Ervaringsverhaal vrijwilliger bij Kadera

In deze serie laten we verschillende mensen die met Kadera te maken hebben, aan het woord. Aan de hand van een aantal vragen vertellen zij over hun ervaringen met Kadera, als cliënt, medewerker of vrijwilliger. In deze aflevering komt Dianne aan het woord. Zij is 23 jaar en is als vrijwilliger maatje voor kinderen die bij Kadera in de opvang verblijven. 

Waarom ben je vrijwilligerswerk bij Kadera gaan doen?

Omdat ik graag iets wil betekenen voor andere mensen en deze ‘doelgroep’ me wel aanspreekt.

Wat voor vrijwilligerswerk heb je gedaan?

Ik ben het maatje van een kind geweest.

Wat is een leuke ervaring die je zou willen delen?

We konden leuk samen het winkelcentrum in, soms nam ze zelfs een vriendin mee en ik had het idee dat ze het heel fijn vond om samen af te spreken en leuke dingen te doen.

Is het ook wel eens lastig om vrijwilliger te zijn? Zo ja, wanneer/waarom?

Ik vond het soms lastig dat mijn maatje regelmatig een afspraak afzegde en ik dan niet zo goed wist waarom.

Wat zou je mensen die overwegen om zich als vrijwilliger aan te melden, willen meegeven?

Altijd doen, ieder mens kan een maatje gebruiken.