Skip to content

Opvang vrouwen

Vrouwenopvang

Als je te maken hebt met partnergeweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel of gedwongen prostitutie, kan het soms nodig zijn om tijdelijk ergens anders te gaan wonen. Bij Kadera bieden we verschillende soorten opvang in Enschede en Zwolle.

Samen bekijken we welke hulp het beste passend is. Iemand kan bijvoorbeeld in een groepsunit wonen of in een van onze zelfstandige woonunits. Als je kinderen hebt, kunnen die gewoon mee naar de opvang.

De cliënten wonen in onze voorzieningen in nette appartementjes met in een groot aantal gevallen een eigen woonkamer met keukentje en een badkamer. Mensen die ernstig bedreigd worden, kunnen terecht in één van de Safe Houses. De locaties daarvan zijn strikt geheim. De maximale verblijfduur is één jaar.

Via de Opvangatlas kan iedereen zoeken naar passende hulp voor zichzelf of voor andere mensen – ook bij bedreiging en/of geweld thuis.

Mensen die bij Kadera verblijven, kunnen in de opvang gebruik maken van allerlei vormen van begeleiding. Naast individuele begeleidingsgesprekken zijn er ook cursussen en bijeenkomsten. Samen met de casemanager bepaalt de cliënt de doelen waar hij of zij aan wil werken. Verder is er hulp om financieel weer zelfstandig te worden. Met de methodiek Krachtwerk begeleiden wij cliënten naar een leven zonder geweld. Hierbij richten wij ons op wat de persoon kan en niet op wat hij of zij niet kan. Wij helpen de persoon zijn of haar eigen krachten te zien en te gebruiken. De cliënt heeft in het proces de regie in handen.

Voor het stoppen van het huiselijk geweld richt Kadera zich niet alleen op de cliënt, maar ook op de (ex-)partner en/of eventuele kinderen en/of andere betrokkenen. Tijdens gesprekken, waar ook de partner bij aanwezig kan zijn, wordt gesproken over de dynamiek: over hoe men met elkaar omgaat en op elkaar reageert. Deze gesprekken zijn nodig om het huiselijk geweld te stoppen.

Er is bijzondere aandacht voor kinderen in de opvang. Zij worden net als hun ouder ook begeleid. Veerkracht is een methodiek die hierbij helpt. Samen met de hulpverleners wordt gewerkt aan de veiligheid, het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Ieder kind krijgt individuele begeleiding, een screening, actieplan en veiligheidsplan. Een vaste hulpverlener ondersteunt het kind en de ouders tijdens dit proces.

Het is belangrijk dat de kinderen de zorg krijgen die nodig is, daarom werkt Kadera samen met externe organisaties zoals Jeugdbescherming Overijssel. Als kinderen bij ons in de opvang komen, gaan ze zo snel mogelijk weer naar school. Er zijn afspraken met scholen in de omgeving. Voor de jongste kinderen is er een crèche in de opvang. Daarnaast organiseren we activiteiten en uitstapjes

Na het verblijf in de opvang kan een cliënt een beroep doen op nazorg. Er wordt verder gewerkt met de krachteninventarisatie en aan het actieplan. De cliënt krijgt verschillende begeleidingsgesprekken om aan zijn of haar doelen te werken. Als het nodig is, werkt Kadera in de nazorg samen met bijvoorbeeld algemeen maatschappelijk werk of de Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen, Werken en Welzijn (RIBW). Een cliënt kan ook thuis nazorg krijgen van Kadera.

Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Dan kun je bellen naar 088 422 24 95 of mailen naar toegang@kadera.nl.

Begeleid Wonen Mannen

Mannenopvang

Ook mannen kunnen slachtoffer worden van huiselijk geweld. Ongeveer 80.00 mannen worden per jaar slachtoffer van huiselijk geweld in Nederland. Vanwege bijvoorbeeld schaamte en ongeloof van de omgeving, is het voor mannen soms lastig om hulp te zoeken.

Kadera biedt opvang en begeleiding aan mannen en uw kinderen. Deze hulp bestaat uit Begeleid Wonen in Zwolle, mannen krijgen hun eigen appartement van waaruit ze toegang hebben tot begeleiding door de hulpverleners van Kadera. Het is mogelijk je kinderen mee te nemen. Ook kan een bezoekregeling blijven bestaan tijdens het verblijf bij Begeleid Wonen Mannen.  

Huiselijk geweld omvat alle vormen van lichamelijk, seksueel en psychisch geweld. Sommige mannen worden door hun partner mishandeld. Hen wordt geestelijk geweld aangedaan, zoals vernederd en gekleineerd worden, of er is sprake van fysiek geweld. Anderen wordt geweld aangedaan door hun familie. Dit omdat men vindt dat hij de familie-eer schaadt, bijvoorbeeld vanwege zijn seksuele geaardheid of omdat hij een gedwongen huwelijk weigert. Hier spreken we van eergerelateerd geweld. Er zijn ook mannen die worden gedwongen tot het verrichten van (seksuele) dienstverlening. Dit wordt ook wel mensenhandel of gedwongen prostitutie genoemd.

Op www.mannenmishandeling.nl kun je meer lezen over mannenmishandeling. Kadera biedt hulp en opvang aan mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Bij Begeleid Wonen Mannen bieden we slachtoffers hulp en ondersteuning om het geweld te doorbreken.

Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Dan kun je bellen naar 088 422 24 95 of mailen naar toegang@kadera.nl.

Begeleid wonen Jonge Moeders

Meisjes die te maken krijgen met huiselijk geweld zijn kwetsbaar. Als ze daarbij ook nog erg jong moeder worden, wordt er wel een erg groot beroep gedaan op hun weerstandsvermogen.

Sommige jonge moeders komen uit een gezin waar sprake is van huiselijk geweld. Het is ook mogelijk dat er in de relatie met hun partner geweld voorkomt.

Begeleid Wonen Jonge Moeders van Kadera is er voor jonge moeders met één kind en zwangere vrouwen van 16 tot en met 23 jaar die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld.

Onder huiselijk geweld valt lichamelijke mishandeling, geestelijke mishandeling, financiële uitbuiting en seksueel misbruik. Ook wanneer je te maken hebt (gehad) met een loverboy, wanneer je getuige bent (geweest) van huiselijk geweld, wanneer je problemen hebt met je ouders, of wanneer je ouders onderling problemen hebben, kan Kadera je helpen.

Samen met je kindje kun je begeleid wonen bij Kadera. Kadera wijst jou een gemeubileerd en gestoffeerd appartement toe. Je betaalt daarvoor huur, hebt je eigen voordeur en, wanneer je voor huursubsidie in aanmerking komt, krijg je dit ook. In hetzelfde gebouw wonen nog vijf andere jonge (aanstaande) moeders met hun kinderen. Je kunt dus van elkaar leren en elkaar steun bieden.

In jouw appartement kun je, binnen de regels, bezoek ontvangen. Je kunt ongeveer een jaar in het appartement wonen. Als het mogelijk is, ga je naar school of naar je werk.

Je krijgt daarnaast hulp van een hulpverlener van Kadera, bijvoorbeeld op het gebied van omgaan met anderen, stoppen van geweld, maar ook hulp bij financiën. Zo kun je bouwen aan een toekomst voor jou en je kindje.

Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Dan kun je bellen naar 088 422 24 95 of mailen naar toegang@kadera.nl.

Take a break Twente

Wat is Take a Break?

Bij Take a Break nemen jij en je partner een tijdelijke ‘break’. Samen zorgen hulpverleners en jij dat het geweld stopt. Dat gebeurt zoveel mogelijk bij jou thuis. Door samen een plan te maken zorgen we dat het thuis weer veilig is. Het hele gezin is hierbij betrokken. Er zijn geen kosten verbonden aan Take a Break.

Hoe werkt Take a Break?

Take a Break duurt ongeveer 6 weken en bestaat uit meerdere onderdelen:

  • Jij en je partner krijgen ieder een eigen begeleider, bij wie je je verhaal kwijt kunt. De gespreksonderwerpen zijn veiligheid en relatie.
  • Er is speciale aandacht voor kinderen in het gezin. Een hulpverlener praat met jou en met de kinderen en bekijkt wat nodig is voor een veilige situatie.
  • Een psycholoog praat apart met jou en je partner. De psycholoog is er om te kijken of er psychische onderwerpen zijn waarbij hulp nodig is.
Een break nemen

Mocht het nodig zijn, dan neemt een van jullie een break. Bijvoorbeeld door tijdelijk bij familie of vrienden te zijn. Uitgangspunt bij een break is dat de kinderen thuis blijven. Zo kunnen jullie u allebei rustig nadenken en bespreken wat je nodig hebt om het thuis weer veilig te maken.

Geschikt plan

Na ongeveer 6 weken komen de hulpverleners met een advies dat past bij jullie situatie. Denk aan verdere begeleiding door Kadera, een sociaal wijkteam, gesprekken met een psycholoog, begeleiding bij de opvoeding van de kinderen, hulp bij verslaving of financiën. Het plan omschrijft hoe jullie, al dan niet samen, komen tot een veilige situatie voor het hele gezin.

Ambulant

Hulp bij mensen thuis

Mensen bij wie het thuis niet veilig is of dreigt te worden, kunnen de hulp van Kadera inroepen. Bijvoorbeeld gezinnen waar veel spanningen en ruzies zijn en soms ook geweld. Of vrouwen of mannen die een gewelddadige partner hebben gehad en bang zijn weer een gewelddadige partner te krijgen. Ook mensen die niet goed weten hoe ze met hun partner om kunnen gaan zonder geweld te gebruiken, kunnen hulp inschakelen.

Samen met hen bekijkt een ambulant begeleider van Kadera hoe de veiligheid vergroot kan worden, escalatie voorkomen, het huiselijk geweld gestopt of herhaling ervan voorkomen kan worden.

De begeleiding vindt plaats bij het gezin of bij de persoon thuis.

Om huiselijk geweld te stoppen en te voorkomen, is het belangrijk duidelijk te krijgen hoe het geweld ontstaat. Hoe gesprekken of ruzies zo uit de hand lopen dat er een grens wordt overgegaan. Wie daarin wat doet en hoe reageert. Welke patronen en gewoontes er zijn. Tijdens de begeleiding gaat het ook over wat het geweld voor een ieder betekent. Zeker ook voor de kinderen, want voor kinderen is geweld in huis vaak erg ingrijpend.

Zo wordt beetje bij beetje duidelijk wat er nodig is om heftige ruzies en geweld te voorkomen en te stoppen. Hoe problemen met elkaar opgelost kunnen worden zonder geweld. In een actieplan komen de doelen te staan om dit te bereiken. De doelen kunnen per persoon of gezin verschillen. De begeleider biedt ondersteuning bij het behalen van de doelen.

Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Dan kun je bellen naar 088 422 24 95 of mailen naar toegang@kadera.nl.

Aware

Personenalarm AWARE

Het Personenalarm AWARE is er voor mannen en vrouwen die worden bedreigd door een ex-partner of familielid. Het personenalarm is een mobiel alarmsysteem. Personen die ervoor in aanmerking komen, dragen het kleine alarm bij zich. Bij acuut gevaar kan de politie onmiddellijk gewaarschuwd worden met één druk op de knop. De politie ziet waar de persoon zich bevindt en gaat daar met spoed naar toe. De melding krijgt de hoogste prioriteit.

Mensen kunnen gebruik maken van het Personenalarm AWARE als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de persoon is aangemeld bij Kadera en heeft een intakegesprek gehad;
  • de persoon woont in de regio IJsselland of Twente;
  • de persoon is bereid aangifte te doen na elke AWARE-melding;
  • er is een reële kans dat de persoon zijn/haar belager ontmoet en dat daarbij geweld gebruikt of daarmee gedreigd wordt;
  • de persoon heeft geen omgang meer met de ex-partner. Er mag wel een omgangsregeling met de kinderen zijn.

Mensen die in aanmerking willen komen voor het Personenalarm AWARE, kunnen bellen naar Toegang en Trajecten van Kadera, via 088 422 24 95.

Je kunt ook een mail sturen naar toegang@kadera.nl, dan word je zo snel mogelijk teruggebeld.

Preventie en trainingen

Naast opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld, heeft Kadera een groot aanbod op het gebied van preventie en deskundigheidsbevordering. Onze ervaren trainers kunnen verschillende trainingen en voorlichtingen geven. Ook is het mogelijk om een training op maat te laten maken. Het gehele trainingsaanbod vindt u in het kenniscentrum op deze website.

Projecten

Naast het reguliere hulpaanbod, heeft Kadera verschillende projecten. Deze projecten worden veelal mogelijk gemaakt door fondsen en zorgen ervoor dat we onze cliënten extra hulp of begeleiding kunnen bieden. Voor meer informatie over lopende projecten, kunt u terecht in het kenniscentrum.