Kadera Publiceert Jaarverslag en Factsheet 2023: Samen Sterk

Kadera heeft met trots het jaarverslag en de factsheet 2023 gepubliceerd, getiteld Samen Sterk. Dit verslag biedt een uitgebreid overzicht van onze inspanningen, prestaties en uitdagingen gedurende het afgelopen jaar.

Het jaar 2023 was voor Kadera een ingrijpend jaar. We werden geconfronteerd met arbeidsmarktkrapte, een nieuwe CAO Sociaal Werk, politieke verschuivingen en maatschappelijke problematiek. Deze uitdagingen hebben ons meer dan ooit laten zien hoe cruciaal goede hulpverlening aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld is. Dankzij de steun van onze cliënten, de enorme inzet van onze medewerkers en vrijwilligers, en de samenwerking met maatschappelijke partners konden we onze missie voortzetten. We willen iedereen die ons heeft gesteund en geholpen onze doelen te bereiken, hartelijk bedanken.

In 2023 hebben we veel geïnvesteerd in het bestendigen van de kwaliteit en specialisatie van onze aanpak. We hebben interne trainingen georganiseerd en methodische praktijkbegeleiders aangesteld om onze hulpverleners te ondersteunen bij steeds complexer wordende casuïstiek. Er is extra aandacht besteed aan de rol van gender bij huiselijk geweld, trauma-behandeling, het voorkomen van intergenerationele overdracht en het gebruik van geweldsprofielen.

In lijn met de regiovisies huiselijk geweld van IJsselland en Twente, hebben we intensieve ambulante hulp bij mensen thuis aangeboden om opvang te voorkomen. Kadera heeft in 2023 haar netwerk voor cliënten vergroot door samen te werken met verschillende GGZ-instanties en verslavingszorg. Daarnaast is, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, het onderzoek naar blended hulpverlening afgerond. Tevens is een nieuw onderzoek naar ambulante hulpverlening gestart.

Een gezonde organisatie is essentieel voor het bieden van de juiste hulpverlening. Daarom heeft Kadera gefocust op werkgeluk, financiële gezondheid en kwaliteitscertificering. We zijn trots op de hercertificatie van HKZ en de positieve resultaten van de periodieke audit van ons normenkader. Daarnaast zijn er stappen gezet om de duurzaamheid te verhogen en plannen gemaakt om onze ICT-systemen te verbeteren.

Hoewel de complexiteit van de casuïstiek en de ernst van het geweld toenemen, blijven we vastberaden om onze missie voort te zetten. Dankzij de inzet van onze medewerkers, vrijwilligers en partners kunnen we vol vertrouwen naar de toekomst kijken. Samen blijven we werken aan het bieden van veiligheid en ondersteuning aan mensen die thuis niet veilig zijn, met als uiteindelijk doel een samenleving zonder huiselijk geweld. We nodigen u uit om ons jaarverslag en de factsheet 2023 te lezen en meer te ontdekken over ons werk.