Kwaliteit

Kadera vindt het belangrijk dat er continu gewerkt wordt aan het verbeteren van haar hulp- en dienstverlening. Kadera wil de best mogelijke zorg bieden die er is en werkt daarom zoveel mogelijk met effectieve interventies, zoals Krachtwerk en Veerkracht. We willen onszelf continu verbeteren. Want: het gaat goed, maar het kan altijd beter.

Om de kwaliteit van onze hulpverlening te toetsen en te verbeteren, worden diverse instrumenten ingezet. Zo doet het auditteam onderzoek naar de kwaliteit van de hulpverlening en werken we mee aan externe onderzoeken, zoals het onderzoek naar de effectiviteit van Tijd voor Toontje, de modelgetrouwheid van Krachtwerk en de CQ-index.

HKZ gecertificeerd

Kadera is HKZ-gecertificeerd voor de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang, inclusief onze ambulante hulpverlening.

Cliënttevredenheid

Kadera vindt het belangrijk om te weten wat cliënten vinden van de hulpverlening. Onder de cliënten die onze hulpverlening hebben afgerond stoppen met de hulpverlening (opvang en ambulant) voeren we een tevredenheidsonderzoek uit. De tevredenheid van de cliënten (opvang en ambulant) wordt iedere drie jaar onafhankelijk onderzocht door middel van de Consumer Quality Index (CQi). Eind 2019 vindt er wederom een CQ-index plaats.

Resultaten cliënttevredenheid

In 2018 is de tevredenheid van cliënten bij Kadera onderzocht met behulp van interne metingen. Uit dit onderzoek blijkt dat cliënten positief zijn over de hulpverlening van Kadera. De cliënttevredenheid is onveranderd hoog in 2018, vergelijkbaar met 2017.

De gemiddelde waardering voor de diverse organisatie-eenheden:

  • Kadera Opvang: 8,2
  • Kadera Ambulant: 8,5
  • BWJ(M): 8,5
  • Aware: 9,1

Sterke punten volgens de cliënten:

  • Medewerkers luisteren
  • Cliënten krijgen duidelijke uitleg
  • Cliënten worden serieus genomen

Veiligheid

Alle cliënten in de opvang gaven in dit onderzoek aan zich veilig te voelen bij Kadera. Ook waren zijn van mening dat ze  goede adviezen ontvingen met betrekking tot veiligheid. Kadera heeft ook richtlijnen voor veilig ambulant werken en er kan gebruik gemaakt worden van de app Veilig op Huisbezoek.

Ketenpartnerstevredenheid

Om de best mogelijke zorg te bieden, hebben we samenwerkingspartners nodig. We vragen ketenparnters naar de tevredenheid over de samenwerking met Kadera en eventuele ‘blinde vlekken’. Ketenpartners geven over het algemeen aan tevreden te zijn over Kadera. Ze vinden echter dat we meer zichtbaar zouden mogen zijn in de regio. Daar gaan we aan werken.

 

Medewerkerstevredenheid

Voor het bieden van de best mogelijke zorg is Kadera afhankelijk van de inzet van haar medewerkers. We vinden het belangrijk om een optimaal werkklimaat te creëren, zodat medewerkers met veel plezier hun werk kunnen doen en energie halen uit hun werk. Gelukkige medewerkers zijn succesvoller, gezonder, socialer, creatiever en meer betrokken bij hun werk. Naast een open aanspreekcultuur biedt Kadera haar medewerkers verschillende mogelijkheden om hun mening te geven

Veiligheid

Leren van incidenten

Bij Kadera worden incidenten geregistreerd en geanalyseerd. Op deze wijze zien we onze tekortkomingen en leren we van incidenten. Calamiteiten melden we bij de toezichthouder. Kadera grijpt ieder incident aan om van te leren en risico’s weg te nemen