Geschiedenis Kadera

Op 15 mei 1976 wordt het Blijf-van-m’n-lijf-Huis Zwolle opgericht, als tweede vrouwenopvang in Nederland (na Amsterdam). Op 27 mei 1994 wordt in Zwolle het vrouwenopvang- en begeleidingscentrum van de Berendina Stoel Stichting (BSS) opgericht. Na een fusie van deze twee opvanghuizen, ontstaat Vrouwenopvang aan de IJssel, in 2000.

In 2001 is het Blijf-van-m’n-lijf-Huis Hengelo en Enschede ook onderdeel geworden van de Vrouwenopvang aan de IJssel, waarna de naam is veranderd in Vrouwenopvang Overijssel.

In 2010 is de naam veranderd in Kadera (Een samentrekkingen van twee woorden: het Franse ‘kadee’ voor man en het Latijnse woord ‘era’ voor vrouw). Met de nieuwe naam wilde Kadera duidelijk maken dat de stichting voor iedereen is.

Kadera heeft in 2005 het ASHG (Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld) opgericht. Later werd dit het SHG. Het SHG is in 2015 samengegaan met het advies en meldpunt kindermishandeling (AMK) onder de naam Veilig Thuis IJsselland.

In 2015 is Veilig Thuis IJsselland (VTIJ) ondergebracht bij zowel Kadera als bij Bureau Jeugdzorg. Na 2,5 jaar (oktober 2017) bleek het beter om het VTIJ te verzelfstandigen.

In 2016 is het Centrum Seksueel Geweld Zwolle (CSG) ondergebracht bij Kadera voor de regio IJsselland. In 2017 is de hulpverlening uitgebreid op het gebied van ambulant. In 2017 is Kadera van start gegaan met Begeleid Wonen Mannen, met opvang en begeleiding voor mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.