Preventieprojecten en deskundigheidsbevordering

Kadera wil bijdragen aan een toekomst zonder huiselijk geweld. Huiselijk geweld heeft vaak gevolgen voor volgende generaties. Door preventieve activiteiten werkt Kadera niet alleen aan oplossingen voor nu maar ook voor later.

Preventieprojecten

Kadera heeft veel ervaring met het uitvoeren van projecten die tot doel hebben om huiselijk geweld of kindermishandeling te voorkomen en/of te stoppen. Met uiteenlopende preventieactiviteiten wordt het thema huiselijk geweld bij de directe doelgroep en/of betrokken professionals op de kaart gezet en een bijdrage geleverd aan de landelijke campagnes tegen huiselijk geweld. Voorbeelden van projecten die we ook voor u kunnen uitvoeren: 

– adviseren in het implementeren van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
– coördineren van een activiteit die de deskundigheid vergroot, zoals een symposium of studiedag
– ontwikkelen en/of uitvoeren van een activiteit die de bewustwording vergroot
– ontwikkelen van materialen die ondersteunen in de aanpak
– verrichten van onderzoek op dit terrein

Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Mail dan naar info@kadera.nl