Casemanager Centrum Seksueel Geweld

Casemanager Centrum Seksueel Geweld Zwolle (piketdiensten, op basis van 0-urencontract)


CSG Zwolle biedt dag en nacht (na)zorg aan iedereen die een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt en ondersteunt daarnaast zorg- en hulpverleners bij het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel geweld door het bieden van consultatie en advies. De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor het slachtoffer en de schakel tussen de verschillende disciplines. Bij acute aanranding of verkrachting vangt de casemanager het slachtoffer op bij de spoedeisende hulp van het Isala ziekenhuis en biedt begeleiding bij het zorgproces. Dit zorgproces bestaat o.a. uit contact met de zedenpolitie, een eventueel sporenonderzoek en medische hulp, allemaal onder één dak. De casemanager begeleidt het slachtoffer door deze stappen, ondersteunt in contact met de andere disciplines en bied psychologische hulp.

De casemanagerspoule bestaat uit ervaren professionals met uiteenlopende expertise. De poule wordt samengesteld vanuit verschillende organisaties en heeft kennis over bijvoorbeeld forensische zorg, huiselijk geweld, medische zorg, verslavingszorg en LVB.

Wij zijn op zoek naar casemanagers om ons team te komen versterken.

Als casemanager ben je in een schema van bereikbaarheidsdiensten (24/7) vanuit huis of een andere werkplek bereikbaar, om opgeroepen te worden wanneer er een acute casus is. Daarnaast geef je uitvoering aan het nazorgtraject (Watchful Waiting protocol) van slachtoffers die in de acute fase gebruik hebben gemaakt van CSG Zwolle en verwijs je slachtoffers die in een latere fase (niet acuut) op zoek zijn naar hulpverlening passend door. In deze functie werk je zelfstandig, binnen een pool van casemanagers en word je ondersteund door de coördinator van Centrum Seksueel Geweld Zwolle. De functie betreft dan ook een neventaak die, waar nodig, te combineren is met een andere functie.

  • Piketdiensten: om de week een 24-uurs bereikbaarheidsdienst op een vaste (doordeweekse) dag
  • Uitruk naar Isala ziekenhuis Zwolle bij aanmelding van acute casus
  • Het CSG is 24/7 bereikbaar. Casemanagers draaien eens in de 3 weken een weekenddienst (piket)
  • Gemiddeld is een casemanager ongeveer 2 tot 4 uur per week actief aan het werk voor het CSG Zwolle
  • Buiten je piketdienst ben je in de mogelijkheid om telefonische nazorg te bieden aan cliënten die je in de acute fase hebt begeleid

Wie jij bent
Als casemanager ben je in staat om adequaat en zelfstandig te handelen in crisissituaties. Je hebt een goed analytisch vermogen om op (hulp)vragen te reageren. Je bent een zorgverlener op HBO-niveau. Tevens beschik je over/ben je bereid je te verdiepen in de actuele kennis van seksueel geweld (prevalentie en gevolgen op alle leeftijden), alsook over het forensisch en juridisch opsporingsproces. Uiteraard heb je uitstekende communicatieve vaardigheden en een goed luisterend vermogen. Dit uit zich onder andere doordat je in staat bent om in teamverband samen te werken en goed af te stemmen met andere disciplines. Je voelt je aangesproken om mee te denken in de verdere ontwikkeling van de werkprocessen. Je ziet het als een uitdaging om (binnen je eigen organisatie) een verbindende factor te zijn, door het thema seksueel geweld en de meerwaarde van CSG Zwolle op de kaart te zetten. Ook belangrijk: je voelt je thuis in een werksituatie waar je als een spin in het web hulp biedt aan mensen in acute geweldssituaties. Vanzelfsprekend ben je bereid om onregelmatig te werken, ben je flexibel en deins je niet terug om direct in actie te komen tijdens crisissituaties, zowel overdag als ‘s nachts. Je hebt ervaring in het begeleiden van mensen met trauma.

  • HBO-zorgverlener
  • Goede luisteraar
  • Samenwerker
  • Blijft rustig in crisissituaties
  • Flexibel inzetbaar

Wat bieden wij
Voor het draaien van bereikbaarheidsdiensten ontvang je een vergoeding conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8 (max. € 3.553,– bruto per maand bij 100% dienstverband). Salariëring van gewerkte uren zijn conform dezelfde CAO. Casemanagers van het CSG werken gedetacheerd vanuit verschillende organisaties. Voor deze vacature krijgt de casemanager een contract bij Kadera.

We hechten er belang aan dat casemanagers voldoende kennis hebben over seksueel geweld en bieden daarom verschillende scholingen over het CSG, seksueel geweld en over de werkprocessen.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je mailen naar: zwolle@centrumseksueelgeweld.nl