Kadera gecertificeerd voor normenkader Veiligheid in de vrouwenopvang

Afgelopen november heeft Kadera het certificaat ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’ behaald.

Dit  normenkader is door de sector ontwikkeld als kwaliteitskeurmerk binnen de vrouwenopvang en is voor Kadera een kroon op het werk dat zij al bijna vijftig jaar doet.

Het keurmerk stelt normen op verschillende terreinen, zoals de borging van directe veiligheid, risicogestuurde zorg, herstel en toekomstgerichte zorg, samenwerking en de capaciteit van opvangplaatsen in acute crisissituaties (bovenregionale opvang). Het normenkader is onder meer gericht op het bieden van goede hulpverlening en ondersteuning aan kinderen die in de opvang verblijven. Kinderen krijgen een eigen actieplan en een eigen kinderhulpverlener waarmee ze werken aan herstel en stabiliteit. Op deze manier zijn kinderen goed in beeld en wordt gezorgd dat zij de juiste handvatten en uitgangspositie hebben voor een veilige toekomst. Ook wordt er indien nodig zo veel mogelijk doorgeleid naar gepaste traumabehandeling en wordt er traumasensitief gewerkt.

Veel van de in het normenkader gestelde indicatoren waren al onderdeel van het beleid bij Kadera, maar op een aantal punten is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het bieden van nog betere zorg die aansluit bij de uitgangspunten van het normenkader. Zo is er beleid vastgesteld om verhuisbewegingen voor kinderen te beperken en is het methodisch werken aan de hand van Veerkracht en Krachtwerk versterkt. Directeur-bestuurder Jeroen Traas zegt hierover ‘Ik ben er trots op dat we hebben kunnen laten zien te werken met de hoogste eisen aan kwaliteit en veiligheid. Dit zijn de voorwaarden waarbinnen onze cliënten en hulpverleners kunnen werken aan veiligheid in relaties en het herstel. Onze medewerkers doen elke dag geweldig werk en dit is een kroon op dat werk. Aan alle medewerkers; bedankt en gefeliciteerd!’

Kadera heeft de externe audit op het normenkader behaald zonder bevindingen en is daarmee met vlag en wimpel geslaagd. Ook de tegelijkertijd uitgevoerde HKZ-audit is met positief resultaat afgerond. De komende tijd zullen medewerkers van Kadera verder werken aan het ophogen van het aantal SKJ-registraties, uniforme dossiervoering en het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. Uit de audit kwam ook een flink aantal positieve punten, bijvoorbeeld de trots, bevlogenheid en het werkplezier van de medewerkers, tevredenheid van de cliënten, goede informatieveiligheid, goede samenwerkingsafspraken met scholen en ontwikkelingen op het gebied van traumasensitief werken. Kortom hele mooie resultaten die ons motiveren om ook de komende jaren te blijven werken aan veiligheid in relaties.

Casemanager Centrum Seksueel Geweld

Piketdiensten
0-uren contract
Standplaats Zwolle
€ 2.836 – € 4.040 per maand (schaal 8, CAO)

CSG Zwolle biedt dag en nacht (na)zorg aan iedereen die een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt en ondersteunt daarnaast zorg- en hulpverleners bij het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel geweld door het bieden van consultatie en advies. De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor het slachtoffer en de schakel tussen de verschillende disciplines. Bij acute aanranding of verkrachting vangt de casemanager het slachtoffer op bij de spoedeisende hulp van het Isala ziekenhuis en biedt begeleiding bij het zorgproces. Dit zorgproces bestaat o.a. uit contact met de zedenpolitie, een eventueel sporenonderzoek en medische hulp, allemaal onder één dak. De casemanager begeleidt het slachtoffer door deze stappen, ondersteunt in contact met de andere disciplines en bied psychologische hulp.

De casemanagers poule bestaat uit ervaren professionals met uiteenlopende expertise. De poule wordt samengesteld vanuit verschillende organisaties en heeft kennis over bijvoorbeeld forensische zorg, huiselijk geweld, medische zorg, verslavingszorg en LVB.

Wat ga je doen
Als casemanager ben je in een schema van bereikbaarheidsdiensten (24/7) vanuit huis of een andere werkplek bereikbaar, om opgeroepen te worden wanneer er een acute casus is. Daarnaast geef je uitvoering aan het nazorgtraject (Watchful Waiting protocol) van slachtoffers die in de acute fase gebruik hebben gemaakt van CSG Zwolle en verwijs je slachtoffers die in een latere fase (niet acuut) op zoek zijn naar hulpverlening passend door. In deze functie werk je zelfstandig, binnen een pool van casemanagers en word je ondersteund door de coördinator van Centrum Seksueel Geweld Zwolle. De functie betreft dan ook een neventaak die, waar nodig, te combineren is met een andere functie.

 • Piketdiensten: om de week een 24-uurs bereikbaarheidsdienst op een vaste (doordeweekse) dag
 • Uitruk naar Isala ziekenhuis Zwolle bij aanmelding van acute casus
 • Het CSG is 24/7 bereikbaar. Casemanagers draaien naast een vaste dag om de week ook eens in de 3 weken een weekenddienst (piket)
 • Gemiddeld is een casemanager ongeveer 2 tot 4 uur per week actief aan het werk voor het CSG Zwolle
 • Buiten je piketdiensten ben je in de mogelijkheid om telefonische nazorg te bieden aan cliënten die je in de acute fase hebt begeleid

Wat verwachten wij
Als casemanager ben je in staat om adequaat en zelfstandig te handelen in crisissituaties. Je hebt een goed analytisch vermogen om op (hulp)vragen te reageren. Je bent een zorgverlener op HBO-niveau. Tevens beschik je over/ben je bereid je te verdiepen in de actuele kennis van seksueel geweld (prevalentie en gevolgen op alle leeftijden), alsook over het forensisch en juridisch opsporingsproces. Uiteraard heb je uitstekende communicatieve vaardigheden en een goed luisterend vermogen.

Dit uit zich onder andere doordat je in staat bent om in teamverband samen te werken en goed af te stemmen met andere disciplines. Je voelt je aangesproken om mee te denken in de verdere ontwikkeling van de werkprocessen. Je ziet het als een uitdaging om (binnen je eigen organisatie) een verbindende factor te zijn, door het thema seksueel geweld en de meerwaarde van CSG Zwolle op de kaart te zetten. Ook belangrijk: je voelt je thuis in een werksituatie waar je als een spin in het web hulp biedt aan mensen in acute geweldssituaties. Vanzelfsprekend ben je bereid om onregelmatig te werken, ben je flexibel en deins je niet terug om direct in actie te komen tijdens crisissituaties, zowel overdag als ‘s nachts. Je hebt ervaring in het begeleiden van mensen met trauma.

 • HBO-zorgverlener
 • Goede luisteraar
 • Samenwerker
 • Blijft rustig in crisissituaties
 • Flexibel inzetbaar
 • Ervaring met piketdiensten

Wat bieden wij
Voor het draaien van bereikbaarheidsdiensten ontvang je een vergoeding conform de CAO Sociaal Werk. Voor de uren die je wordt opgeroepen ontvang je salaris conform dezelfde CAO, schaal 8 (min. € 2.836,- max 4.040,- bruto per maand bij een 36 uurs dienstverband). Casemanagers van het CSG werken gedetacheerd vanuit verschillende organisaties. Voor deze vacature krijgt de casemanager een contract bij Kadera.

We hechten er belang aan dat casemanagers voldoende kennis hebben over seksueel geweld en bieden daarom verschillende scholingen over het CSG, seksueel geweld en over de werkprocessen.

Ben je enthousiast
Ben je enthousiast geworden over deze vacature en het werken bij CSG? Stuur dan je motivatie en Curriculum Vitae voor 15 februari 2023 via de knop solliciteren of ga naar werkenbij.kadera.nl

Voor meer informatie met betrekking tot de functie kun je contact opnemen met Daniëlle de Grave, Coördinator Centrum Seksueel Geweld, ddegrave@kadera.nl

                         Sollicitatiegesprekken worden gepland op woensdag 22 februari 2023.