5 tips voor slachtoffers van huiselijk geweld

Het kan moeilijk zijn om om hulp te vragen wanneer je te maken hebt met huiselijk geweld. Schuldgevoelens, schaamte en angst voor represailles kunnen ervoor zorgen dat je je geïsoleerd voelt en niet weet waar je heen moet. Toch is het belangrijk om hulp te zoeken om uit de gewelddadige situatie te komen en de nodige stappen te zetten om veilig te blijven. Hieronder geven we vijf tips voor slachtoffers van huiselijk geweld die het moeilijk vinden om om hulp te vragen.

1. Praat met iemand die je vertrouwt

Het kan een grote stap zijn om over huiselijk geweld te praten, maar praten kan wel helpen. Zoek iemand op die je vertrouwt, bijvoorbeeld een familielid, vriend(in) of collega. Vertel hen wat er aan de hand is en vraag om hun steun. Als je niemand hebt om mee te praten, kun je ook terecht bij een hulpverleningsorganisatie of telefonische hulplijn.

2. Overweeg anoniem advies

Het kan eng zijn om jezelf bekend te maken als slachtoffer van huiselijk geweld. Sommige instanties bieden daarom de mogelijkheid om anoniem advies te krijgen. Dit kan helpen bij het bespreken van je situatie en het verkrijgen van advies over de volgende stappen zonder jezelf bekend te maken. Je kunt bijvoorbeeld chatten met Veilig Thuis, of gebruikmaken van forums zoals https://safewomen.nl/

3. Zoek professionele hulp

Er zijn verschillende instanties die hulp kunnen bieden bij huiselijk geweld, zoals Kadera en Veilig Thuis. Zoek informatie op over deze instanties en welke hulp ze kunnen bieden. Dit kan helpen bij het maken van de juiste keuze voor jouw situatie. Hulpverleners kunnen je helpen bij het doorbreken van de cyclus van huiselijk geweld en bij het vinden van een veilige plek om te verblijven. Zoek contact met een organisatie die gespecialiseerd is in hulp bij huiselijk geweld en vraag om advies. Zij kunnen je helpen om een veilige plek te vinden en je begeleiden bij het zetten van stappen om uit de situatie te komen.

4. Maak een veiligheidsplan

Dit kan helpen om jezelf en eventuele kinderen te beschermen tijdens en na het verlaten van de gewelddadige situatie. Dit plan kan je helpen om jezelf en eventuele kinderen te beschermen tegen geweld en om te weten wat je moet doen als er iets gebeurt. Een veiligheidsplan kan bestaan uit afspraken met vrienden of familie over waar je terecht kunt, het veranderen van sloten of het verzamelen van belangrijke documenten. Maak afspraken met vrienden of familie over wat ze moeten doen als er iets misgaat en zorg dat je belangrijke spullen zoals identiteitsbewijzen, telefoon en geld bij de hand hebt.

5. Vergeet niet dat je niet alleen bent

Huiselijk geweld kan een zeer eenzame en isolerende ervaring zijn, maar het is belangrijk om te onthouden dat je niet alleen bent. Er zijn veel mensen en instanties die hulp kunnen bieden en die er zijn om je te steunen. Hulp zoeken kan de eerste stap zijn naar een veilige en gezonde toekomst.

Zit je in een onveilige situatie? Er is hulp beschikbaar.

Mannenmishandeling

In onze samenleving is er steeds meer aandacht voor geweld tegen vrouwen. En terecht, want dit is een ernstig en veelvoorkomend probleem. Maar wat veel mensen zich niet realiseren, is dat ook mannen slachtoffer kunnen zijn van geweld in relaties.

Mannenmishandeling is een onderwerp dat nog te vaak wordt verzwegen of gebagatelliseerd. Mannen hebben echter net als vrouwen het recht om zich veilig te voelen en vrij te zijn van geweld en intimidatie.

Mannen kunnen op verschillende manieren slachtoffer worden van geweld. Het kan gaan om fysiek geweld, maar ook om psychische en seksuele mishandeling. Daarnaast kunnen mannen ook slachtoffer zijn van stalking, bedreiging en financiële uitbuiting. Mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld durven vaak niet te spreken over hun ervaringen, uit angst voor stigmatisering en ongeloof. Dit kan leiden tot een gebrek aan erkenning en hulpverlening, waardoor mannen in een isolement terecht kunnen komen en de situatie alleen maar erger wordt.

Het is belangrijk dat mannen die te maken hebben met geweld, weten dat ze niet alleen staan en dat er hulp beschikbaar is. Kadera biedt dan ook hulp aan mannen die slachtoffer zijn van geweld, zowel door het bieden van veilige opvang als door hulpverlening bij mensen thuis. Onze hulpverleners hebben veel ervaring met het ondersteunen van mannen in deze situatie en kunnen helpen bij herstel en het werken aan een veilige toekomst. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op aanbod – Kadera

Als samenleving moeten we ons bewust zijn van het feit dat mannenmishandeling een serieus probleem is dat niet genegeerd mag worden. Het is belangrijk dat mannen zich veilig voelen om hun verhaal te delen en dat er hulp beschikbaar is om hen te ondersteunen in het herstellen van de gevolgen van het geweld. Daarnaast is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de problematiek van mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld, zowel bij hulpverleners als bij het grote publiek. Door de taboes en vooroordelen rondom mannelijk slachtofferschap te doorbreken en mannen een veilige omgeving te bieden waarin zij zich kunnen uiten, kunnen wij als samenleving bijdragen aan een betere en veiligere toekomst voor iedereen. Wil je meer weten over mannenmishandeling? Neem dan eens een kijkje op www.mannenmishandeling.nl

Bij Kadera staan wij klaar voor alle slachtoffers van huiselijk geweld, ongeacht hun gender of achtergrond. We bieden een veilige omgeving waarin mannen zich gehoord, gesteund en geholpen kunnen voelen. Want alleen samen kunnen wij huiselijk geweld stoppen en bijdragen aan een veiliger en gezonder samenleving voor iedereen.

Penvoerderschap CSG Zwolle overgedragen aan Veilig Thuis 

Per 1 januari 2024 is het penvoerderschap van Centrum Seksueel Geweld Zwolle overgedragen van Kadera naar Veilig Thuis IJsselland. De overdracht van het penvoerderschap is onderdeel van een verandering in de organisatiestructuur van het CSG Zwolle, die zorgt voor betere structurele bezetting van de bereikbaarheid van het CSG. 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in december heeft directeur-bestuurder Jeroen Traas het penvoerderschap symbolisch overgedragen aan Veilig Thuis IJsselland. 

Kadera blijft als convenantpartner betrokken bij het Centrum Seksueel Geweld Zwolle. 

Kadera en ZMTwente starten behandeling voor getraumatiseerde kinderen in de vrouwenopvang

Om goede hulp en behandeling te kunnen bieden aan ouders en kinderen in de opvang in Enschede, zijn Kadera en ZMTwente gestart met een behandelaanbod. Door middel van NIKA behandeling wordt gewerkt aan het afleren van ‘schadelijk’ oudergedrag en aan het herstel van een ‘gezonde’ relatie tussen ouder en kind.

Het meemaken of getuige zijn van huiselijk geweld heeft veel impact op kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat veel kinderen hier traumaklachten aan overhouden en dat zij op latere leeftijd een verhoogd risico lopen op slachtoffer- of plegerschap van huiselijk geweld. Om huiselijk geweld duurzaam tegen te gaan, moet deze intergenerationele overdracht een halt toegeroepen worden. Kadera en ZMTwente zijn dan ook blij met de nieuwe samenwerking zodat er behandeling mogelijk is voor ouders en kinderen die bij Kadera in Enschede in de opvang verblijven.

Wat is NIKA?

NIKA staat voor Nederlandse Interventie Kortdurend op Atypisch oudergedrag en is een erkende interventie door het Nederlands Jeugdinstituut, die gericht is op het herstellen van de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind. Bij de behandeling worden video-opnames gemaakt van de interactie tussen ouder en kind, die daarna onder begeleiding van de therapeut worden geanalyseerd met de ouder. Door patronen te herkennen en ongezond oudergedrag te vermijden, is er ruimte voor het kind om te herstellen en nieuwe vaardigheden aan te leren als ouder ter bevordering van een gezonde gehechtheidsrelatie.  

Voor wie is de behandeling?

De behandeling bij Kadera is voor de ouders en kinderen die bij Kadera in de opvang in Enschede verblijven. Kadera biedt opvang aan mensen die met huiselijk geweld te maken hebben en hun kinderen. Zij verblijven tijdelijk in een anonieme opvanglocatie waar zij hulpverlening krijgen om te werken aan een veilige toekomst en herstel.

Hoe gaat het tot nu toe?

De eerste trajecten van het behandelaanbod zijn inmiddels gestart. De NIKA-therapeut van ZMTwente komt wekelijks naar de opvanglocatie waar zij meedenkt in casussen en het gesprek aangaat met cliënten over passende hulpverlening. Kinderhulpverlener Anouk van Kadera zegt hierover ‘Dit is een hele fijne manier van werken, we kunnen samen de hulpverlening voor kinderen nóg beter maken.’ ook Naomi, psycholoog (i.o tot Kinder en jeugdpsycholoog NIP) binnen ZMTwente zegt hierover ‘Het is fijn mee te kunnen denken met de kinderhulpverleners en hierdoor sneller en beter passende behandeling in te zetten!’

ZMTwente en Kadera

ZMTwente is een praktijk voor orthopedagogiek en psychologie die ondersteuning biedt aan kind, jeugd en gezin. ZMTwente heeft veel ervaring met het diagnosticeren en behandelen van verstoord gehechtheidsgedrag. Ze hebben gespecialiseerde NIKA behandelaren en NIKA ouderbegeleiders in huis die samen optrekken binnen Kadera om moeders en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld weer op weg te helpen naar herstel.  

Kadera biedt opvang en hulpverlening aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Deze hulpverlening is gericht op veiligheid en duurzaam herstel. Daarnaast biedt Kadera voorlichting en training en heeft zij verschillende tools en instrumenten om huiselijk geweld beter en eerder te herkennen, zoals de signalenkaart (www.signalenkaart.nl)

Kadera en ZMTwente zijn blij met de nieuwe samenwerking en hopen hiermee een belangrijke stap te zetten in het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld. Het is niet altijd gemakkelijk om behandeling te krijgen als je te maken hebt gehad met huiselijk geweld. Het kan lastig zijn om de stap naar hulpverlening te zetten, maar het is belangrijk om te weten dat er hulp beschikbaar is en dat deze behandelingen effectief kunnen zijn. Kadera en ZMTwente bieden deze behandelingen aan en moedigen ouders en kinderen aan om deze kans op herstel aan te grijpen.

 

Man en huiselijk geweld: er is hulp

Als man kun je te maken krijgen met huiselijk geweld, bijvoorbeeld lichamelijk, psychisch, seksueel en/of financieel geweld. Ook dan kun je voor hulpverlening bij Kadera terecht.

Mannenmishandeling komt vaker voor dan je denkt. Er heerst helaas nog steeds een taboe op dit onderwerp. Mannen vragen niet snel om hulp, terwijl dit wel nodig kan zijn om de cirkel van geweld te doorbreken.

Kadera biedt daarom ook opvang en hulpverlening aan mannen die te maken hebben met huiselijk geweld. Op dit moment hebben wij open plekken voor mannen op onze begeleid wonen voorziening. Mocht je kinderen hebben dan wordt gekeken wat voor hen de beste oplossing is, dit kan zijn dat ze meekomen naar de begeleid wonen plek.

Wil je meer informatie over begeleid wonen mannen bij Kadera? Kijk dan hier.

Vraag je contactpersoon van de gemeente en/of Veilig Thuis naar de opties voor opvang en begeleiding van Kadera. Mocht je vragen hebben over de aanmeldroute of hoe de begeleiding er uit ziet, kun je contact met ons opnemen via 088 422 2495, of mailen naar toegang@kadera.nl

Mocht je advies willen of vermoedens hebben dat er sprake is van mannenmishandeling, neem dan contact op via www.mannenmishandeling.nl of bel naar 0800 3100 031.

Vacature: De klachtencommissie Cliënten (KCC) zoekt een nieuw lid

De klachtencommissie Cliënten (KCC) van Humanitas Onder Dak en Kadera aanpak huiselijk geweld zoekt een nieuw lid.

Wegens het eindigen van de zittingstermijn van één van haar leden zoekt de commissie een nieuw lid voor de klachtencommissie Cliënten. Het betreft een onbezoldigde functie; er is een onkostenregeling van kracht.   


Humanitas onder Dak
Humanitas Onder Dak is een vangnetorganisatie (een Maatschappelijke Opvang organisatie) die werkt vanuit de grondwaarden: eigen kracht, eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. Humanitas Onder Dak biedt met een vraaggericht aanbod hulp aan mensen, die de aansluiting met de samenleving (in termen van meedoen/participeren) zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. Humanitas Onder Dak helpt het evenwicht in wonen, werk (waaronder dagbesteding/zingeving), eigen inkomen en toegang tot (sociale) voorzieningen te herstellen en zorgt ervoor dat mensen mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Kadera aanpak huiselijk geweld
Kadera zet zich in voor veiligheid in relaties, nu en later. Kadera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en Kadera werkt aan herstel om herhaling en terugval te voorkomen. Dit doet Kadera samen met de cliënt, haar systeem en betrokken ketenpartners. Kadera wil de geweldspatronen duurzaam stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld doorbreken. Dit wordt gedaan door vrouwen, mannen en hun kinderen op te vangen en ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Bij voorkeur voorkomt Kadera opname in de opvang en bieden we begeleiding bij mensen thuis.

Samenstelling KCC
De KCC bestaat uit ten minste vier leden, waarvan de leden in hun oordeelsvorming en positie onafhankelijk zijn van het bestuur beide instellingen. De commissie is ingesteld en in stand gehouden door het bestuur van de beide instellingen om klachten van cliënten te behandelen en daarover aanbevelingen te doen aan het betreffende bestuur. De commissie heeft, buiten eventuele klachtbehandeling om, een vergaderfrequentie van twee keer per jaar met als vergaderlocatie Hengelo (O) of Enschede. De KCC wordt bijgestaan door een door de commissie aangewezen ambtelijk secretaris. De benoeming is voor een periode van vier jaar. De leden en hun plaatsvervangers kunnen voor één aansluitende periode van vier jaar worden herbenoemd.

Profiel vacature
De commissie werkt met een portefeuilleverdeling en zoekt een nieuw lid voor de portefeuille ‘juridisch’. De voorkeur gaat uit naar iemand met kennis en ervaring op het gebied van juridische zaken. Voor de leden van de KCC gelden algemene competentieprofielen. Het is aan de KCC erop toe te zien dat de competenties goed vertegenwoordigd zijn.

Algemeen competentieprofiel:

  • De leden onderschrijven de missie en visie van de beide instellingen.
  • De leden beschikken over het empathisch vermogen een klacht vanuit het perspectief van de cliënt te benaderen.
  • De leden zijn in staat met diverse belangen om te gaan.

Ten aanzien van de samenstelling van de commissie, zoals opgenomen in artikel 2.1 in het reglement externe klachtenregeling, is het van belang dat:

  • De commissie streeft naar een goede man/vrouw-verdeling
  • De commissie het cliëntperspectief bewaakt al dan niet in de vorm van ervaringsdeskundigheid.

De belangstellingsgesprekken zullen gevoerd worden op dinsdagmiddag 14 november aanstaande te Hengelo.

Geïnteresseerd?
U wordt van harte uitgenodigd om uw belangstelling schriftelijk kenbaar te maken voor 3 november 2023 en te sturen naar:

Klachtencommissie Cliënten van Humanitas Onder Dak en Kadera
t.a.v. de ambtelijk secretaris
p/a Postbus 1100
7550 BC Hengelo

of naar:

Klachtencommissie Cliënten van Humanitas Onder Dak en Kadera
t.a.v. de ambtelijk secretaris
p/a Postbus 1058
8001 BB Zwolle

of per mail naar
Klachtencommissie Cliënten van Humanitas Onder Dak en Kadera
Mevrouw C.P.E. de Maar, ambtelijk secretaris klachtencommissie cliënten
info@millepede.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie verwijzen we naar de websites van beide organisaties:

http://www.humanitasonderdak.nl/http://www.kadera.nl/

U kunt ook contact opnemen voor meer informatie met de voorzitter van de KCC, Ed Wallinga, hij is bereikbaar onder 06-10942050.

 

Lancering #VetVeilig the game bij basisschool De Wieden

Dinsdag 11 juli stond voor de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Wieden in het teken van #VetVeilig the game. Zij speelden als allereerste in Nederland het nieuwe spel: ‘De foto’. Samen met TikTokker meester Stefan, diverse hulpverleners én leraren ontdekten leerlingen de risico’s van sexting en hoe om te gaan met persoonlijke foto’s en berichten.

Veiligheidsregio IJsselland realiseerde samen met partners een online spel om leerlingen op een leuke manier te laten leren over veiligheid. Dinsdag was de lancering van het derde spel van #VetVeilig the game: ‘De foto’. Hierbij maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met de risico’s rondom sexting. 

Lancering
Met veel toeters en bellen kwamen de dienstauto’s van politie, ambulance en de brandweer op het schoolplein. Toen was het tijd voor de lancering! Na de korte opening van Meester Stefan, presentator van het spel, speelden leerlingen van groep 7 en 8 het spel. Ook spraken hulpverleners van de veiligheidsregio, GGD IJsselland, politie en Centrum Seksueel Geweld (CSG) met de leerlingen.

Risico’s van sexting
Sexting, het uitwisselen van seksueel getinte tekstberichten, foto’s of video’s, is een veelvoorkomend verschijnsel onder jongeren. Het kan een moderne vorm van intimiteit zijn, maar het kan ook uitmonden in online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld wanneer beelden zonder toestemming gedeeld worden of als er dwang of chantage aan te pas komt. Het is voor jongeren soms lastig om deze risico’s in te schatten.

Veilig leven in IJsselland
‘De foto’ is het derde spel in de reeks van #VetVeilig the game. Eerder verschenen ‘De Brand’ en ‘De Val’. Het is een onderdeel van het programma ‘Veilig Leven’ waarmee inwoners van de regio bewust worden gemaakt van risico’s in hun omgeving en leren hoe te handelen bij incidenten. 

Dagverslag Kaderadag 2023: Verbinding en deskundigheid in de spotlight!

Op 22 juni 2023 vond de Kaderadag plaats in De Lantaarn in Hellendoorn. Het evenement stond in het teken van verbinding, deskundigheid en werkgeluk. Medewerkers van Kadera aanpak huiselijk geweld kwamen samen voor een inspirerende middag en avond vol boeiende sprekers, interactie en gezelligheid.

De dag begon met een ontvangst, waarbij de deelnemers elkaar konden begroeten en bijpraten. Om 14:00 uur opende Jeroen Traas de Kaderadag met een hartelijk welkomstwoord. Vervolgens nam Karin Bloemen, de bekende cabaretière, zangeres en actrice, het podium over om het programma te introduceren.

De eerste spreker, Sietske Dijkstra, een gerenommeerd psycholoog met expertise op het gebied van geweld in intieme kring, deelde haar inzichten over intieme terreur en dwingende controle. Haar betoog bood nieuwe perspectieven op de behandeling van deze problematiek. Na haar presentatie was er een korte speeddate-sessie, waarbij deelnemers met elkaar in gesprek gingen over werkgeluk.

Na de speeddate was het podium opnieuw voor Karin Bloemen. Ze deelde openhartig haar persoonlijke ervaringen met seksueel geweld in haar jeugd en deelde welke impact dit heeft gehad op haar leven. Haar inspirerende bijdrage onderstreepte het belang van op tijd de juiste hulp inschakelen, van doorvragen en goed luisteren naar elkaar en naar kinderen en motiveerde de aanwezigen om zich in te zetten voor het bieden van veiligheid. 

Daarna was het de beurt aan Lidwine de Vries, een ervaren coach en trainer op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk. In haar interactieve workshop “Aan het stuur van je eigen werkgeluk” liet ze de deelnemers nadenken over persoonlijk leiderschap en wat hen plezier geeft in hun werk. 

Het plenaire programma werd afgesloten met een lied van Karin Bloemen en een dankwoord van Jeroen Traas. 

Na het plenaire programma was er tijd om te genieten van een smakelijke barbecue, waarbij collega’s onder het genot van lekker eten en drinken informeel met elkaar konden napraten. De avond werd afgesloten met een muzikale borrel met live muziek. 

De Kaderadag 2023 was een groot succes, mede dankzij de boeiende sprekers, de interactieve speeddate-sessie en de ontspannen sfeer tijdens de barbecue en muzikale borrel. Kadera aanpak huiselijk geweld bedankt alle medewerkers en sprekers voor hun enthousiaste deelname en waardevolle bijdragen.

Dag tegen ouderenmishandeling 15 juni

Op 15 juni is het de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Een dag waarop we extra aandacht vragen voor dit ernstige en veelvoorkomende probleem. Bij Kadera werken we dagelijks met slachtoffers van huiselijk geweld, waaronder ook ouderenmishandeling. Het is belangrijk om te beseffen dat ouderenmishandeling verschillende vormen kan aannemen en dat het niet altijd zichtbaar is.

Ouderenmishandeling is een vorm van huiselijk geweld waarbij een oudere persoon lichamelijk, psychisch of financieel wordt misbruikt door iemand uit de eigen omgeving, zoals een partner, kind, familielid of verzorger. Vaak is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie tussen de oudere persoon en de dader, waardoor het voor het slachtoffer extra moeilijk kan zijn om hulp te zoeken of te praten over de situatie.

Bij Kadera zien we helaas regelmatig situaties waarin ouderenmishandeling plaatsvindt. Het kan bijvoorbeeld gaan om het achterhouden van zorg, het ontnemen van vrijheid, het ontnemen van geld of bezittingen, verwaarlozing, fysiek geweld of emotioneel misbruik. Het is belangrijk om deze vorm van huiselijk geweld serieus te nemen en te bespreken, om zo de veiligheid en het welzijn van ouderen te waarborgen.

Als samenleving hebben we een verantwoordelijkheid om ouderenmishandeling te voorkomen en te bestrijden. Hierbij is het belangrijk om te signaleren en te bespreken, zodat slachtoffers de juiste hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan ouderenmishandeling in opleidingen voor zorgverleners en mantelzorgers. Ook is het van belang dat er meer bewustwording en kennis komt bij het grote publiek over de verschillende vormen van ouderenmishandeling en hoe hiermee om te gaan.

Kadera biedt hulp en ondersteuning aan slachtoffers van ouderenmishandeling. Onze hulpverleners staan klaar om samen met de cliënt te kijken naar de beste aanpak en ondersteuning bij het herstellen van de schade en het werken aan een veilige toekomst. Bovendien biedt Kadera training en voorlichting over ouderenmishandeling. Meer informatie over ons aanbod trainingen en voorlichtingen is te vinden op de website www.kadera.nl of door te mailen naar preventie@kadera.nl 

Mannen zingen voor mannen en steunen Kadera mannenopvang

Op 21 april vond de tweede Zwolse mannenzangavond plaats in de Plantagekerk. Sinds 2019komen mannen hier samen om geestelijke liederen te zingen en verbinding te vinden met elkaar. Het is geen avond waarbij een koor zingt, maar een samenzangavond. Onder leiding van dirigent Martin van Heerde en met medewerking van organist Harm Hoeve, is dit initiatief van Otto Kleingeld, Hans Sandink en Martin Binnendijk uitgegroeid tot een prachtige samenkomst van mannen met een gedeelde passie voor muziek.

Bij de eerste editie van de mannenzangavond in 2019 zongen de mannen ook al voor de mannen in de opvang van Kadera, waarbij de opbrengsten werden gebruikt voor een training met een acteur. In 2020 moest het evenement helaas geannuleerd worden vanwege de coronapandemie, maar nu is het terug en groter dan ooit. Deze editie telde maar liefst 200 enthousiaste deelnemers, maar er is nog ruimte om verder te groeien.

Tijdens de avond werd gecollecteerd onder de slogan ‘Mannen voor mannen’. Via QR-codes is er een bedrag van €615 opgehaald. Opgeteld bij de opbrengsten via collectemandjes, was de totale opbrengst maar liefst €1250. Dit geld zal worden besteed aan fietsen voor de locatie en stootkussens voor de weerbaarheidstraining, om zo de mannenopvang van Kadera te ondersteunen.

Tijdens een bezoek aan de mannenopvang werd dit prachtige bedrag aangeboden aan de hulpverleners en een aantal cliënten van Kadera. Bheka*, een cliënt van Kadera, gaf aan dat hij goed geholpen wordt en zich gesteund voelt. Thomas*, een andere cliënt, benadrukte dat hij in de mannenopvang de rust en focus heeft op zichzelf en zijn dochter. Beide mannen zijn dankbaar voor wat ‘Mannen voor mannen heeft gedaan voor hen en de mensen die bij Kadera verblijven en zijn blij met de aandacht voor dit kwetsbare thema, waar nog veel taboe over bestaat.

Het succes van deze avond motiveert de organisatoren en deelnemers om door te gaan. Ze kijken al uit naar de volgende editie van de mannenzangavond op 20 april 2024. Otto gaf aan dat het fijn was om cliënten te ontmoeten, ook al was het maar kort. Hij vond het geweldig om te zien wie er profiteert van hun inspanningen en om de gezichten achter de mannenopvang te leren kennen. Hans voegde hieraan toe dat het een waardevolle ervaring was om te zien voor wie ze het allemaal doen.

De video van de mannenzangavond is te zien op de Reformatorische Omroep.

De organisatoren kijken met trots terug op deze geslaagde avond en zijn blij met de positieve reacties van de bezoekers. Het evenement en de donatie dragen bij aan het vergroten van het bewustzijn rondom mannenmishandeling en de noodzaak van opvang en hulpverlening. Door mannen samen te brengen door middel van muziek, kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving.

*Niet zijn echte naam