Coördinator Toegang en Trajecten

Voor Team Toegang en Trajecten zijn wij op zoek naar twee:

Coördinatoren Toegang en Trajecten

tijdelijk voor 20 en 16 uur per week

(ook is een fulltime contract van 36 uur per week bespreekbaar)


Omschrijving

Als Coördinator Toegang en Trajecten ben je de intermediair tussen de (potentiële) cliënt, het cliëntsysteem, de doorverwijzers en de hulpverlening voor de regio Overijssel. Je adviseert de cliënt en doorverwijzers over vragen op het gebied van huiselijk geweld, de hulpverleningsmogelijkheden en over de te nemen stappen. Je draagt zorg voor een juiste aansluiting van het hulpaanbod op de hulpvraag van de cliënt en zorgt er voor dat de cliënt goed geïnformeerd is over  waar en wanneer de hulpverlening gaat starten. Je werkt dossiers tijdig bij en legt gemaakte afspraken vast. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een optimale doorstroom van cliënten en onderhoud je daartoe intensieve interne en externe contacten. Je rapporteert aan de Manager Hulpverlening.

Wat verwachten wij?

Je bent in het bezit van een Hbo-diploma Social Work of gelijkwaardig. Je hebt ervaring met het werken met gezinnen waar huiselijk geweld en kindermishandeling een rol speelt waarin je een coördinerende en logistieke functie vervult. Je hebt aantoonbaar kennis van sociale wet- en regelgeving en je bent op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in het externe sociale domein. Je hebt een uitstekend probleem analytisch vermogen, waarmee je gegevens interpreteert, signalen en zorgen verzamelt en durft besluiten te nemen. Je bent sterk in plannen en organiseren, bezit goede communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift en kunt goed netwerken. Maar bovenal ben je ook een prettige, proactieve collega, open en waar nodig bereid “de handen flink uit de mouwen te steken”.

Werktijden zijn tussen 8.30 -17.00 uur en in ieder geval voor de 2 vacatures samen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Flexibiliteit daarin is gewenst.

Aanbod

Wij bieden een tijdelijk contract aan in verband met zwangerschapsverlof van een collega voor 20 en 16 uur per week (of voor 36 uur per week) van 7 augustus 2021 tot en met 4 februari 2022. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk, schaal 9 (max. € 4.118,– bruto per maand bij 100% dienstverband).

Informatie en sollicitatie

Inlichtingen worden desgewenst verstrekt door team Toegang & Trajecten (E. van Dragt of J. Bokking) via telefoonnummer 088-4222495. Je kunt je sollicitatie tot en met maandag 31 mei richten aan Zorgselect. De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Blijkt zowel een interne als externe kandidaat geschikt voor deze functie, dan krijgt een interne kandidaat voorrang op een externe kandidaat.

Sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 7 juni en donderdag 10 juni

Moviera, Kadera en politie starten verbeterde samenwerking AWARE alarmsysteem

In april 2021 starten opvangorganisaties Moviera en Kadera een verbeterd werkproces met politie Oost-Nederland rondom AWARE. De focus ligt op intensievere samenwerking, duidelijke werkafspraken en het duurzaam oplossen van huiselijk geweld, door in de hulpverlening altijd ambulante hulpverlening en begeleiding te koppelen aan de AWARE-alarmknop.

Over aware
AWARE staat voor Abused Women Active Response Emergency. Het is een persoonlijk alarmsysteem voor mannen en vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld, stalking of bedreiging van een familielid of ex-partner. Het AWARE-systeem bestaat uit een GPS, is 24 uur per dag actief en staat in verbinding met de politie die alle gekoppelde informatie direct inzichtelijk heeft. Sinds de introductie van dit systeem hebben enkele duizenden slachtoffers hier gebruik van gemaakt.

Fysieke én psychische veiligheid
Vanaf april koppelen Moviera en Kadera altijd ambulante hulpverlening en begeleiding direct aan de uitgifte van het alarmsysteem. Anne, hulpverlener bij Moviera: “Op deze manier biedt AWARE de combinatie van zowel fysieke als psychische veiligheid die juist voor deze groep cliënten erg belangrijk is. Onze hulpverleners maken samen met de cliënt een veiligheidsplan, waar het dragen van de AWARE-alarmknop onderdeel van uitmaakt. Daarbij richten we ons op het welzijn van de cliënt: hoe gaan we vanaf hier verder? Hoe beleven zij deze periode? En vooral: voelen ze zich voldoende veilig en gesteund om hun leven weer op te pakken? De politie neemt de fysieke veiligheid voor haar rekening, door meldingen die met één druk op de knop binnenkomen met de hoogste prioriteit te behandelen. Die samenwerking sluit goed op elkaar aan.” Eva Scholte, bestuurder van Moviera voegt hieraan toe dat AWARE per cliënt gemiddeld zes maanden  ingezet wordt. “Daarna kunnen cliënten al dan niet onder begeleiding van Moviera of Kadera verder met hun leven zonder geweld”.

Eén werkwijze
Met de handtekeningen onder het proces is de nieuwe werkwijze een feit. José Rooijers, portefeuillehouder Zorg en Veiligheid bij politie Oost-Nederland: “Het is een mooie stap dat we in heel Oost-Nederland vanaf nu één werkwijze hanteren, waarbij het slachtoffer altijd voorop staat. Natuurlijk is elke casus anders en vraagt dat om maatwerk en afstemming tussen hulpverlening en politie. Maar het begint bij een sterke basis en die staat.”

Jeroen Traas, directeur-bestuurder van Kadera, beaamt dat. “In de aanpak van huiselijk geweld is goede samenwerking van groot belang. De samenwerking rond AWARE zorgt ervoor dat slachtoffers veiliger zijn én beter geholpen kunnen worden. Door deze nieuwe manier van werken kunnen we er nog beter voor het slachtoffer zijn”, zo vult hij aan.