Ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een ingrijpend en ernstig probleem in onze samenleving. Gelukkig zijn er steeds meer ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld. In dit artikel bespreken we vijf ontwikkelingen die bijdragen aan een effectievere aanpak van huiselijk geweld.

1. Integrale aanpak

Een integrale aanpak van huiselijk geweld houdt in dat alle relevante partijen samenwerken in de aanpak van huiselijk geweld. Het gaat hierbij om politie, justitie, hulpverlening en andere betrokken instanties. Een integrale aanpak zorgt ervoor dat slachtoffers beter beschermd worden en daders sneller worden aangepakt. Kadera zet zich actief in voor een integrale aanpak van huiselijk geweld en werkt samen met verschillende instanties om dit te realiseren.

2. Meer aandacht voor kinderen

Kinderen die opgroeien in een gezin waar sprake is van huiselijk geweld, zijn vaak zelf slachtoffer of getuige van het geweld. Het is daarom van groot belang dat er meer aandacht komt voor deze kinderen. Kadera biedt verschillende programma’s en trainingen aan om deze kinderen te ondersteunen en te helpen bij het verwerken van hun ervaringen. Ieder kind in de opvang krijgt een eigen kinderhulpverlener die samen met het kind en de ouder aan de slag gaat om te zorgen voor herstel en een veilige toekomst.

3. Online hulpverlening

Online hulpverlening is de laatste jaren sterk in opkomst. Ook op het gebied van huiselijk geweld is online hulpverlening steeds vaker beschikbaar. Dit biedt voordelen voor mensen die niet fysiek naar een locatie kunnen of willen gaan, bijvoorbeeld vanwege angst voor de dader. Kadera is daarom in oktober 2021 een samenwerking gestart met het Radboud universitair medisch centrum om gezamenlijk onderzoek te verrichten naar de wisselwerking tussen online en offline hulpverlening bij huiselijk geweld. Kadera en SAFE benutten in deze samenwerking hun praktijkervaring en wetenschappelijke kennis. Op die manier wordt de expertise op het gebied van huiselijk geweld, (ex-)partnergeweld en online en offline hulpverlening samengebracht.

4. Aandacht voor preventie

Een andere ontwikkeling in de aanpak van huiselijk geweld is de grotere focus op preventie. Dit betekent dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan het voorkomen van huiselijk geweld voordat het daadwerkelijk plaatsvindt. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op voorlichting en trainingen om mensen bewust te maken van de risico’s van huiselijk geweld en hoe ze dit kunnen voorkomen. Door meer nadruk te leggen op preventie kan huiselijk geweld hopelijk in de toekomst worden verminderd of zelfs voorkomen.

Kadera draagt bij aan preventie van huiselijk geweld door middel van voorlichting en trainingen. Zo bieden we bijvoorbeeld voorlichting aan scholen en bedrijven om bewustwording over huiselijk geweld te vergroten en signalen te leren herkennen. Ook bieden we trainingen aan professionals in het sociaal domein om hen te leren hoe ze huiselijk geweld kunnen voorkomen en signaleren. Door deze preventieve maatregelen hoopt Kadera bij te dragen aan een samenleving waarin huiselijk geweld minder voorkomt.

5. Cultuursensitieve aanpak

Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor en heeft vaak te maken met cultuur- en geloofsovertuigingen. Het is daarom van belang dat er meer aandacht komt voor cultuursensitieve aanpak van huiselijk geweld. Kadera biedt cultuursensitieve hulpverlening aan, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende culturele en religieuze achtergronden.

Het is belangrijk dat we ons blijven inzetten voor het voorkomen en verminderen van huiselijk geweld en dat we ons blijven ontwikkelen om hierin succesvol te zijn. Kadera blijft zich daarom actief inzetten voor deze ontwikkelingen en hoopt hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de aanpak van huiselijk geweld. We blijven ons inzetten voor een integrale aanpak, meer aandacht voor kinderen, online hulpverlening, preventie en een cultuursensitieve aanpak. Samen met alle betrokken partijen en professionals blijven we ons inzetten voor een veilige samenleving zonder huiselijk geweld.

5 tips voor slachtoffers van huiselijk geweld

Het kan moeilijk zijn om om hulp te vragen wanneer je te maken hebt met huiselijk geweld. Schuldgevoelens, schaamte en angst voor represailles kunnen ervoor zorgen dat je je geïsoleerd voelt en niet weet waar je heen moet. Toch is het belangrijk om hulp te zoeken om uit de gewelddadige situatie te komen en de nodige stappen te zetten om veilig te blijven. Hieronder geven we vijf tips voor slachtoffers van huiselijk geweld die het moeilijk vinden om om hulp te vragen.

1. Praat met iemand die je vertrouwt

Het kan een grote stap zijn om over huiselijk geweld te praten, maar praten kan wel helpen. Zoek iemand op die je vertrouwt, bijvoorbeeld een familielid, vriend(in) of collega. Vertel hen wat er aan de hand is en vraag om hun steun. Als je niemand hebt om mee te praten, kun je ook terecht bij een hulpverleningsorganisatie of telefonische hulplijn.

2. Overweeg anoniem advies

Het kan eng zijn om jezelf bekend te maken als slachtoffer van huiselijk geweld. Sommige instanties bieden daarom de mogelijkheid om anoniem advies te krijgen. Dit kan helpen bij het bespreken van je situatie en het verkrijgen van advies over de volgende stappen zonder jezelf bekend te maken. Je kunt bijvoorbeeld chatten met Veilig Thuis, of gebruikmaken van forums zoals https://safewomen.nl/

3. Zoek professionele hulp

Er zijn verschillende instanties die hulp kunnen bieden bij huiselijk geweld, zoals Kadera en Veilig Thuis. Zoek informatie op over deze instanties en welke hulp ze kunnen bieden. Dit kan helpen bij het maken van de juiste keuze voor jouw situatie. Hulpverleners kunnen je helpen bij het doorbreken van de cyclus van huiselijk geweld en bij het vinden van een veilige plek om te verblijven. Zoek contact met een organisatie die gespecialiseerd is in hulp bij huiselijk geweld en vraag om advies. Zij kunnen je helpen om een veilige plek te vinden en je begeleiden bij het zetten van stappen om uit de situatie te komen.

4. Maak een veiligheidsplan

Dit kan helpen om jezelf en eventuele kinderen te beschermen tijdens en na het verlaten van de gewelddadige situatie. Dit plan kan je helpen om jezelf en eventuele kinderen te beschermen tegen geweld en om te weten wat je moet doen als er iets gebeurt. Een veiligheidsplan kan bestaan uit afspraken met vrienden of familie over waar je terecht kunt, het veranderen van sloten of het verzamelen van belangrijke documenten. Maak afspraken met vrienden of familie over wat ze moeten doen als er iets misgaat en zorg dat je belangrijke spullen zoals identiteitsbewijzen, telefoon en geld bij de hand hebt.

5. Vergeet niet dat je niet alleen bent

Huiselijk geweld kan een zeer eenzame en isolerende ervaring zijn, maar het is belangrijk om te onthouden dat je niet alleen bent. Er zijn veel mensen en instanties die hulp kunnen bieden en die er zijn om je te steunen. Hulp zoeken kan de eerste stap zijn naar een veilige en gezonde toekomst.

Zit je in een onveilige situatie? Er is hulp beschikbaar.