Vacature lid klachtencommissie Cliënten (KCC)

De klachtencommissie Cliënten (KCC) van Humanitas Onder Dak en Kadera zoekt een nieuw lid.

Wegens het eindigen van de zittingstermijn van één van haar leden zoekt de commissie een nieuw lid voor de klachtencommissie Cliënten. Het betreft een onbezoldigde functie; er is een onkostenregeling van kracht. Gezien de huidige samenstelling van de commissie wordt met name vrouwen gevraagd te reflecteren op deze vacature.

Humanitas onder Dak
Humanitas Onder Dak is een vangnetorganisatie (een Maatschappelijke Opvang organisatie) die werkt vanuit de grondwaarden: eigen kracht, eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. Humanitas Onder Dak biedt met een vraaggericht aanbod hulp aan mensen, die de aansluiting met de samenleving (in termen van meedoen/participeren) zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. Humanitas Onder Dak helpt het evenwicht in wonen, werk (waaronder dagbesteding/zingeving), eigen inkomen en toegang tot (sociale) voorzieningen te herstellen en zorgt ervoor dat mensen mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Kadera
Kadera zet zich in voor veiligheid in relaties, nu en later. Kadera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en Kadera werkt aan herstel om herhaling en terugval te voorkomen. Dit doet Kadera samen met de cliënt, haar systeem en betrokken ketenpartners. Kadera wil de geweldspatronen duurzaam stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld doorbreken. Dit wordt gedaan door vrouwen, mannen en hun kinderen op te vangen en ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Bij voorkeur voorkomt Kadera opname in de opvang en bieden we begeleiding bij mensen thuis.

Samenstelling KCC
De KCC bestaat uit ten minste vier leden, waarvan de leden in hun oordeelsvorming en positie onafhankelijk zijn van het bestuur beide instellingen. De commissie heeft, buiten eventuele klachtbehandeling om, een vergaderfrequentie van twee keer per jaar met als vergaderlocatie Hengelo (O) of Enschede. De KCC wordt bijgestaan door een door de commissie aangewezen ambtelijk secretaris. De benoeming is voor een periode van vier jaar. De leden en hun plaatsvervangers kunnen voor één aansluitende periode van vier jaar worden herbenoemd.

Profiel vacature
De commissie werkt met een portefeuilleverdeling en zoekt een nieuw lid voor de portefeuille ‘organisatie en kwaliteit’, iemand met kennis en ervaring op het gebied van HRM en organisatiekunde. Voor de leden van de KCC gelden algemene competentieprofielen. Het is aan de KCC erop toe te zien dat de competenties goed vertegenwoordigd zijn.

Algemeen competentieprofiel:

 • De leden onderschrijven de missie en visie van de beide instellingen.
 • De leden beschikken over het empathisch vermogen een klacht vanuit het perspectief van de cliënt te benaderen.
 • De leden zijn in staat met diverse belangen om te gaan.

Ten aanzien van de samenstelling van de commissie, zoals opgenomen in artikel 2.1 in het reglement externe klachtenregeling, is het van belang dat:

 • De commissie streeft naar een goede man/vrouw-verdeling
 • De commissie het cliëntperspectief bewaakt al dan niet in de vorm van ervaringsdeskundigheid.

De belangstellingsgesprekken zullen gevoerd worden op vrijdag 7 oktober 2022 te Hengelo.

 

Geïnteresseerd?
U wordt van harte uitgenodigd om uw belangstelling schriftelijk kenbaar te maken voor 29 september 2022 en te sturen naar:

Klachtencommissie Cliënten van Humanitas Onder Dak en Kadera
t.a.v. de ambtelijk secretaris
p/a Postbus 1100
7550 BC Hengelo

of naar:

Klachtencommissie Cliënten van Humanitas Onder Dak en Kadera
t.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 1058
8001 BB Zwolle

of per mail naar
Klachtencommissie Cliënten van Humanitas Onder Dak en Kadera
Mevrouw C.P.E. de Maar, ambtelijk secretaris klachtencommissie cliënten
info@millepede.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie verwijzen we naar de websites van beide organisaties:

http://www.humanitasonderdak.nl/http://www.kadera.nl/

U kunt ook contact opnemen voor meer informatie met de voorzitter van de KCC, Ed Wallinga, hij is bereikbaar onder 06-10942050.

Vacature Kinderhulpverlener

Voor zwangerschapsverlofvervanging zijn wij bij team Opvang Zwolle op zoek naar een:

Kinderhulpverlener
Voor 32 uur per week

 (werkdagen: maandagmiddag en avond, dinsdag, donderdag en vrijdag)

Ben je een kinderhulpverlener en heb je affiniteit met kinderen en wil je bijdragen aan het stoppen van huiselijk geweld? Wil je werken in een leuk team met professionele en betrokken collega’s? Lees dan snel verder! 

Het doel van Kadera is stoppen van huiselijk geweld en het stoppen van onveiligheid in relaties. Kadera streeft naar een veilig leefklimaat en is een expert op dit gebied. Ze zet haar kennis en expertise in om passende hulp te organiseren en te coördineren.

Wij staan voor de cliënt en voor elkaar: professioneel, krachtig en inventief. 

Kadera werkt met behulp van de methodieken Krachtwerk, Veerkracht, systeemgericht aan het herstel, zelfregie en participatie van de cliënt en zijn systeem.

Wat ga je doen?

Verder:

 • Werk je vanuit de methodieken Krachtwerk en Veerkracht;
 • Rapporteer je in het systeem door middel van de meldcode en methodieken Krachtwerk en Veerkracht;
 • Ondersteun je zo nodig bij de omgang tussen ouder en kind(eren);
 • Geef je activiteiten en werkwijze vorm op het gebied van kinderen;
 • Ondersteun je bij de ontwikkeling van kinderen;
 • Ondersteun je bij de ontwikkeling van de ouder-kind relatie;
 • Bied je mogelijkheden aan ouders om inzicht te krijgen in het gedrag van hun kind(eren) en in de rol van ouder;
 • Spreek je de ouders aan in hun rol als verantwoordelijke voor de veiligheid van hun kind;
 • Werk je samen met ketenpartners.

 Wie ben jij?

 • Je hebt een afgeronde HBO-opleiding Social Work, SPH of MWD;
 • Je bent SKJ geregistreerd;
 • Je hebt affiniteit en werkervaring met de doelgroep; 
 • Je bent een teamplayer;
 • Je bent doortastend en beschikt over een analytisch vermogen;
 • Je bent flexibel en stressbestendig;
 • Je bent bekend met een systeemgerichte manier van werken;
 • Je bent bekend met de sociale kaart Zwolle;
 • Je bent bekend met de methodieken Krachtwerk en Veerkracht of bent bereid deze te leren;
 • Je bent aantoonbaar bekend met de mechanismes die spelen bij huiselijk geweld en hebt daarbij oog voor alle leden van het (gezins)systeem;
 • Je bent in staat om zelfstandig, samen met de cliënt, de grote lijnen in de begeleiding uit te zetten en te bewaken;
 • Je bent in staat tot zelfreflectie en bereid om mee te gaan in de verdere doorontwikkeling van het werk.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je neemt periodiek deel aan de bereikbare dienst buiten kantoortijd;
 • Je werkt avonddiensten en zo nodig zon- en feestdagen;
 • Je werkdagen zijn op dinsdag (middag/avond), woensdag en vrijdag.

Wat bieden wij?

Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract. Een verlenging van het contract behoort tot de mogelijkheden bij de eerstgenoemde vacature. Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8 (max. € 3.961,– bruto per maand bij 100% dienstverband). Daarnaast kent de cao een loopbaanbudget en een individueel keuzebudget, waarin de mogelijkheid bestaat om salaris en vrije tijd uit te ruilen.

Kadera streeft naar diversiteit in de samenstelling van de medewerkers. Wij zoeken medewerkers uit verschillende culturen, met verschillende competenties, zienswijzen, leeftijden en ervaringen. Wij geloven dat een complementair personeelsbestand bijdraagt aan het realiseren van onze belangrijke maatschappelijke doelstellingen.

Ben je enthousiast?

Ben je enthousiast geworden over deze vacature en het werken bij Kadera? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar afdeling PSA (personeels- en salarisadministratie), via psa@kadera.nl of via Zorgselect.

Vrijblijvend een keer langskomen om koffie te drinken kan natuurlijk ook!

Voor meer informatie kun je bellen met Daniëlle Rijksen, Karolien van der Heide of Diana Jansen, te bereiken op telefoonnummer 088-4222495. 

Vacature Hulpverlener (inval)

Ter aanvulling van onze invalpool zoeken we regelmatig diverse kandidaten voor de functie van

Hulpverlener (inval)
vrouwenopvang aanpak huiselijk geweld

Profiel van de functie

We zoeken gemotiveerde kandidaten die zeer flexibel inzetbaar zijn en die er bewust voor kiezen om binnen een invalpool voor verschillende doelgroepen te werken.
Je begeleidt vrouwen individueel, in groepsverband of systeemgericht. Deze begeleiding is vraaggericht en er wordt gewerkt op basis van de uitgangspunten van Krachtwerk. Aan cliënten met kinderen wordt opvoedingsondersteuning geboden.
Verder bevorder je een goede leefsituatie binnen de opvang en neem je deel aan interne besprekingen.

Wat verwachten wij

 • Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau (SPH of gelijkwaardig daaraan)
 • Je bent aantoonbaar bekend met de mechanismes die spelen bij huiselijk geweld en hebt daarbij oog voor alle leden van het (gezins)systeem en de tools om systeemgericht te werken.
 • Ruime relevante werkervaring;
 • Je kunt planmatig denken en werken en beschikt over een coöperatieve, vraaggerichte werkhouding;
 • Je hebt affiniteit met geautomatiseerde gegevensverwerking;
 • Je bent in staat om zelfstandig samen met de cliënt de grote lijnen in de begeleiding uit te zetten en te bewaken.

Aanbod 

Het oproepcontract is voor de duur van één jaar. Overige arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8 (max. € 3.961,00 bruto per maand bij 100% dienstverband).

Sollicitatie 

Ben je enthousiast geworden over deze vacature en het werken bij Kadera? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar afdeling PSA (personeels- en salarisadministratie), via psa@kadera.nl.

Vrijblijvend een keer langskomen om koffie te drinken kan natuurlijk ook!

Raad van toezicht

Vacature lid raad van toezicht met aandachtsgebied maatschappelijk-financieel

Kadera zet zich in voor veiligheid in relaties, nu en later. Kadera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en Kadera werkt aan herstel om herhaling en terugval te voorkomen. Dat doen we samen met de cliënt, zijn/haar systeem en betrokken ketenpartners. We willen geweldspatronen duurzaam stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld doorbreken.

Dit doen we door vrouwen, mannen en hun kinderen op te vangen en ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Bij voorkeur voorkomen we opname in de opvang en bieden we begeleiding bij mensen thuis.

Op 1 september treedt een lid van de raad van toezicht af. Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld heeft dan ook de volgende vacature:

LID RAAD VAN TOEZICHT

Gezien de samenstelling van de huidige raad van toezicht zijn wij op zoek naar een dynamische en enthousiaste man of vrouw met ervaring in de politiek of het maatschappelijke veld.

Algemeen

De raad van toezicht bewaakt:

 • realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie;
 • strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • financiële verslaglegging;
 • kwaliteit en veiligheid van hulpverlening;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • verhouding met belanghebbenden;
 • het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting;
 • continuïteit van het bestuur van de organisatie.

Een delegatie van de raad van toezicht neemt halfjaarlijks deel aan een vergadering van de raad van bestuur en ondernemingsraad waarin de grote lijnen van de organisatie besproken worden. Minstens eenmaal per jaar sluit een delegatie van de raad van toezicht aan bij een vergadering van de cliëntenraden.

De raad van toezicht komt circa zesmaal per jaar bijeen (reguliere vergaderingen en commissiebijeenkomsten), naast in ieder geval aanvullende bijeenkomsten met de medezeggenschapsorganen. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht het eigen functioneren. De raad van toezicht bestaat uit vier leden. Uitgangspunten zijn de doelen van Kadera en de governancecode NVTZ. De leden ontvangen een vergoeding conform de richtlijnen van de NVTZ.

Functie:

Elk lid van de raad van toezicht:

 • is in staat vanuit de doelen van Kadera toezicht te houden;
 • bewaakt een gezonde exploitatie;
 • voert de werkgeverstaak uit ten opzichte van de directeur-bestuurder;
 • heeft een toetsende rol bij de bewaking van de maatschappelijke doelstellingen van Kadera;
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies (klankbordfunctie) aan de directeur-bestuurder;
 • ondersteunt de strategische koers van Kadera;
 • is een teamspeler, gericht op samenwerking, met een onafhankelijke inbreng;
 • is in staat kritisch en constructief ook de gevoelige thema’s bespreekbaar te maken;
 • is verbindend en sensitief op mens en proces;
 • heeft voldoende beschikbaarheid (en flexibiliteit) om circa tien reguliere bijeenkomsten per jaar en in voorkomende gevallen extra bijeenkomsten bij te wonen, die doorgaans op maandagmiddag en -avond plaatsvinden.

Indien een lid van de raad van toezicht andere (neven)functie(s) heeft, zijn deze niet conflicterend met de positie en doelstelling van Kadera.

Beoogde lid:

 • heeft een relevant maatschappelijk netwerk;
 • heeft bij voorkeur ervaring in of met maatschappelijke dienstverlening, bedrijfsleven of politiek;
 • heeft kennis en ervaring op het gebied van met name de financiële bedrijfsvoering en is sterk in het interpreteren van cijfers en het onderkennen van risico’s;
 • legt het verband tussen het financiële beleid en de strategische koers van de organisatie;
 • maakt deel uit van de auditcommissie.

Profiel

 • academisch werk- en denkniveau;
 • strategische, bedrijfskundige oriëntatie (ervaring in het bedrijfsleven);
 • bestuurlijke ervaring in een (publiek-private) maatschappelijke context waarin maatschappelijke, politieke en bestuurlijke belangen zich manifesteren;
 • sterke affiniteit met de maatschappelijke doelstellingen van Kadera, bijvoorbeeld door ervaringen met de doelgroep waarvoor Kadera zich inzet;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • gevoel voor maatschappelijke verhoudingen, oog voor soms tegenstrijdige in- en externe belangen en dit mee te kunnen wegen in de oordeels- en besluitvorming;
 • inzicht in taak- en rolverdeling tussen raad van toezicht en bestuur;
 • gevoel voor de verhoudingen tussen medezeggenschap ondernemingsraad en cliëntenraad, bestuur en toezicht;
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over Kadera kunt u terecht op onze website: www.kadera.nl

Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Groenberg, voorzitter rvt, beschikbaar op woensdag 31 augustus en dinsdag 6 september tijdens kantooruren via tel. 06‑5069 4995 of met de heer A. Verburg, vicevoorzitter rvt en voorzitter auditcommissie, tel. 06‑539 222 80.

Uw motivatie, inclusief curriculum vitae, kunt u, tot uiterlijk 15 september 2022, richten aan de raad van toezicht via mail: aboers@kadera.nl

De gesprekken vinden plaats in Zwolle.

Casemanager Centrum Seksueel Geweld

Casemanager Centrum Seksueel Geweld Zwolle (piketdiensten, op basis van 0-urencontract)


CSG Zwolle biedt dag en nacht (na)zorg aan iedereen die een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt en ondersteunt daarnaast zorg- en hulpverleners bij het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel geweld door het bieden van consultatie en advies. De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor het slachtoffer en de schakel tussen de verschillende disciplines. Bij acute aanranding of verkrachting vangt de casemanager het slachtoffer op bij de spoedeisende hulp van het Isala ziekenhuis en biedt begeleiding bij het zorgproces. Dit zorgproces bestaat o.a. uit contact met de zedenpolitie, een eventueel sporenonderzoek en medische hulp, allemaal onder één dak. De casemanager begeleidt het slachtoffer door deze stappen, ondersteunt in contact met de andere disciplines en bied psychologische hulp.

De casemanagerspoule bestaat uit ervaren professionals met uiteenlopende expertise. De poule wordt samengesteld vanuit verschillende organisaties en heeft kennis over bijvoorbeeld forensische zorg, huiselijk geweld, medische zorg, verslavingszorg en LVB.

Wij zijn op zoek naar casemanagers om ons team te komen versterken.

Als casemanager ben je in een schema van bereikbaarheidsdiensten (24/7) vanuit huis of een andere werkplek bereikbaar, om opgeroepen te worden wanneer er een acute casus is. Daarnaast geef je uitvoering aan het nazorgtraject (Watchful Waiting protocol) van slachtoffers die in de acute fase gebruik hebben gemaakt van CSG Zwolle en verwijs je slachtoffers die in een latere fase (niet acuut) op zoek zijn naar hulpverlening passend door. In deze functie werk je zelfstandig, binnen een pool van casemanagers en word je ondersteund door de coördinator van Centrum Seksueel Geweld Zwolle. De functie betreft dan ook een neventaak die, waar nodig, te combineren is met een andere functie.

 • Piketdiensten: om de week een 24-uurs bereikbaarheidsdienst op een vaste (doordeweekse) dag
 • Uitruk naar Isala ziekenhuis Zwolle bij aanmelding van acute casus
 • Het CSG is 24/7 bereikbaar. Casemanagers draaien eens in de 3 weken een weekenddienst (piket)
 • Gemiddeld is een casemanager ongeveer 2 tot 4 uur per week actief aan het werk voor het CSG Zwolle
 • Buiten je piketdienst ben je in de mogelijkheid om telefonische nazorg te bieden aan cliënten die je in de acute fase hebt begeleid

Wie jij bent
Als casemanager ben je in staat om adequaat en zelfstandig te handelen in crisissituaties. Je hebt een goed analytisch vermogen om op (hulp)vragen te reageren. Je bent een zorgverlener op HBO-niveau. Tevens beschik je over/ben je bereid je te verdiepen in de actuele kennis van seksueel geweld (prevalentie en gevolgen op alle leeftijden), alsook over het forensisch en juridisch opsporingsproces. Uiteraard heb je uitstekende communicatieve vaardigheden en een goed luisterend vermogen. Dit uit zich onder andere doordat je in staat bent om in teamverband samen te werken en goed af te stemmen met andere disciplines. Je voelt je aangesproken om mee te denken in de verdere ontwikkeling van de werkprocessen. Je ziet het als een uitdaging om (binnen je eigen organisatie) een verbindende factor te zijn, door het thema seksueel geweld en de meerwaarde van CSG Zwolle op de kaart te zetten. Ook belangrijk: je voelt je thuis in een werksituatie waar je als een spin in het web hulp biedt aan mensen in acute geweldssituaties. Vanzelfsprekend ben je bereid om onregelmatig te werken, ben je flexibel en deins je niet terug om direct in actie te komen tijdens crisissituaties, zowel overdag als ‘s nachts. Je hebt ervaring in het begeleiden van mensen met trauma.

 • HBO-zorgverlener
 • Goede luisteraar
 • Samenwerker
 • Blijft rustig in crisissituaties
 • Flexibel inzetbaar

Wat bieden wij
Voor het draaien van bereikbaarheidsdiensten ontvang je een vergoeding conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8 (max. € 3.553,– bruto per maand bij 100% dienstverband). Salariëring van gewerkte uren zijn conform dezelfde CAO. Casemanagers van het CSG werken gedetacheerd vanuit verschillende organisaties. Voor deze vacature krijgt de casemanager een contract bij Kadera.

We hechten er belang aan dat casemanagers voldoende kennis hebben over seksueel geweld en bieden daarom verschillende scholingen over het CSG, seksueel geweld en over de werkprocessen.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je mailen naar: zwolle@centrumseksueelgeweld.nl

Vacature Parttime Psycholoog

Parttime psycholoog aanpak huiselijk geweld Zwolle

20-24 uur per week

Bepaalde tijd

Standplaats Zwolle en Enschede

Salaris maximaal € 4.830,- bruto per maand o.b.v. 36-urige werkweek

Mensen die met huiselijk geweld te maken krijgen, staan voor uitdagingen op veel levensgebieden. Als psycholoog bied je behandeling en diagnostiek op het gebied van trauma, herstel en onderliggende problematiek. Je bent er niet alleen voor de mannen, vrouwen en kinderen die bij Kadera verblijven, maar deelt ook je kennis en expertise om de kwaliteit van hulpverlening en de deskundigheid te vergroten en denkt mee bij complexe casussen, zowel intern als extern. Zo draag je bij aan een veilige toekomst en duurzaam herstel van onze cliënten. Dat doe je niet alleen, maar samen met een leuk team van professionele en betrokken collega’s.

“Morgen ga ik hier weg en ik ben trots dat ik alles heb meegemaakt wat ik je heb genoemd, want alles wat ik heb meegemaakt heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Ik herinner me nog toen ik hier op de eerste dag binnenkwam, het eerste wat ik zei: ‘Ik wil hier niet blijven, ik wil ondanks alles naar huis.’ En hier ben ik, anderhalf jaar later sta ik voor mijn spiegel en zeg ‘Goed gedaan.’”– Client van Kadera

Wil je meer weten over de cliënten van Kadera? Lees dan het verhaal van een client in de opvang. Op onze website www.kadera.nl vind je nog meer verhalen van cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

Wat ga je doen?

Je verricht psychodiagnostisch onderzoek, stelt rapportages op en bespreekt deze met de cliënt

 • Je voert ondersteunende gesprekken met cliënten
 • Je voert onder verantwoordelijkheid en supervisie van een externe GZ Psycholoog (trauma) behandelingen uit
 • Je neemt deel aan werkoverleg en biedt ondersteuning aan managers hulpverlening bij inhoudelijke ontwikkelingsprojecten
 • Je geeft mede richting aan de beleidsontwikkeling binnen het primaire proces, gericht op cliënten binnen alle afdelingen van Kadera
 • Je adviseert collega’s bij complexe casuïstiek

Wie ben jij?

 • Academisch werk- en denkniveau, dat zich uit in een doctoraal psychologie of orthopedagogiek, aangevuld met de basisaantekening psychodiagnostiek
 • Je beschikt over relevante werkervaring
 • Je bent aantoonbaar bekend met de mechanismes die spelen bij huiselijk geweld en hebt daarbij oog voor alle leden van het (gezins)systeem
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep
 • Je bent enthousiast en overtuigend bij het implementeren van beleidsontwikkelingen binnen de organisatie
 • Je bent bereid om zo nodig op locatie in Enschede te werken.

Wat we bieden:

 • Professionele en dynamische werkomgeving
 • Uitgebreid scholingsaanbod
 • Arbeidsvoorwaarden en salaris conform CAO Sociaal Werk, schaal 10 (max. € 4830,- bruto per maand bij 100% dienstverband)
 • Daarnaast kent de cao een loopbaanbudget en een individueel keuzebudget, waarin de mogelijkheid bestaat om salaris en vrije tijd uit te ruilen. Het individueel keuzebudget is ongeveer 18% van je salaris.
 • Jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband

Kadera zet zich in om huiselijk geweld te stoppen. Wij staan voor de cliënt en voor elkaar: professioneel, krachtig en inventief. Kadera is een moderne, professionele organisatie met ruim 100 medewerkers in Overijssel. Onze medewerkers krijgen de verantwoordelijkheid en ruimte om het eigen werk te organiseren in hun teams. Wij ontwikkelen en delen kennis over huiselijk geweld. Kadera werkt systeemgericht met behulp van de methodieken Krachtwerk en Veerkracht. We zetten in op het benutten van de individuele krachten en mogelijkheden en het herstelvermogen van een systeem. Dat doen we samen met de cliënt, want samen kunnen we zorgen voor duurzaam en veilig herstel!

Kadera streeft naar diversiteit in de samenstelling van de medewerkers. Wij zoeken medewerkers uit verschillende culturen, met verschillende competenties, zienswijzen, leeftijden en ervaringen. Wij geloven dat een complementair personeelsbestand bijdraagt aan het realiseren van onze belangrijke maatschappelijke doelstellingen.

Ben je enthousiast?

Voldoe je aan bovenstaande eisen en sluit jouw profiel aan op de functie dan ontvangen we graag je motivatie en cv via Zorgselect.
Voor meer informatie kun je bellen met Eva Bouwer, basispsycholoog, via telefoonnummer 088-4222495. Vrijblijvend een keer langskomen om koffie te drinken kan natuurlijk ook!

Vacature Ambulant hulpverlener

Parttime ambulant hulpverlener aanpak huiselijk geweld

24-28 uur per week

Bepaalde tijd

Standplaats Zwolle

Salaris maximaal € 3.961,- bruto per maand o.b.v. 36-urige werkweek

Wil jij ons helpen bij het stoppen van huiselijk geweld in gezinnen? Als ambulant hulpverlener in de aanpak huiselijk geweld help je gezinnen te werken aan veiligheid. Dat doe je door een veiligheidsplan te maken en onderliggende patronen te bespreken en doorbreken. Jouw inzet kan ervoor zorgen dat gezinnen samen veilig verder kunnen. Dat doe je niet alleen, maar samen met een leuk team van professionele en betrokken collega’s.

“Mijn ervaring in dit werk is dat niemand huiselijk geweld wil. Pleger én slachtoffers niet. Samen met het gezin/slachtoffer, kan ik helpen om dit te stoppen.” – Helen, ambulant hulpverlener bij Kadera.

Wil je meer weten over het werken als ambulant hulpverlener in de aanpak huiselijk geweld? Lees dan het verhaal van collega Helen. Op onze website www.kadera.nl vind je nog meer verhalen van cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

Wat ga je doen?

 • Maken van veiligheidsplan en gezinsactieplan met client
 • Bijdragen aan herstel, zelfregie en participatie van de client
 • Werken met methodieken Krachtwerk en Veerkracht
 • Meedraaien in bereikbaarheidsdiensten
 • Geven van voorlichting, informatie- en advies

Wie ben jij?

 • Je hebt een afgeronde HBO-opleiding Social Work, SPH of MWD
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep en ervaring als ambulant hulpverlener
 • Je bent SKJ geregistreerd
 • Je bent flexibel en stressbestendig
 • Je bent bereid om buiten kantoortijden te werken
 • Je bent bekend met een systeemgerichte manier van werken
 • Je weet waar je eigen grenzen liggen en vraagt indien nodig een collega om hulp
 • Je hebt een rijbewijs en een auto tot je beschikking

Wat we bieden:

 • Professionele en dynamische werkomgeving
 • Uitgebreid scholingsaanbod
 • Arbeidsvoorwaarden en salaris conform CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 (minimaal € 2.712,- maximaal € 3.961,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur).
 • Daarnaast kent de cao een loopbaanbudget en een individueel keuzebudget, waarin de mogelijkheid bestaat om salaris en vrije tijd uit te ruilen. Het individueel keuzebudget is ongeveer 18% van je salaris.
 • Jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband

Kadera zet zich in om huiselijk geweld te stoppen. Wij staan voor de cliënt en voor elkaar: professioneel, krachtig en inventief. Kadera is een moderne, professionele organisatie met ruim 100 medewerkers in Overijssel. Onze medewerkers krijgen de verantwoordelijkheid en ruimte om het eigen werk te organiseren in hun teams. Wij ontwikkelen en delen kennis over huiselijk geweld. Kadera werkt systeemgericht met behulp van de methodieken Krachtwerk en Veerkracht. We zetten in op het benutten van de individuele krachten en mogelijkheden en het herstelvermogen van een systeem. Dat doen we samen met de client, want samen kunnen we zorgen voor duurzaam en veilig herstel!

Kadera streeft naar diversiteit in de samenstelling van de medewerkers. Wij zoeken medewerkers uit verschillende culturen, met verschillende competenties, zienswijzen, leeftijden en ervaringen. Wij geloven dat een complementair personeelsbestand bij draagt aan het realiseren van onze belangrijke maatschappelijke doelstellingen.

Ben je enthousiast?

Voldoe je aan bovenstaande eisen en sluit jouw profiel aan op de functie dan ontvangen we graag je motivatie en cv tot en met 17 juni 2022 via Zorgselect.
Voor meer informatie kun je bellen met Ilse Oord, Ambulant Hulpverlener, te bereiken op telefoonnummer 0644011152. Vrijblijvend een keer langskomen om koffie te drinken kan natuurlijk ook!

Vacature Sociaal Pedagogisch Werker (inval)

Voor Team Opvang Zwolle zijn wij op zoek naar een: 

Sociaal Pedagogisch Werker (inval) (oproepovereenkomst) 
vrouwenopvang huiselijk geweld

Omschrijving

Wij zoeken een Sociaal Pedagogisch Werker die blij wordt van het organiseren, uitvoeren en begeleiden van gezamenlijke- en zo nodig individuele activiteiten voor alle binnen de opvang verblijvende cliënten. Er wordt gewerkt volgens de methodieken Krachtwerk en Veerkracht, en we werken systeemgericht. Je biedt ondersteuning aan de Hulpverleners; denkende aan het bewaken van de sfeer / groepsklimaat, uitvoeren van individuele gesprekken en het oppakken van praktische (regel-)zaken. 

Je bent bereid om onregelmatig te werken (ook kortere diensten). Je rapporteert aan de Manager Hulpverlening en kunt functioneel leiding ontvangen van een Hulpverlener. 

Wat verwachten wij

 • Je beschikt over een MBO diploma, niveau 4 (SPW, sociaal werk of gelijkwaardig daaraan); 
 • Je bent bekend met de mechanismes die spelen bij huiselijk geweld; 
 • Je hebt relevante werkervaring met het begeleiden van cliënten in complexe (opvoedings)situaties; 
 • Je bent sterk in plannen en je bent een kei in het organiseren van creatieve activiteiten; 
 • Grote mate van zelfstandigheid; 
 • Je bent in staat doelgericht te rapporteren en bent dus vanzelfsprekend computervaardig; 
 • Je bent in staat om de cliënten en collega’s te inspireren en te motiveren; 
 • Je staat stevig in je schoenen; 
 • Je bent flexibel inzetbaar. 

Aanbod

 Wij bieden in eerste instantie een nulurencontract. Een verlenging van het contract behoort tot de mogelijkheden. Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de CAO Sociaal Werk, schaal 6 (max. € 3.076,- bruto per maand bij 100% dienstverband). 

Sollicitatie 

U  kunt uw sollicitatie richten aan Stichting Kadera, t.a.v. afdeling PSA (personeels- en salarisadministratie), via psa@kadera.nl