Folders

Kadera heeft diverse materialen voor burgers en professionals. Deze materialen kunt u downloaden.
U kunt de materialen ook bestellen door een e-mail te sturen naar info@kadera.nl

Mannenopvang (pdf) – Folder voor mannen die te maken hebben met huiselijk geweld. De folder gaat over de hulp die Kadera biedt.

Ambulante begeleiding (pdf) – Folder voor burgers en professionals over hulpverlening bij mensen thuis om de veiligheid te vergroten, ruzies te voorkomen, het huiselijk geweld te stoppen of herhaling ervan te voorkomen.

Kadera helpt u bij de aanpak van huiselijk geweld (pdf) – Folder voor burgers over wat Kadera hen te bieden heeft om huiselijk geweld te stoppen 

Opvang en ondersteuning jonge moeders – Kadera helpt! (pdf) – Folder voor jonge moeders in de leeftijd tussen 16 en 23 jaar die meer willen weten over hoe het toegaat bij Begeleid Wonen van Kadera

Wordt u bedreigd? Vraag naar het Personenalarm AWARE! (pdf) – Flyer voor burgers over Personenalarm AWARE