Skip to content

Ik zoek hulp

Mensen bij wie het thuis niet veilig is of dreigt te worden, kunnen de hulp van Kadera inroepen.

Zit u in een situatie van huiselijk geweld? Er is hulp beschikbaar. Bij Kadera kijken we samen met u hoe het geweld gestopt kan worden en helpen we u met het terugkrijgen van regie over uw leven. Want u en uw kinderen hebben recht op een veilige toekomst.

Kadera kan op verschillende manieren hulp bieden. Als u contact met ons opneemt, kijkt een hulpverlener samen met u of Kadera passende hulp kan bieden. Het kan dan gaan om het bieden van acute opvang, een reguliere plaats in de opvang of bijvoorbeeld om hulp bij u thuis of het Aware alarmsysteem. Ook kunt u onze hulpverleners bellen voor advies over uw situatie.

Na het eerste gesprek maakt de hulpverlener een afspraak met u voor een intake. Tijdens de intake kunt u met de hulpverlener van het team Toegang en Trajecten uw situatie bespreken en wordt samen met u bekeken waar u behoefte aan heeft. Na de intake wordt het traject ingezet. Het aantal plaatsen in onze opvang is beperkt. Het zou kunnen dat u op de warme doorverwijslijst geplaatst wordt of dat samen met u gekeken wordt of u misschien beter ergens anders kunt verblijven.

De zorg van Kadera vindt plaats op vrijwillige basis. Wij willen, kunnen en zullen u nergens toe verplichten, u kunt zelf bepalen of u gebruik wilt maken van de hulp die wij aanbieden. U kunt dus ook na de intake besluiten toch niet van ons aanbod gebruik te maken, de intake is vrijblijvend. Uiteraard zijn aan de opvang en hulpverlening wel bepaalde regels verbonden. Deze zullen door de hulpverlener met u besproken worden.

Het zou kunnen dat uit de intake blijkt u het beste tijdelijk van onze opvang gebruik kunt maken. U kunt dan, eventueel samen met uw kinderen, terecht bij één van onze opvanglocaties. Kadera biedt opvang aan mannen, vrouwen en hun kinderen, in Enschede en in Zwolle. Op deze pagina vindt u onder meer een checklist en wat voorbereidende informatie voor wanneer u naar de opvang komt. Ook kunt u alvast foto’s van de opvang bekijken en eventueel aan uw kinderen laten zien.

Informatie voor mensen die naar de opvang komen

Veiligheid staat voorop. Zorg ervoor dat u veilig kunt inpakken, laat anders uw spullen achter en neem alleen het noodzakelijke mee. In de opvang kunt u de belangrijkste toiletartikelen krijgen. Ook is er een kledingbank waar u schone kleren kunt verkrijgen.

Meenemen naar de opvang:

 • Identiteitskaarten, rijbewijs, paspoorten (ook van kinderen)
 • Pinpas
 • Zorgverzekeringspas

Als het lukt:

 • Telefoon
 • Medicijnen
 • Toiletspullen
 • Kleding

Digitale veiligheid:

 • Pas uw Digi-D wachtwoord aan
 • Schakel de GPS/locatiefunctie op uw telefoon uit
 • Schakel de vliegtuigstand in
 • Pas wachtwoorden van Sociale Media en e-mailaccounts aan
 • Pas cloudwachtwoorden aan
 • U heeft een eigen kamer
 • In sommige locaties wordt de badkamer gedeeld
 • In sommige locaties wordt de keuken gedeeld
 • In de opvang is veel kinderspeelgoed aanwezig
 • In Enschede kunt u in sommige gevallen uw huisdier meenemen. Overleg dit met de hulpverlener van het team Toegang en Trajecten.
 • De maximale verblijfsduur is één jaar.
 • Via de knop ‘Cliënten’ op de website, kunt u alvast wat meer lezen over de mogelijkheden en de huisregels van de opvang.

Manier van werken

Systeemgericht

Huiselijk geweld is niet het probleem van één persoon. Er is een heel systeem bij betrokken. Een systeem is het gezin. Dat kan een partner zijn, kinderen of ouders. Als het kan, wordt het hele systeem betrokken bij het stoppen van het huiselijk geweld. Dat betekent dat we, wanneer kinderen ook in de opvang verblijven, op korte termijn contact opnemen met de achtergebleven ouder, om die op de hoogte te stellen van de situatie. Als de veiligheid het toestaat, wordt de achtergebleven partner ook uitgenodigd voor gesprekken en wordt omgang met de kinderen weer opgepakt.

Kadera heeft ervoor gekozen om in de hele organisatie ‘krachtgericht’ te werken. We werken volgens de manier van Krachtwerk. Wat betekent dat?

We gaan er vanuit dat u kunt en gaat herstellen van de gevolgen van het huiselijk geweld. We kijken naar wat er goed gaat en wat u allemaal kan en wat uw sterke punten zijn. Kortom wat uw krachten zijn.

U bepaalt wat u wilt, wat uw doelen zijn. U werkt daarbij samen met de hulpverlener van Kadera. Het proces van hulpverlening start als u in de opvang komt en is gericht op een langere tijd. Het gaat door in het gewone leven, bijvoorbeeld wanneer u een eigen woning hebt. Mensen om u heen kunnen u helpen. De hulpverleners, maar ook andere mensen die in uw leven belangrijk zijn. Uw casemanager vertelt u hier graag meer over. U hoeft het in ieder geval niet alleen te doen!

Voor uw kinderen hebben we een manier van werken genaamd Veerkracht. Ze hebben, net als u, tijd en hulp nodig om te herstellen. Samen met u en uw kinderen kijken we wat daarvoor nodig is. En we nemen ook de tijd om leuke dingen te doen.

We vinden het belangrijk dat uw kind positieve ervaringen opdoet. Dit versterkt de band tussen u en uw kind en het geeft uw kind een goed gevoel en zelfvertrouwen.

Ook vinden wij het belangrijk dat de andere ouder betrokken blijft bij hun opvoeding en weet hoe het met hen gaat. Daarom nemen we, als het enigszins kan, contact met hem of haar op, tenzij dat heel onveilig is. Hoe het contact verloopt, is afhankelijk van de situatie. Het kan zijn dat de kinderen de andere ouder gewoon blijven zien, maar het kan ook ouders elkaar telefonisch op de hoogte houden van hoe het met de kinderen gaat.

Bij Kadera vinden we het belangrijk dat u en uw kinderen toewerken naar een leven na de opvang. We doen dat door nu al met u te kijken naar activiteiten, vrijwilligerswerk, sportactiviteiten, een opleiding of via activiteiten van uw kinderen waaraan u mee kunt doen.

Om uw herstelproces zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het nodig zijn dat wij andere organisaties inschakelen en met hen samenwerken. Daarom heeft Kadera goede afspraken met andere organisaties in de regio. Bijvoorbeeld met een externe psycholoog voor kinderen of andere jeugdhulporganisaties. Maar ook met organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, algemeen maatschappelijk werk en de politie. We werken ook samen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, die kunnen helpen met praktische klussen of die een luisterend oor bieden aan u of uw kind. Als u hier meer over wilt weten, kunt u dat aangeven bij uw casemanager.

Huisdieren

In de opvang in Enschede zijn een aantal plekken beschikbaar waar huisdieren welkom zijn. In overleg met de hulpverlener kun je bespreken of je hiervoor in aanmerking komt. Ook werkt Kadera samen met Blijf van mijn Dier, om tijdelijke opvang voor huisdieren te bieden. Voor meer informatie over Blijf van mijn Dier, kunt u kijken op www.blijfvanmijndier.nl

Locaties

Met deze foto’s  willen we u een beeld geven van hoe onze opvang eruit ziet en van wat vrouwen, mannen en kinderen bij ons doen. We geven u geen compleet beeld maar een indruk. We hebben zes opvanglocaties. Door op een tekening van een locatie te klikken, kunt u de foto’s bekijken. We hopen dat ze u een goed beeld geven.

Veelgestelde vragen

Kadera heeft geen eigen huizen en kan u dus niet zelf aan een huis helpen. Wanneer u uitstroomt uit de opvang, ondersteunen we u wel waar mogelijk bij het vinden van een huis, bijvoorbeeld door te helpen met een urgentieaanvraag of door contact op te nemen met woningbouwcorporaties.

Kadera werkt waar mogelijk samen met alle gezinsleden. Wanneer u uw kinderen meeneemt naar de opvang, zullen we de achtergebleven partner daarover informeren, als de veiligheid het toestaat. Samen met u onderzoeken we de mogelijkheden om het contact met de achtergebleven partner te herstellen, zeker wanneer er kinderen betrokken zijn. Het kan dus voorkomen dat er contact is met de achtergebleven partner, maar daar zullen we u altijd van op de hoogte stellen en bij betrekken.

Om bij Kadera in de opvang of bij begeleid wonen te verblijven, moet je verblijfskosten betalen. Deze verblijfskosten zijn met de gemeente afgesproken en veranderen ieder jaar. De verblijfskosten zijn afhankelijk van de leeftijd van de cliënt en van eventuele kinderen die ook in de opvang verblijven. De materiaal Dienstverlener of de hulpverlener die de intake afneemt, kan meer vertellen over de precieze verblijfskosten.

De opvang van Kadera heeft beperkte capaciteit. Het kan voorkomen dat er bij Kadera geen plaats is. Afhankelijk van uw situatie, bekijkt de hulpverlener bij de intake welke hulp u nodig heeft en of we die hulp kunnen bieden. Het kan dat u op de warme doorverwijslijst wordt geplaatst. Het kan ook dat de hulpverlener in overleg met u op zoek gaat naar een opvangplaats in een andere regio.

In de opvang in Enschede bestaan mogelijkheden om een huisdier mee te nemen naar de opvang. In Zwolle kan dat niet, maar werken we samen met Blijf van mijn dier om tijdelijke opvang voor uw huisdier te realiseren. Wilt u uw huisdier meenemen naar de opvang? Geef dit dan aan bij de hulpverlener die de intake met u afneemt.