Dag tegen ouderenmishandeling 15 juni

Op 15 juni is het de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Een dag waarop we extra aandacht vragen voor dit ernstige en veelvoorkomende probleem. Bij Kadera werken we dagelijks met slachtoffers van huiselijk geweld, waaronder ook ouderenmishandeling. Het is belangrijk om te beseffen dat ouderenmishandeling verschillende vormen kan aannemen en dat het niet altijd zichtbaar is.

Ouderenmishandeling is een vorm van huiselijk geweld waarbij een oudere persoon lichamelijk, psychisch of financieel wordt misbruikt door iemand uit de eigen omgeving, zoals een partner, kind, familielid of verzorger. Vaak is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie tussen de oudere persoon en de dader, waardoor het voor het slachtoffer extra moeilijk kan zijn om hulp te zoeken of te praten over de situatie.

Bij Kadera zien we helaas regelmatig situaties waarin ouderenmishandeling plaatsvindt. Het kan bijvoorbeeld gaan om het achterhouden van zorg, het ontnemen van vrijheid, het ontnemen van geld of bezittingen, verwaarlozing, fysiek geweld of emotioneel misbruik. Het is belangrijk om deze vorm van huiselijk geweld serieus te nemen en te bespreken, om zo de veiligheid en het welzijn van ouderen te waarborgen.

Als samenleving hebben we een verantwoordelijkheid om ouderenmishandeling te voorkomen en te bestrijden. Hierbij is het belangrijk om te signaleren en te bespreken, zodat slachtoffers de juiste hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan ouderenmishandeling in opleidingen voor zorgverleners en mantelzorgers. Ook is het van belang dat er meer bewustwording en kennis komt bij het grote publiek over de verschillende vormen van ouderenmishandeling en hoe hiermee om te gaan.

Kadera biedt hulp en ondersteuning aan slachtoffers van ouderenmishandeling. Onze hulpverleners staan klaar om samen met de cliënt te kijken naar de beste aanpak en ondersteuning bij het herstellen van de schade en het werken aan een veilige toekomst. Bovendien biedt Kadera training en voorlichting over ouderenmishandeling. Meer informatie over ons aanbod trainingen en voorlichtingen is te vinden op de website www.kadera.nl of door te mailen naar preventie@kadera.nl 

Ervaringsverhaal vrijwilliger bij Kadera

In deze serie laten we verschillende mensen die met Kadera te maken hebben, aan het woord. Aan de hand van een aantal vragen vertellen zij over hun ervaringen met Kadera, als cliënt, medewerker of vrijwilliger. In deze aflevering komt een vrijwilliger Anne van Kadera aan het woord. Zij is 19 en is als vrijwilliger maatje van kinderen die bij Kadera in de opvang verblijven.  

Waarom ben je vrijwilligerswerk bij Kadera gaan doen?

Als stage voor school.

Wat voor vrijwilligerswerk heb je gedaan?

Ik ben een maatje geweest voor de kinderen die bij Kadera verblijven.

Wat is een leuke ervaring die je zou willen delen?

We hebben veel leuke dingen samen gedaan, zoals cupcakes bakken en spelletjes doen. Het meisje waarvan ik het maatje was, stond altijd al klaar als ze wist dat ik zou komen. Dat vond ik zo lief!

Is het ook wel eens lastig om vrijwilliger te zijn? Zo ja, wanneer/waarom?

Soms wist ik niet zo goed wat we samen konden doen, maar gelukkig kwam zij altijd met leuke ideeën voor wat ze samen wilde doen.

Wat zou je mensen die overwegen om zich als vrijwilliger aan te melden, willen meegeven?

Het is heel leuk om te doen voor het kind, maar ik heb er zelf ook van geleerd.

Ervaringsverhaal vrijwilliger bij Kadera

In deze serie laten we verschillende mensen die met Kadera te maken hebben, aan het woord. Aan de hand van een aantal vragen vertellen zij over hun ervaringen met Kadera, als cliënt, medewerker of vrijwilliger. In deze aflevering komt Dianne aan het woord. Zij is 23 jaar en is als vrijwilliger maatje voor kinderen die bij Kadera in de opvang verblijven. 

Waarom ben je vrijwilligerswerk bij Kadera gaan doen?

Omdat ik graag iets wil betekenen voor andere mensen en deze ‘doelgroep’ me wel aanspreekt.

Wat voor vrijwilligerswerk heb je gedaan?

Ik ben het maatje van een kind geweest.

Wat is een leuke ervaring die je zou willen delen?

We konden leuk samen het winkelcentrum in, soms nam ze zelfs een vriendin mee en ik had het idee dat ze het heel fijn vond om samen af te spreken en leuke dingen te doen.

Is het ook wel eens lastig om vrijwilliger te zijn? Zo ja, wanneer/waarom?

Ik vond het soms lastig dat mijn maatje regelmatig een afspraak afzegde en ik dan niet zo goed wist waarom.

Wat zou je mensen die overwegen om zich als vrijwilliger aan te melden, willen meegeven?

Altijd doen, ieder mens kan een maatje gebruiken.

Ervaringsverhalen medewerkers

In deze serie laten we verschillende mensen die met Kadera te maken hebben, aan het woord. Aan de hand van een aantal vragen vertellen zij over hun ervaringen met Kadera, als cliënt, medewerker of vrijwilliger. In deze aflevering komt Jara aan het woord. Zij is leerling maatschappelijke zorg specifieke doelgroepen en werkt bij Kadera als casemanager onder supervisie.

Wie ben je?

Mijn naam is Jara. Ik ben 31 jaar en ben nu 2 jaar bij Kadera werkzaam in de opvang in Enschede.

Wat voor werk doe je bij Kadera?

Ik ben leerling Maatschappelijke zorg specifieke doelgroepen. Ik ben casemanager onder supervisie. Daarnaast maak ik met veel cliënten een schadefondsclaim en dien ik deze samen met de client in bij het Schadefonds Geweldsdelicten. Ook organiseer ik de Beautyavond in de opvang in Enschede op woensdagavond. Hierin bied ik speciale schoonheidsbehandelingen aan zoals bijvoorbeeld wimper lifting.

Waarom doe je dit werk?

Ik hoop dat ik met mijn ervaring als slachtoffer van huiselijk geweld, hoop kan bieden aan lotgenoten die in een situatie zitten die lijkt op wat ik zelf heb meegemaakt. Ik volg daarvoor de opleidingen MBO 4 Maatschappelijke Doelgroepen en HBO Social work.

Wat voor mensen zijn de cliënten van Kadera?

Cliënten hebben vaak een zorgend karakter. Het zijn vooral personen die moeite hebben met zichzelf op nummer één te zetten. Het is een kwetsbare doelgroep. Er zit altijd een verhaal achter elke client die bij Kadera komt. Sommigen zijn verbaal sterk en sommigen wat minder. Het is van belang dat er altijd gekeken wordt naar elk specifiek persoon. En het verhaal dat deze persoon meebrengt naar de opvang.

Welke cliënt of situatie is je bijgebleven en waarom?

Ik denk mijn eigen situatie.

Ik ben in 2019 in de opvang van Kadera terechtgekomen als client met mijn twee zonen. De jongste was net 5 weken oud en de oudste tweeënhalf. Ik ben in totaal ander halfjaar bij Kadera woonachtig geweest. Ik heb hier ontzettend hard aan mezelf gewerkt. Mijn zelfvertrouwen was 0,0. Ik heb een zeer bewogen jeugd gehad waarin ik vroegtijdig op 13 jarige leeftijd uithuisgeplaatst ben. Ik heb in verschillende instellingen gezeten tot aan mijn 18de. Ik heb alleen mijn vmbo kader diploma op de internaatschool gehaald. Hierna heb ik geen opleiding meer afgemaakt.

Ik heb door middel van gesprekken met mijn Casemanager en Kinderhulpverlener onderzocht wie ik nu werkelijk ben en wat ik wilde bereiken in mijn leven. Eén ding wist ik heel zeker: Ik wou dit zelfdestructieve leven niet meer. Ik zocht voornamelijk de veiligheid in de onveiligheid omdat ik dit gewend was van uit mijn jeugd. Ik was destijds bijna 30. Ik vond dat het nu tijd was om voor eens en altijd de cirkel te doorbreken. Samen met mijn hulpverleners hebben we gekeken of het mogelijk zou zijn om een opleiding te gaan volgen. Dit omdat ik de capaciteiten zou hebben. Ik was zelf nog niet helemaal overtuigd… Wel wist ik dat ik de kans met twee handen aan zou gaan pakken. Er was een handjevol mensen die ik overtuigd had van mijn capaciteiten in mijn periode dat ik bij Kadera verbleef. Uiteindelijk lukte het om bij Kadera als leerling te beginnen aan mijn BBL traject. Inmiddels zit ik in mijn laatste jaar van het MBO 4. Na het eerste jaar van deze MBO studie wist ik eigenlijk al wel dat ik door zou gaan studeren. Afgelopen donderdag heb ik een studie advies gesprek gehad bij het Saxion. In februari 2024 kan ik instromen bij deeltijdopleiding HBO Social Work. Deze mag ik ook bij Kadera blijven uitvoeren. Ik ben ontzettend ontwikkeld in de tijd dat ik nu als leerling werkzaam ben bij Kadera. In het begin was ik ontzettend onzeker en was ik vooral bezig om mijn plek te vinden in deze voor mij nieuwe wereld. Ik werk met ontzettend veel mooie mensen bij Kadera die mij ondersteunen om een echte professional te worden. Kadera heeft mij de kans gegeven om mijn leven in positieve zin te veranderen. Ik ben zeer dankbaar voor deze kans. En kan met trots zeggen dat ik deze met twee handen heb aangepakt!

Wat is er moeilijk aan je werk?

Wat ik moeilijk/pijnlijk vind is dat af en toe cliënten weer terugvallen in hun oude patronen. Soms komen mensen na opname bij Kadera alsnog weer in een ongezonde relatie terecht.

Wat hoop je dat je cliënten bereiken in het werk wat jullie samen doen?

Ik hoop de cliënten in hun kracht te kunnen zetten. Door middel van ondersteuning, begrip en hoop. Ik hoop een positief effect te kunnen hebben op het leven van mijn client zodat deze in de toekomst het beste uit zich zelf kunnen halen.

Wat wil je zeggen tegen nieuwe cliënten en/of tegen slachtoffers van huiselijk geweld?

Waar een wil is, is een weg. Probeer je aangeleerde overlevingspatronen te doorbreken. Zet je zelf op nummer één.  Luister naar je gevoel. Herpak je zelf en richt je op een veilige toekomst.

Ervaringsverhaal Jeroen

In deze serie laten we verschillende mensen die met Kadera te maken hebben, aan het woord. Aan de hand van een aantal vragen vertellen zij over hun ervaringen met Kadera, als cliënt, medewerker of vrijwilliger. In deze aflevering komt Jeroen aan het woord. Hij is directeur-bestuurder bij  Kadera.

Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Jeroen Traas en ik ben sinds mei 2020 werkzaam voor Kadera in de rol van directeur-bestuurder.

Wat voor werk doe je bij Kadera?

Als directeur-bestuurder ben ik verantwoordelijk voor de organisatie als geheel. Ik mag bijdragen aan zowel de interne besturing van Kadera als ook aan de ontwikkeling van Kadera als organisatie in de samenwerking met ketenpartners op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Uiteindelijk allemaal om zo goed mogelijk werk te maken van onze missie: en dat is het bijdragen aan veiligheid in relaties.

Waarom doe je dit werk?

Ik doe dit werk omdat ik het een eer vind om vanuit deze rol te mogen bijdragen aan het helpen van mensen die buiten hun schuld om in de problemen zijn geraakt. Huiselijk geweld is erg ontwrichtend en beperkt mensen fors in hun dagelijks functioneren. Daarnaast weten we dat de effecten van het meemaken van huiselijk geweld ook zeer langdurig kunnen optreden en van invloed kunnen zijn van generatie op generatie. Ik hoop te kunnen bijdragen aan het voorkomen van deze zogenaamde intergenerationele overdracht.

Wat voor mensen zijn de cliënten van Kadera?

De cliënten van Kadera zijn mensen zoals jij en ik. Zij zijn er van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking. Ze komen zowel uit de steden als uit de dorpen op het plateland en ze hebben één ding gemeen, namelijk dat zij om welke reden dan ook in een situatie zijn beland waarin zij niet meer veilig zijn bij sommige mensen uit hun directe omgeving en hulp nodig hebben om die veiligheid weer te terug te vinden.

Welke cliënt of situatie is je bijgebleven en waarom?

Ik heb in de afgelopen jaren diverse ervaringsverhalen van cliënten en oud-cliënten gehoord die allemaal erg aangrijpend zijn vanwege de onveiligheid die zij hebben meegemaakt. Maar het mooie is dat veel van de mensen die ik heb gesproken zich met hulp van Kadera weer uit deze situatie hebben weten te ontworstelen en nu weer een ‘gewoon’ leven leiden en perspectief zien. Sommigen zijn zelfs actief geworden als hulpverlener, coach, bedrijfseigenaar of politicus en dragen vanuit die rollen bij aan het helpen van anderen die in dezelfde situatie zijn beland als zij ooit zaten.

Wat is er moeilijk aan je werk?

Soms zijn er cliënten in de opvang die door hun gedrag naar anderen voor onveiligheid zorgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan middelenmisbruik, agressie of het zich niet houden aan veiligheidsvoorschriften. Natuurlijk proberen we deze situaties in te zetten als leer- of ontwikkeldoel voor de betreffende cliënten maar als zij daar nog niet aan toe zijn of ondanks herhaalde inspanningen en waarschuwingen van onze hulpverleners toch blijven zorgen voor onveilige situaties dan moeten we hen helaas laten vertrekken om de veiligheid te herstellen.

Wat hoop je dat je cliënten bereiken in het werk wat jullie samen doen?

Ik hoop dat onze cliënten met onze hulp in staat zijn om voor zichzelf en hun kinderen  een leven op te bouwen zonder geweld.

Wat wil je zeggen tegen nieuwe cliënten en/of tegen slachtoffers van huiselijk geweld?

Zoek hulp. Doorbreek het patroon. Er is hoop en perspectief!

Landelijke oproep om femicide een halt toe te roepen

Waarom ga je niet weg? Het is een vraag die onze cliënten vaak gehoord hebben. En dat is ook niet zo gek, voor veel mensen is het onbegrijpelijk dat je bij iemand blijft die geweld gebruikt. Toch gaat die vraag voorbij aan iets wat slachtoffers soms al haarfijn aanvoelen; weggaan is niet alleen moeilijk, het kan ook heel gevaarlijk zijn.

De afgelopen tijd is er in de media regelmatig aandacht voor femicide; de moord op een vrouw omdat zij een vrouw is, vaak gepleegd door een (ex-)partner. In Nederland komt femicide fors vaker voor dan in de ons omringende landen; gemiddeld wordt hier elke acht dagen één vrouw vermoord door haar (ex-)partner. Vaak ging hieraan een relatie vooraf waarin intiem terreur speelde. Dit is een vorm van huiselijk geweld waarbij sprake is van een patroon van dwang en controle. Dit kan zich uiten in fysiek, psychisch of seksueel geweld, isolatie, dreiging, intimidatie en soms ook in financiële uitbuiting. Bij deze vorm van huiselijk geweld is de pleger meestal een man en het slachtoffer een vrouw.

Om aandacht te vragen voor dit kwetsbare thema én om de politiek ertoe te bewegen om meer in te zetten om femicide te voorkomen, doen het landelijke netwerk Veilig Thuis en het landelijk netwerk van vrouwenopvangorganisaties vandaag, op internationale vrouwendag, een gezamenlijke oproep. De volledige oproep kun je hier lezen. De factsheet intieme terreur kun je hier vinden.

Ervaringsverhaal van een hulpverlener in de opvang van Zwolle

Wil je iets over jezelf vertellen?

Ik ben Lianne en ik werk als hulpverlener op de crisisopvang en op intensieve zorg en begeleid wonen intern in de opvang bij Kadera in Zwolle.

Wat voor werk doe je bij Kadera?

Ik begeleid als hulpverlener vrouwen die vanuit een crisissituatie opgenomen worden in de opvang bij Kadera. Soms komen vrouwen alleen, soms brengen zij hun kind(eren) mee. Ik werk vroege en late diensten en één weekend per maand ben ik aanwezig als hulpverlener voor alle cliënten (en kinderen) die in de opvang verblijven. Hierbij komt, naast de individuele begeleiding die ik bied, een aanbodgericht groepswerk waarin we bepaalde thema’s bespreken met cliënten in groepsverband.

Het is een veelzijdige functie met veel afwisseling. Het is hollen of stilstaan, praktische regelzaken met/voor cliënten oppakken en contacten leggen met andere betrokken instanties bij een client(-systeem).

Vanuit mijn rol als hulpverlener werk ik ook samen met materieel dienstverleners en kinderhulpverleners, groepswerkers, de psycholoog en Team Toegang die plaatsingen in de opvang indiceren en waarmee ik samenwerk voor interne of externe passende doorstroom. Zo staan wij samen om een client heen en stellen we middels een actieplan de doelen op waaraan een client wil werken.

Ik monitor vanaf binnenkomst in de opvang de risicofactoren en ik maak afspraken met de client over veiligheid. Ik werk vanuit de methodiek Krachtwerk met de client, waarin ik samen met diegene alle leefgebieden bespreek om weer richting te kunnen geven aan het leven na ervaring(en) met huiselijk geweld. Ook werken we systeemgericht. En dit alles met als doel om een client weer tot herstel te brengen en om te investeren in duurzame hulpverlening.

Waarom doe je dit werk?

Mijn hart gaat uit naar vrouwen die geweld hebben meegemaakt in hun leven en die de stap nemen om hulp te vragen bij Kadera. Ik vind het geweldig mooi en dankbaar werk om in een crisis in iemands leven te mogen stappen. Heel bijzonder om mee te lopen in iemands proces en samen de (on)veiligheid in kaart te brengen en om diegene inzicht en handvatten te geven in zaken die aandacht nodig hebben voor haarzelf als mens; maar ook haar systeem als ze is/zijn vastgelopen. Stap 1 is de client leren kennen; in al haar kwetsbaarheid maar zeker ook in de krachten en mogelijkheden die diegene bezit. Echter zie ik ook geregeld dat de krachten verloren zijn gegaan onder moeite en pijn, vanwege huiselijk geweld. Ik zie het telkens opnieuw als een kans om hierin met de client samen de puzzel te leggen om alle verwarrende stukjes weer op orde te krijgen met haar en voor haar toekomst.

Ook het systeemgericht werken heeft mijn hart; omdat ik door deze manier van werken steeds meer ervaar dat het heel belangrijk is om niet alleen de client die bij Kadera komt, maar ook belangrijke personen in haar leven te horen en te begeleiden. Niet door aan waarheidsbevinding te doen, maar door te proberen aan te voelen en te inventariseren welke dynamieken er spelen in relaties tussen mensen, om te zien wat er soms juist niet gezegd wordt en om dit tastbaar te maken. En daarnaast om zaken die moeilijk en kwetsbaar zijn juist bespreekbaar te maken. Het is vaak niet gemakkelijk om deze pijnpunten te bespreken. Maar er is altijd een wisselwerking in een systeem, dus ook tussen partners in een relatie waarin huiselijk geweld heeft gespeeld. Ik vind het geweldig om te zien als het gesprek onderling met de client en diens betrokkenen hierover kan gaan. In veel gevallen draagt dit bij aan het vergroten van de veiligheid. Ook zie ik hierin dat vanuit de wisselwerking tussen partners het niet alleen een vrouw is die zich (soms) onveilig voelt, maar dat dit ook een de partner kan zijn die soms (te)veel accepteert van de ander en niet altijd goed zijn/haar grenzen (meer) kan aangeven in de relatie. En om van hieruit dan te inventariseren wat ieder nodig heeft om te kunnen komen tot herstel als mens; in welke rol dan ook. De rol van partner, de ouder- en kindrol, of anderszins.

Wat voor mensen zijn de cliënten van Kadera?

De cliënten en hun (culturele) achtergronden zijn heel divers; uit allerlei landen naar Nederland gekomen, maar ook vanuit alle uithoeken binnen Nederland of vanuit onze eigen regio naar onze opvang gekomen. Zij hebben om verschillende redenen huis en haard achter moeten laten vanwege onveiligheid uit hun netwerk. Het zijn soms mensen die kampen met verslaving(verleden), een beperking in welke zin dan ook, of ze hebben als kind al mishandeling meegemaakt en zijn (mogelijk) in een relatie van geweld beland vanuit deze kwetsbaarheid. Vaak zijn mensen vastgelopen en angstig en willen zij sterker worden en zichzelf terugvinden. Meestal zijn ze gemotiveerd om een stabiele en veilige nieuwe toekomst op te bouwen en dankbaar dat ze via de opvang van Kadera een nieuwe start kunnen maken.

Welke cliënt of situatie is je bijgebleven en waarom?

Er zijn meerdere cliënten met hun situaties me bijgebleven. Wat ik vaak gezien heb is dat angstige verlegen personen zichzelf weer herpakken en de lichtpuntjes weer kunnen gaan zien tijdens hun proces en dat zij de toekomst weer rooskleurig kunnen gaan zien en dat dit hoop geeft voor anderen die net in de opvang komen en nog aan de start staan. Wat me ook telkens weer raakt is om getuige te zijn van de groei die veel cliënten doormaken met behulp van individueel aanbod in de begeleiding, maar ook door het groepsaanbod van de trainingen van Weerbaarheid en Bijzonder geweldig. Daarbij krijgen zij inzicht in het aangeven van grenzen, leren ze over de spiraal van geweld en hun eigen kwetsbaarheden en leren ze om de kans op herhaling van huiselijk geweld in de toekomst te verkleinen dan wel voorkomen. En dat zij hiermee ook voor hun kind(eren) dit patroon wat soms al in meerdere generaties speelt leren doorbreken.

Wat is er moeilijk aan je werk?

Het moeilijke is tegelijkertijd ook onze uitdaging in ons werk en dat is wanneer cliënten (nog) niet helemaal bereid zijn om de hulp te aanvaarden vanuit Kadera om tot gedragsverandering te komen en om keuzes te maken in het belang van hun eigen veiligheid en die van hun kind(eren).

Het voordeel van verblijven in een opvang is voor cliënten dat zij met lotgenoten in groepsverband leven en hierdoor herkenning vinden bij elkaar, maar de uitdaging is om ervoor te waken dat cliënten elkaar ook op negatieve manieren kunnen beïnvloeden in hun kwetsbaarheden en zij elkaar ook kunnen meetrekken in destructieve patronen. Verblijf in de opvang biedt hiermee ook al veel oefensituaties voor cliënten om eigen kwetsbaarheid, kracht, eigen regie en grenzen te kunnen herkennen. Hier liggen tegelijkertijd ook weer kansen voor ons als hulpverleners om hierover in gesprek te gaan en de motivatie aan te boren om cliënten verder te brengen in hun proces en de samenwerking te blijven zoeken. Ook al is een client vermijdend in contact, de nabijheid en veiligheid blijven we als hulpverleners bieden binnen de gestelde kaders en mogelijkheden van de opvang.

Soms vind ik het moeilijk om te beseffen dat er zoveel leed is en dat zoveel mensen elkaar beschadigen vanuit hun eigen last die zij meedragen vanuit hun opvoeding/ verleden.

Het huiselijk geweld stopt niet vanzelf, dus elke client die de stap maakt voor hulp binnen of buiten de (jonge moeders/mannen) opvang, of vanuit hun thuissituatie middels ons ambulante hulpverleningsaanbod is een held(in).

Wat hoop je dat je cliënten bereiken in het werk wat jullie samen doen?

Ik hoop dat cliënten hun eigen lasten vanuit hun verleden/het heden gaan onderzoeken en inzicht krijgen in hoe het huiselijk geweld tot stand is gekomen. Dat zij kunnen inzien wat ook hierin hun eigen aandeel is (geweest) en kunnen komen tot herstel en voorkomen van huiselijk geweld in de toekomst.

Wat wil je zeggen tegen nieuwe cliënten en/of tegen slachtoffers van huiselijk geweld?

Wat ben je dapper als je erkent dat je zelf niet verder kunt en dat je hulp nodig hebt. Ik nodig je uit om deze stap te zetten en de telefoon te pakken om contact op te nemen met Kadera. En waar je niet in de gelegenheid bent om zelf de telefoon te pakken is er ook de mogelijkheid om op een discrete manier om hulp te vragen; maak het gebaar van je duim in de binnenkant van je hand leggen en je andere 4 vingers hierover heen doen naar beneden gevouwen; zodat iemand je kan helpen de stap naar hulp te maken.

Je hoeft het niet alleen te doen. Stap die drempel over en gun je zelf het beste want dat verdien je!

Kadera gecertificeerd voor normenkader Veiligheid in de vrouwenopvang

Afgelopen november heeft Kadera het certificaat ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’ behaald.

Dit  normenkader is door de sector ontwikkeld als kwaliteitskeurmerk binnen de vrouwenopvang en is voor Kadera een kroon op het werk dat zij al bijna vijftig jaar doet.

Het keurmerk stelt normen op verschillende terreinen, zoals de borging van directe veiligheid, risicogestuurde zorg, herstel en toekomstgerichte zorg, samenwerking en de capaciteit van opvangplaatsen in acute crisissituaties (bovenregionale opvang). Het normenkader is onder meer gericht op het bieden van goede hulpverlening en ondersteuning aan kinderen die in de opvang verblijven. Kinderen krijgen een eigen actieplan en een eigen kinderhulpverlener waarmee ze werken aan herstel en stabiliteit. Op deze manier zijn kinderen goed in beeld en wordt gezorgd dat zij de juiste handvatten en uitgangspositie hebben voor een veilige toekomst. Ook wordt er indien nodig zo veel mogelijk doorgeleid naar gepaste traumabehandeling en wordt er traumasensitief gewerkt.

Veel van de in het normenkader gestelde indicatoren waren al onderdeel van het beleid bij Kadera, maar op een aantal punten is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het bieden van nog betere zorg die aansluit bij de uitgangspunten van het normenkader. Zo is er beleid vastgesteld om verhuisbewegingen voor kinderen te beperken en is het methodisch werken aan de hand van Veerkracht en Krachtwerk versterkt. Directeur-bestuurder Jeroen Traas zegt hierover ‘Ik ben er trots op dat we hebben kunnen laten zien te werken met de hoogste eisen aan kwaliteit en veiligheid. Dit zijn de voorwaarden waarbinnen onze cliënten en hulpverleners kunnen werken aan veiligheid in relaties en het herstel. Onze medewerkers doen elke dag geweldig werk en dit is een kroon op dat werk. Aan alle medewerkers; bedankt en gefeliciteerd!’

Kadera heeft de externe audit op het normenkader behaald zonder bevindingen en is daarmee met vlag en wimpel geslaagd. Ook de tegelijkertijd uitgevoerde HKZ-audit is met positief resultaat afgerond. De komende tijd zullen medewerkers van Kadera verder werken aan het ophogen van het aantal SKJ-registraties, uniforme dossiervoering en het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. Uit de audit kwam ook een flink aantal positieve punten, bijvoorbeeld de trots, bevlogenheid en het werkplezier van de medewerkers, tevredenheid van de cliënten, goede informatieveiligheid, goede samenwerkingsafspraken met scholen en ontwikkelingen op het gebied van traumasensitief werken. Kortom hele mooie resultaten die ons motiveren om ook de komende jaren te blijven werken aan veiligheid in relaties.

Casemanager Centrum Seksueel Geweld

Piketdiensten
0-uren contract
Standplaats Zwolle
€ 2.836 – € 4.040 per maand (schaal 8, CAO)

CSG Zwolle biedt dag en nacht (na)zorg aan iedereen die een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt en ondersteunt daarnaast zorg- en hulpverleners bij het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel geweld door het bieden van consultatie en advies. De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor het slachtoffer en de schakel tussen de verschillende disciplines. Bij acute aanranding of verkrachting vangt de casemanager het slachtoffer op bij de spoedeisende hulp van het Isala ziekenhuis en biedt begeleiding bij het zorgproces. Dit zorgproces bestaat o.a. uit contact met de zedenpolitie, een eventueel sporenonderzoek en medische hulp, allemaal onder één dak. De casemanager begeleidt het slachtoffer door deze stappen, ondersteunt in contact met de andere disciplines en bied psychologische hulp.

De casemanagers poule bestaat uit ervaren professionals met uiteenlopende expertise. De poule wordt samengesteld vanuit verschillende organisaties en heeft kennis over bijvoorbeeld forensische zorg, huiselijk geweld, medische zorg, verslavingszorg en LVB.

Wat ga je doen
Als casemanager ben je in een schema van bereikbaarheidsdiensten (24/7) vanuit huis of een andere werkplek bereikbaar, om opgeroepen te worden wanneer er een acute casus is. Daarnaast geef je uitvoering aan het nazorgtraject (Watchful Waiting protocol) van slachtoffers die in de acute fase gebruik hebben gemaakt van CSG Zwolle en verwijs je slachtoffers die in een latere fase (niet acuut) op zoek zijn naar hulpverlening passend door. In deze functie werk je zelfstandig, binnen een pool van casemanagers en word je ondersteund door de coördinator van Centrum Seksueel Geweld Zwolle. De functie betreft dan ook een neventaak die, waar nodig, te combineren is met een andere functie.

 • Piketdiensten: om de week een 24-uurs bereikbaarheidsdienst op een vaste (doordeweekse) dag
 • Uitruk naar Isala ziekenhuis Zwolle bij aanmelding van acute casus
 • Het CSG is 24/7 bereikbaar. Casemanagers draaien naast een vaste dag om de week ook eens in de 3 weken een weekenddienst (piket)
 • Gemiddeld is een casemanager ongeveer 2 tot 4 uur per week actief aan het werk voor het CSG Zwolle
 • Buiten je piketdiensten ben je in de mogelijkheid om telefonische nazorg te bieden aan cliënten die je in de acute fase hebt begeleid

Wat verwachten wij
Als casemanager ben je in staat om adequaat en zelfstandig te handelen in crisissituaties. Je hebt een goed analytisch vermogen om op (hulp)vragen te reageren. Je bent een zorgverlener op HBO-niveau. Tevens beschik je over/ben je bereid je te verdiepen in de actuele kennis van seksueel geweld (prevalentie en gevolgen op alle leeftijden), alsook over het forensisch en juridisch opsporingsproces. Uiteraard heb je uitstekende communicatieve vaardigheden en een goed luisterend vermogen.

Dit uit zich onder andere doordat je in staat bent om in teamverband samen te werken en goed af te stemmen met andere disciplines. Je voelt je aangesproken om mee te denken in de verdere ontwikkeling van de werkprocessen. Je ziet het als een uitdaging om (binnen je eigen organisatie) een verbindende factor te zijn, door het thema seksueel geweld en de meerwaarde van CSG Zwolle op de kaart te zetten. Ook belangrijk: je voelt je thuis in een werksituatie waar je als een spin in het web hulp biedt aan mensen in acute geweldssituaties. Vanzelfsprekend ben je bereid om onregelmatig te werken, ben je flexibel en deins je niet terug om direct in actie te komen tijdens crisissituaties, zowel overdag als ‘s nachts. Je hebt ervaring in het begeleiden van mensen met trauma.

 • HBO-zorgverlener
 • Goede luisteraar
 • Samenwerker
 • Blijft rustig in crisissituaties
 • Flexibel inzetbaar
 • Ervaring met piketdiensten

Wat bieden wij
Voor het draaien van bereikbaarheidsdiensten ontvang je een vergoeding conform de CAO Sociaal Werk. Voor de uren die je wordt opgeroepen ontvang je salaris conform dezelfde CAO, schaal 8 (min. € 2.836,- max 4.040,- bruto per maand bij een 36 uurs dienstverband). Casemanagers van het CSG werken gedetacheerd vanuit verschillende organisaties. Voor deze vacature krijgt de casemanager een contract bij Kadera.

We hechten er belang aan dat casemanagers voldoende kennis hebben over seksueel geweld en bieden daarom verschillende scholingen over het CSG, seksueel geweld en over de werkprocessen.

Ben je enthousiast
Ben je enthousiast geworden over deze vacature en het werken bij CSG? Stuur dan je motivatie en Curriculum Vitae voor 15 februari 2023 via de knop solliciteren of ga naar werkenbij.kadera.nl

Voor meer informatie met betrekking tot de functie kun je contact opnemen met Daniëlle de Grave, Coördinator Centrum Seksueel Geweld, ddegrave@kadera.nl

                         Sollicitatiegesprekken worden gepland op woensdag 22 februari 2023.

Website huiselijkgeweld-ijsselland.nl live!

Centraal punt voor informatie over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in IJsselland

Op initiatief van gemeenten en netwerkpartners in de regio IJsselland is op 9 december 2022 de website www.huiselijkgeweld-ijsselland.nl live gegaan. Met deze website is er een centrale plek voor informatie over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio. Professionals kunnen hier informatie vinden, inspiratie opdoen en zich opgeven voor trainingen om zich nog verder te bekwamen in de begeleiding van gezinnen en huishoudens die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.

De website richt zich op professionals in IJsselland die beroepsmatig verbonden zijn aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en op professionals die werken in de aanpak huiselijk geweld, bijvoorbeeld door het bieden van opvang, hulpverlening en behandeling aan mensen die met huiselijk geweld te maken hebben. Op de website kunnen zij bijvoorbeeld uitgebreide informatie vinden over de verschillende vormen van huiselijk geweld, over de bijbehorende signalen en risicofactoren en vinden zijn instrumenten en methodieken. Daarnaast biedt de website een sociale kaart van de regio en de mogelijkheid om in te schrijven voor openstaande trainingen en voorlichtingen.

De website wordt beheerd door een redactieraad bestaande uit vertegenwoordigers van netwerkpartners in IJsselland. De redactieraad draagt zorg voor regelmatige aanvulling van informatie en updates van trainingen, bijeenkomsten of andere activiteiten op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling in onze regio.

Heb jij informatie die je beschikbaar wilt stellen op de website, stuur dan een bericht aan contact@huiselijkgeweld-ijsselland.nl.