Vacature Secretaresse – Receptioniste

Vrouw bekijkt website signalenkaart op haar laptop

Voor Team Bedrijfsvoering zijn wij op zoek naar een:

Secretaresse – Receptioniste voor 24 uur per week, met in ieder geval de vrijdag als werkdag

Omschrijving
In de rol van Secretaresse / Receptioniste ben je het eerste aanspreekpunt van de organisatie. Je
ontvangt bezoekers bij de receptie, informeert collega’s over de komst van het bezoek en je
handelt vriendelijk en accuraat het binnenkomende telefoonverkeer af. Je bent scherp in het
filteren van informatie om zo de telefoontjes zo goed mogelijk af te handelen. Daarnaast verzorg je
diverse secretariële werkzaamheden:

 • Je beoordeelt inkomende post / e-mail en legt de post / e-mail ter afhandeling voor aan de
  betreffende collega;
 • Je verricht (digitale) archiefwerkzaamheden in ons documentbeheersysteem Infoland.
 • Organiseert op verzoek van collega’s in- en externe vergaderingen, en reserveert
  vergaderruimtes;
 • Je houdt de bezoekersagenda in de gaten;
 • Je verricht diverse ondersteunende werkzaamheden zoals het printen van boekjes voor
  hulpverleners, het maken van certificaten, Powerpoints, Excel overzichten etc.
 • Je werkt verslagen uit en houdt de agenda’s bij van de Managers Hulpverlening;
 • Het kan voorkomen dat je bij afwezigheid van de directiesecretaresse een vergadering dient
  te notuleren;
 • Je ondersteunt de financiële administratie, bijvoorbeeld het inboeken van inkoopfacturen
  of het maken van facturen.
 • Je ondersteunt de personeelsadministratie.
 • Je plaatst mededelingen op het intranet (Sharepoint) en de website van Kadera.
 • Je zet hulpvragen m.b.t. ICT door naar de juiste interne medewerker of externe helpdesk.
 • Bij afwezigheid van de facilitair medewerker neem je een deel van de taken over.
 • Je denkt mee in mogelijkheden tot verbetering van de werkmethoden en procedures.

Een belangrijk aspect van de functie is de digitaliseringsslag waar wij middenin zitten. Diverse
ondersteunende werkzaamheden op dit gebied maken onderdeel uit van je takenpakket.
De Secretaresse / Receptioniste rapporteert aan de Manager Bedrijfsvoering, ICT & Control van de
organisatie en functioneel aan de Directiesecretaresse. Het secretariaat bestaat uit 2,5 FTE.

Wat verwachten wij?
Je bent in het bezit van een MBO-diploma (secretarieel), hebt relevante werkervaring als
Secretaresse / Receptioniste en beschikt over expertise op het vlak van digitalisering. Kennis van
Office 365 (Outlook, Word en Excel) en Sharepoint is beslist noodzakelijk, kennis van AFAS en
Infoland is een pré. Je beschikt over een prettige telefoonstem, bent representatief en werkt
accuraat. Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden en een goede mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je bent een daadkrachtig persoon die stevig in de schoenen
staat en snel kan schakelen. Je hebt een proactieve, dienstverlenende, klantgerichte instelling en
bent flexibel, zelfstandig en integer.

Aanbod
Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract voor 24 uur per week en daarnaast een nulurencontract voor een jaar voor inval. Een verlenging van het contract behoort tot de
mogelijkheden. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk,
schaal 5 (max. € 2.936,– bruto per maand bij 100% dienstverband).

Informatie en sollicitatie Inlichtingen worden desgewenst verstrekt door Gea Kroes en/of Ilona Brouwer via telefoonnummer
088-4222495. Je kunt je sollicitatie tot 21 april 2021 a.s. richten aan Stichting Kadera, via
Zorgselect.

De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet, bij gelijke geschiktheid hebben
interne kandidaten voorrang.


*Sollicitatiegesprekken vinden eind april plaats*

Vacature Manager Hulpverlening

Bij Kadera zijn wij op zoek naar een:

Manager Hulpverlening
voor 28-32 uur per week

Kadera aanpak huiselijk geweld
Kadera streeft naar een wereld zonder huiselijk geweld. Dit doen we door vrouwen, mannen en hun
kinderen op te vangen en begeleiding bij mensen thuis te bieden, maar ook door voorlichting en
trainingen te verzorgen. Daarnaast wil Kadera vooral iedereen in de samenleving stimuleren om zich
in te zetten tegen huiselijk geweld, zowel bedrijven en organisaties als particulieren. Niet per se
met grote acties, maar juist vanuit datgene wat iemand al doet en goed kan. Want alleen samen
kunnen we huiselijk geweld echt verslaan. De strategische koers van Kadera is gebaseerd op de drie
pijlers: Kadera als expert, Kadera als partner en Kadera als gezonde organisatie.

Omschrijving
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Manager Hulpverlening met visie en lef. De Manager
Hulpverlening draagt zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen het primaire proces en
is binnen afgesproken kaders en budgetten integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken. Je draagt zorg voor het realiseren van doelen en resultaten en let daarbij op een effectieve
en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden. Je geeft leiding aan-, motiveert- en inspireert de
medewerkers van de teams Ambulant Enschede, Ambulant Zwolle, Intensieve Zorg en Begeleid
Wonen Enschede, Begeleid Wonen Jonge Moeders en Mannen Zwolle (in totaal circa 20 FTE). Het
verder professionaliseren en door ontwikkelen van de ambulante hulpverlening staat hoog op de
agenda. Ook ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met relevante
samenwerkingspartners. Samen met de Directeur-bestuurder en collega leidinggevenden draag je bij
aan het ontwikkelen van organisatiebeleid en ben je op de hoogte van de ontwikkelingen op het
gebied van relevante wet- en regelgeving. Je rapporteert aan de Directeur-bestuurder en bent lid
van het MT.

Wat verwachten wij?
Je bent in het bezit van een HBO-diploma op het vlak van zorg en/of welzijn, aangevuld met een
relevante managementopleiding en je beschikt over leidinggevende ervaring aan ambulante teams
in een soortgelijke functie. Bij voorkeur heb je ervaring met aanbestedingen in het sociale domein.
Je bent ervaren op het gebied van integrale verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering en
zorginhoud en hebt aantoonbaar resultaat geleverd. Je voert werving- & selectiegesprekken,
ontwikkelgesprekken en begeleidt ziekteverzuim. Je denkt en handelt resultaatgericht, hebt
overwicht en toont je verantwoordelijk. Je hebt oog voor de effecten van besluiten op Kadera en
mensen vinden het prettig om met je samen te werken.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract en bij gebleken geschiktheid een omzetting naar
onbepaalde tijd. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk,
schaal 10 (max. € 4.712,– bruto per maand bij 100% dienstverband).

Informatie en sollicitatie
Inlichtingen worden desgewenst verstrekt door de heer J. Traas, Directeur-bestuurder, via
telefoonnummer 088-4222495. Je kunt je sollicitatie tot 14 april a.s. richten aan Stichting Kadera,
via Zorgselect.

*Sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 19 april 2021

Moviera, Kadera en politie starten verbeterde samenwerking AWARE alarmsysteem

In april 2021 starten opvangorganisaties Moviera en Kadera een verbeterd werkproces met politie Oost-Nederland rondom AWARE. De focus ligt op intensievere samenwerking, duidelijke werkafspraken en het duurzaam oplossen van huiselijk geweld, door in de hulpverlening altijd ambulante hulpverlening en begeleiding te koppelen aan de AWARE-alarmknop.

Over aware
AWARE staat voor Abused Women Active Response Emergency. Het is een persoonlijk alarmsysteem voor mannen en vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld, stalking of bedreiging van een familielid of ex-partner. Het AWARE-systeem bestaat uit een GPS, is 24 uur per dag actief en staat in verbinding met de politie die alle gekoppelde informatie direct inzichtelijk heeft. Sinds de introductie van dit systeem hebben enkele duizenden slachtoffers hier gebruik van gemaakt.

Fysieke én psychische veiligheid
Vanaf april koppelen Moviera en Kadera altijd ambulante hulpverlening en begeleiding direct aan de uitgifte van het alarmsysteem. Anne, hulpverlener bij Moviera: “Op deze manier biedt AWARE de combinatie van zowel fysieke als psychische veiligheid die juist voor deze groep cliënten erg belangrijk is. Onze hulpverleners maken samen met de cliënt een veiligheidsplan, waar het dragen van de AWARE-alarmknop onderdeel van uitmaakt. Daarbij richten we ons op het welzijn van de cliënt: hoe gaan we vanaf hier verder? Hoe beleven zij deze periode? En vooral: voelen ze zich voldoende veilig en gesteund om hun leven weer op te pakken? De politie neemt de fysieke veiligheid voor haar rekening, door meldingen die met één druk op de knop binnenkomen met de hoogste prioriteit te behandelen. Die samenwerking sluit goed op elkaar aan.” Eva Scholte, bestuurder van Moviera voegt hieraan toe dat AWARE per cliënt gemiddeld zes maanden  ingezet wordt. “Daarna kunnen cliënten al dan niet onder begeleiding van Moviera of Kadera verder met hun leven zonder geweld”.

Eén werkwijze
Met de handtekeningen onder het proces is de nieuwe werkwijze een feit. José Rooijers, portefeuillehouder Zorg en Veiligheid bij politie Oost-Nederland: “Het is een mooie stap dat we in heel Oost-Nederland vanaf nu één werkwijze hanteren, waarbij het slachtoffer altijd voorop staat. Natuurlijk is elke casus anders en vraagt dat om maatwerk en afstemming tussen hulpverlening en politie. Maar het begint bij een sterke basis en die staat.”

Jeroen Traas, directeur-bestuurder van Kadera, beaamt dat. “In de aanpak van huiselijk geweld is goede samenwerking van groot belang. De samenwerking rond AWARE zorgt ervoor dat slachtoffers veiliger zijn én beter geholpen kunnen worden. Door deze nieuwe manier van werken kunnen we er nog beter voor het slachtoffer zijn”, zo vult hij aan.