geweld ontstaat en blijft bestaan.

Uniek aan de opfriscursus is de mogelijkheid dat een ervaringsdeskundige meekomt om over zijn of haar ervaringen te vertellen en vragen te beantwoorden over huiselijk geweld. De trainer betrekt het verhaal van de ervaringsdeskundige bij de training en de ervaringsdeskundige geeft tips en adviezen over het bespreekbaar maken van huiselijk geweld.

Wilt u meer informatie ontvangen over de opfriscursus van Safe at Home of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact op met onze trainers, via info@kadera.nl

Geschiedenis Kadera

Op 15 mei 1976 wordt het Blijf-van-m’n-lijf-Huis Zwolle opgericht, als tweede vrouwenopvang in Nederland (na Amsterdam). Op 27 mei 1994 wordt in Zwolle het vrouwenopvang- en begeleidingscentrum van de Berendina Stoel Stichting (BSS) opgericht. Na een fusie van deze twee opvanghuizen, ontstaat Vrouwenopvang aan de IJssel, in 2000.

In 2001 is het Blijf-van-m’n-lijf-Huis Hengelo en Enschede ook onderdeel geworden van de Vrouwenopvang aan de IJssel, waarna de naam is veranderd in Vrouwenopvang Overijssel.

In 2010 is de naam veranderd in Kadera (Een samentrekkingen van twee woorden: het Franse ‘kadee’ voor man en het Latijnse woord ‘era’ voor vrouw). Met de nieuwe naam wilde Kadera duidelijk maken dat de stichting voor iedereen is.

Kadera heeft in 2005 het ASHG (Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld) opgericht. Later werd dit het SHG. Het SHG is in 2015 samengegaan met het advies en meldpunt kindermishandeling (AMK) onder de naam Veilig Thuis IJsselland.

In 2015 is Veilig Thuis IJsselland (VTIJ) ondergebracht bij zowel Kadera als bij Bureau Jeugdzorg. Na 2,5 jaar (oktober 2017) bleek het beter om het VTIJ te verzelfstandigen.

In 2016 is het Centrum Seksueel Geweld Zwolle (CSG) ondergebracht bij Kadera voor de regio IJsselland. In 2017 is de hulpverlening uitgebreid op het gebied van ambulant. In 2017 is Kadera van start gegaan met Begeleid Wonen Mannen, met opvang en begeleiding voor mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.