Samen Sterker: Verslag van de Stakeholdersbijeenkomsten 2024

Op woensdag 3 april 2024 vond de eerste van de twee stakeholdersbijeenkomsten van Kadera plaats in het PEC stadion Zwolle, gevolgd door de bijeenkomst in de Grolsch Veste Enschede op donderdag 4 april 2024. De bijeenkomsten stonden in het teken van het verkennen van de rol van Kadera in de aanpak van huiselijk geweld en het bespreken van de strategische koers voor de komende jaren.

De dag begon met een hartelijke ontvangst waarbij de aanwezigen werden verwelkomd door Jeroen Traas, directeur-bestuurder van Kadera, die het belang van samenwerking benadrukte. Anita Wix deelde vervolgens inspirerende voorbeelden uit haar eigen ervaringen met intieme terreur en als ex-client van Kadera.

Dagvoorzitter Essa Reijmers, senior beleidsadviseur bij Valente, gaf een introductie op de thema’s van de dag en legde het programma uit. Deelnemers werden vervolgens uitgenodigd om aan tafels plaats te nemen en in kleine groepen te discussiëren over verschillende onderwerpen, zoals de ervaringen met de samenwerking met Kadera en de benodigde hulp voor specifieke doelgroepen.

Na een tafelwissel voor de tweede ronde, werden de gesprekken voortgezet en werd er dieper ingegaan op thema’s zoals de rol van Kadera in verschillende stadia van het hulpverleningsproces en de behoeften van kinderen in situaties van huiselijk geweld. Uit de terugkoppeling van de gesprekken aan de tafels, kwamen waardevolle bijdragen voor de ontwikkeling van de strategische koers 2025-2030.

Het programma werd afgesloten met een plenair panelgesprek waarbij professionals uit het veld de strategische koers van Kadera bespraken in relatie tot de ontwikkelingen in het werkgebied. Het publiek werd actief betrokken bij het gesprek en kreeg de gelegenheid om vragen te stellen en ideeën te delen.

Essa rondde de dag af met een korte samenvatting, waarbij ze de ervaringen van de deelnemers ophaalde. Jeroen bedankte vervolgens alle sprekers en aanwezigen, en kondigde aan dat de deelnemers de strategische koers zouden ontvangen. Als afsluiting las Kyrie Stuij een persoonlijke tekst voor, waarmee ze haar ervaringen als kind in de opvang deelde. Tijdens de afsluitende borrel konden deelnemers langs de informatiemarkt lopen en in gesprek gaan met hulpverleners van Kadera.

De stakeholdersbijeenkomsten waren een waardevolle gelegenheid om inzichten te delen, ideeën uit te wisselen en samen te werken aan een toekomst waarin huiselijk geweld effectief wordt aangepakt. We danken alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en inzet en kijken uit naar de voortzetting van onze samenwerking.