Klachtenprocedure

Overal waar gewerkt wordt, kunnen dingen minder goed of fout gaan.

Bent u niet tevreden over:

· de manier waarop een medewerker met u omgaat,
· de manier waarop beslissingen worden genomen,
· informatie die u (niet) krijgt, of
· als u zich op een andere manier niet fatsoenlijk behandelt voelt, dan heeft u het recht daarover te klagen.

Veel klachten kunnen worden opgelost in een gesprek. Bespreek uw onvrede daarom eerst rechtstreeks met de betrokken medewerkers of een collega. Wilt u geen gesprek aangaan? Komt u in het gesprek niet tot een oplossing? Of bent u niet tevreden met de oplossing? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.

Kadera heeft een:
> Klachtenregeling (pdf) en een
> Privacy Statement (pdf)

 

 

Hoe dien ik een klacht in?

U kunt uw klacht op de volgende manieren indienen:

Het klachtenformulier invullen;

  • per mail naar info@kadera.nl ovv Klacht of
  • per post naar: Kadera, t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Postbus 1058, 8001 BB Zwolle

Download HIER het klachtenformulier (.docx)

In uw mail of brief zet u:

  • uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de datum,
  • uw relatie tot Kadera (bijv. cliënt, partner van cliënt, particulier, professional),
  • waar de klacht over gaat
  • de betreffende locatie van Kadera (bijv. Opvang Enschede, Opvang Zwolle, Begeleid Wonen Jonge Moeder, Begeleid Wonen Mannenopvang, Aware, Ambulante hulpverlening of jeugdzorg)

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. Cliënten die bij Kadera in de opvang verblijven kunnen bij het indienen van een klacht ondersteuning vragen aan de cliëntvertrouwenspersoon.

Wat doet Kadera met uw klacht?

Wij nemen uw klacht zeer serieus. Daarom hanteren wij een interne klachtenprocedure.
Als u een klacht indient, neemt de klachtenfunctionaris binnen 5 werkdagen contact met u op. De klachtenfunctionaris probeert zo snel mogelijk met u tot een oplossing te komen door de klacht met u en de betrokken medewerker te bespreken, bij voorkeur in een persoonlijk gesprek.

Door het indienen van een klacht helpt u Kadera om de hulpverlening te verbeteren. Kadera registreert daarom alle klachten. We gaan daarbij vertrouwelijk om met de gegevens om uw privacy te beschermen.

Bij Kadera werken deskundige professionals uit verschillende disciplines. Deze hulpverleners begeleiden cliënten in hun herstelproces en richting zelfstandigheid. Daarnaast wil Kadera vrijwilligers inzetten, die samen met onze cliënten en/of hun kinderen gaan werken aan praktische vaardigheden en het opbouwen van een sociaal netwerk. We zijn dus op zoek naar fijne vrijwilligers, die zich voor langere tijd een paar uur per week of maand willen inzetten voor mensen die met huiselijk geweld te maken hebben gehad. van huiselijk geweld.

Nog niet opgelost?

Als het niet gelukt is met u een bevredigende oplossing te vinden voor uw klacht, kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtencommissie.

Stichting Kadera
t.a.v. de secretaris van de klachtencommissie cliënten Humanitas Onder Dak en Kadera
Postbus 1058
8001 BB Zwolle

Uiteraard staat het u vrij om de externe klachtencommissie direct te benaderen, maar de voorkeur gaat ernaar uit om eerst samen met ons te proberen tot een oplossing te komen.

Download HIER het Reglement externe klachtencommissie (pdf).

Cliëntvertrouwenspersoon

Voor advies, bijstand, belangenbehartiging en handhaving van de rechten kunnen cliënten zich wenden tot de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en doet niets zonder uw toestemming.

De cliëntvertrouwenspersoon kan u helpen met het opstellen van de klacht aan de externe klachtencommissie en kan u desgewenst gedurende het klachttraject bijstaan.