Infographic 2020

Hierbij presenteren wij de nieuwe Kadera infographic, met daarop naast de belangrijkste cijfers en resultaten van 2020 en een impressie van onze strategische koers 2021-2025. Kadera zal zich middels deze strategische koers nadrukkelijk op drie pijlers richten, namelijk Kadera als expert; Kadera als partner; Kadera als gezonde organisatie. Middels onze herijkte missie en visie gaan we ons de komende jaren inzetten om slachtoffers van huiselijk geweld zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zo veel mogelijk in hun eigen omgeving, gericht op een veilige toekomst voor het hele systeem.

2020 is voor ons, zoals voor velen, een ongebruikelijk jaar geweest. We zijn er dan ook bijzonder trots op dat het ons is gelukt om ons te blijven inzetten voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Kadera heeft in 2020 hulpverlening geboden aan slachtoffers van huiselijk geweld, zowel door het bieden van veilige opvang als door het begeleiden van mensen thuis. Ook trainingen en voorlichtingen, gericht op preventie en vroegsignaleren van huiselijk geweld, zijn in aangepaste (digitale) vorm doorgegaan. Ondanks de vele uitdagingen die de coronamaatregelen meebrachten, kijken we terug op een jaar met veel positieve ontwikkelingen. We hebben gewerkt aan een nieuwe strategische koers, ervaring opgedaan met blended hulpverlening en we hebben de eerste stappen gezet in het doorontwikkelen van ons hulpverleningsaanbod.