Kadera en ZMTwente starten behandeling voor getraumatiseerde kinderen in de vrouwenopvang

Om goede hulp en behandeling te kunnen bieden aan ouders en kinderen in de opvang in Enschede, zijn Kadera en ZMTwente gestart met een behandelaanbod. Door middel van NIKA behandeling wordt gewerkt aan het afleren van ‘schadelijk’ oudergedrag en aan het herstel van een ‘gezonde’ relatie tussen ouder en kind.

Het meemaken of getuige zijn van huiselijk geweld heeft veel impact op kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat veel kinderen hier traumaklachten aan overhouden en dat zij op latere leeftijd een verhoogd risico lopen op slachtoffer- of plegerschap van huiselijk geweld. Om huiselijk geweld duurzaam tegen te gaan, moet deze intergenerationele overdracht een halt toegeroepen worden. Kadera en ZMTwente zijn dan ook blij met de nieuwe samenwerking zodat er behandeling mogelijk is voor ouders en kinderen die bij Kadera in Enschede in de opvang verblijven.

Wat is NIKA?

NIKA staat voor Nederlandse Interventie Kortdurend op Atypisch oudergedrag en is een erkende interventie door het Nederlands Jeugdinstituut, die gericht is op het herstellen van de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind. Bij de behandeling worden video-opnames gemaakt van de interactie tussen ouder en kind, die daarna onder begeleiding van de therapeut worden geanalyseerd met de ouder. Door patronen te herkennen en ongezond oudergedrag te vermijden, is er ruimte voor het kind om te herstellen en nieuwe vaardigheden aan te leren als ouder ter bevordering van een gezonde gehechtheidsrelatie.  

Voor wie is de behandeling?

De behandeling bij Kadera is voor de ouders en kinderen die bij Kadera in de opvang in Enschede verblijven. Kadera biedt opvang aan mensen die met huiselijk geweld te maken hebben en hun kinderen. Zij verblijven tijdelijk in een anonieme opvanglocatie waar zij hulpverlening krijgen om te werken aan een veilige toekomst en herstel.

Hoe gaat het tot nu toe?

De eerste trajecten van het behandelaanbod zijn inmiddels gestart. De NIKA-therapeut van ZMTwente komt wekelijks naar de opvanglocatie waar zij meedenkt in casussen en het gesprek aangaat met cliënten over passende hulpverlening. Kinderhulpverlener Anouk van Kadera zegt hierover ‘Dit is een hele fijne manier van werken, we kunnen samen de hulpverlening voor kinderen nóg beter maken.’ ook Naomi, psycholoog (i.o tot Kinder en jeugdpsycholoog NIP) binnen ZMTwente zegt hierover ‘Het is fijn mee te kunnen denken met de kinderhulpverleners en hierdoor sneller en beter passende behandeling in te zetten!’

ZMTwente en Kadera

ZMTwente is een praktijk voor orthopedagogiek en psychologie die ondersteuning biedt aan kind, jeugd en gezin. ZMTwente heeft veel ervaring met het diagnosticeren en behandelen van verstoord gehechtheidsgedrag. Ze hebben gespecialiseerde NIKA behandelaren en NIKA ouderbegeleiders in huis die samen optrekken binnen Kadera om moeders en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld weer op weg te helpen naar herstel.  

Kadera biedt opvang en hulpverlening aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Deze hulpverlening is gericht op veiligheid en duurzaam herstel. Daarnaast biedt Kadera voorlichting en training en heeft zij verschillende tools en instrumenten om huiselijk geweld beter en eerder te herkennen, zoals de signalenkaart (www.signalenkaart.nl)

Kadera en ZMTwente zijn blij met de nieuwe samenwerking en hopen hiermee een belangrijke stap te zetten in het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld. Het is niet altijd gemakkelijk om behandeling te krijgen als je te maken hebt gehad met huiselijk geweld. Het kan lastig zijn om de stap naar hulpverlening te zetten, maar het is belangrijk om te weten dat er hulp beschikbaar is en dat deze behandelingen effectief kunnen zijn. Kadera en ZMTwente bieden deze behandelingen aan en moedigen ouders en kinderen aan om deze kans op herstel aan te grijpen.

 

Man en huiselijk geweld: er is hulp

Als man kun je te maken krijgen met huiselijk geweld, bijvoorbeeld lichamelijk, psychisch, seksueel en/of financieel geweld. Ook dan kun je voor hulpverlening bij Kadera terecht.

Mannenmishandeling komt vaker voor dan je denkt. Er heerst helaas nog steeds een taboe op dit onderwerp. Mannen vragen niet snel om hulp, terwijl dit wel nodig kan zijn om de cirkel van geweld te doorbreken.

Kadera biedt daarom ook opvang en hulpverlening aan mannen die te maken hebben met huiselijk geweld. Op dit moment hebben wij open plekken voor mannen op onze begeleid wonen voorziening. Mocht je kinderen hebben dan wordt gekeken wat voor hen de beste oplossing is, dit kan zijn dat ze meekomen naar de begeleid wonen plek.

Wil je meer informatie over begeleid wonen mannen bij Kadera? Kijk dan hier.

Vraag je contactpersoon van de gemeente en/of Veilig Thuis naar de opties voor opvang en begeleiding van Kadera. Mocht je vragen hebben over de aanmeldroute of hoe de begeleiding er uit ziet, kun je contact met ons opnemen via 088 422 2495, of mailen naar toegang@kadera.nl

Mocht je advies willen of vermoedens hebben dat er sprake is van mannenmishandeling, neem dan contact op via www.mannenmishandeling.nl of bel naar 0800 3100 031.