Medezeggenschapregeling

De stem van de cliënten

Het is logisch dat Kadera goed luistert naar haar cliënten. Onze hulp raakt aan heel persoonlijke dingen: hun eigen veiligheid, hun toekomst en de zorg voor hun kinderen. Als geen ander kunnen zij ons vertellen wat onze hulp waard is en waar die nog beter zou kunnen.

Er zijn op alle locaties clientenpanels die invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken bij Kadera. De kwaliteitsfunctionaris van Kadera gaat om de 8 weken met cliënten in gesprek over diverse onderwerpen in het kader van Kwaliteit en veiligheid.

 

Jongerenpanel

Ook kinderen geven Kadera advies over het verbeteren van de hulp aan hen en het verbeteren van het woon-leefklimaat in de opvang.

Iedere 8 weken wordt hen een onderwerp voorgelegd waar zij hun mening over mogen geven. Er wordt naar hen geluisterd, bijvoorbeeld over de inrichting van de speelkamer of nieuwe spullen voor de spelotheek.

Cliëntenpanels

Aan de clientenpanels van Kadera nemen cliënten van de verschillende opvanglocaties van Kadera deel. Zij praten rechtstreeks met de kwaliteitsfunctionaris over beleidszaken en over cruciale onderwerpen zoals veiligheid, kwaliteit en het hulpaanbod binnen Kadera.

Download regelement Medezeggenschap en participatie cliënten (.pdf)