Vacature Manager Hulpverlening

Bij Kadera zijn wij op zoek naar een:

Manager Hulpverlening
voor 28-32 uur per week

Kadera aanpak huiselijk geweld
Kadera streeft naar een wereld zonder huiselijk geweld. Dit doen we door vrouwen, mannen en hun
kinderen op te vangen en begeleiding bij mensen thuis te bieden, maar ook door voorlichting en
trainingen te verzorgen. Daarnaast wil Kadera vooral iedereen in de samenleving stimuleren om zich
in te zetten tegen huiselijk geweld, zowel bedrijven en organisaties als particulieren. Niet per se
met grote acties, maar juist vanuit datgene wat iemand al doet en goed kan. Want alleen samen
kunnen we huiselijk geweld echt verslaan. De strategische koers van Kadera is gebaseerd op de drie
pijlers: Kadera als expert, Kadera als partner en Kadera als gezonde organisatie.

Omschrijving
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Manager Hulpverlening met visie en lef. De Manager
Hulpverlening draagt zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen het primaire proces en
is binnen afgesproken kaders en budgetten integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken. Je draagt zorg voor het realiseren van doelen en resultaten en let daarbij op een effectieve
en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden. Je geeft leiding aan-, motiveert- en inspireert de
medewerkers van de teams Ambulant Enschede, Ambulant Zwolle, Intensieve Zorg en Begeleid
Wonen Enschede, Begeleid Wonen Jonge Moeders en Mannen Zwolle (in totaal circa 20 FTE). Het
verder professionaliseren en door ontwikkelen van de ambulante hulpverlening staat hoog op de
agenda. Ook ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met relevante
samenwerkingspartners. Samen met de Directeur-bestuurder en collega leidinggevenden draag je bij
aan het ontwikkelen van organisatiebeleid en ben je op de hoogte van de ontwikkelingen op het
gebied van relevante wet- en regelgeving. Je rapporteert aan de Directeur-bestuurder en bent lid
van het MT.

Wat verwachten wij?
Je bent in het bezit van een HBO-diploma op het vlak van zorg en/of welzijn, aangevuld met een
relevante managementopleiding en je beschikt over leidinggevende ervaring aan ambulante teams
in een soortgelijke functie. Bij voorkeur heb je ervaring met aanbestedingen in het sociale domein.
Je bent ervaren op het gebied van integrale verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering en
zorginhoud en hebt aantoonbaar resultaat geleverd. Je voert werving- & selectiegesprekken,
ontwikkelgesprekken en begeleidt ziekteverzuim. Je denkt en handelt resultaatgericht, hebt
overwicht en toont je verantwoordelijk. Je hebt oog voor de effecten van besluiten op Kadera en
mensen vinden het prettig om met je samen te werken.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract en bij gebleken geschiktheid een omzetting naar
onbepaalde tijd. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk,
schaal 10 (max. € 4.712,– bruto per maand bij 100% dienstverband).

Informatie en sollicitatie
Inlichtingen worden desgewenst verstrekt door de heer J. Traas, Directeur-bestuurder, via
telefoonnummer 088-4222495. Je kunt je sollicitatie tot 14 april a.s. richten aan Stichting Kadera,
via Zorgselect.

*Sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 19 april 2021