Controller

Vrouw bekijkt website signalenkaart op haar laptop

Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld streeft naar een wereld zonder huiselijk geweld. Dit doen we door vrouwen en mannen en hun kinderen op te vangen en begeleiding bij mensen thuis te bieden, maar ook door voorlichtingen en trainingen te verzorgen. Daarnaast wil Kadera vooral iedereen in de samenleving stimuleren om zich in te zetten tegen huiselijk geweld, zowel bedrijven en organisaties als particulieren. Niet per se met grote acties, maar juist vanuit datgene wat iemand al doet en goed kan. Want alleen samen kunnen we huiselijk geweld echt verslaan.

Wij zoeken kandidaten voor de functie van:

CONTROLLER

voor 20 uur per week


Functie

Je adviseert het managementteam op financiële aspecten in de strategische beleidsvorming. En je adviseert directie en managers ten aanzien van het te voeren financiële beleid, je draagt zorg voor de totstandkoming van adequate meerjarenplannen, prognoses en begrotingen en bewaakt de uitvoering ervan. Ook geef je advies over de verbetering van informatiestromen en voer je verbeteringen door binnen de administratieve organisatie.

In deze functie ben je samen met het team financiën verantwoordelijk voor financiële rapportage & analyse en geef je van hieruit (on)gevraagd advies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de administratie. Je stelt de jaarrekening op en bent verantwoordelijk voor de maandelijkse rapportage. Tevens bouw je mee aan het inrichten en verbeteren van processen en systemen.

Omschrijving

  • Medeverantwoordelijk voor de uitvoerende taken binnen het team financiën;
  • Eindverantwoordelijk voor correcte uitvoering van de financiële administratie en periodieke afsluitingen, grootboekrekeningen en aansluitingen, diverse belastingaangiftes (o.a. loonheffing);
  • Draagt actief bij aan de implementatie en het onderhoud van de administratieve organisatie en interne controle;
  • Bereidt de jaarrekening voor en onderhoudt contacten met de accountant.
  • Signaleert en identificeert (potentiële) problemen en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de financiële processen;
  • Onderhoudt contact met de directie & managers

Wat verwachten wij?

Je bent een bedrijfseconomisch onderlegde professional op HBO/academisch niveau, bijv. financiële bedrijfseconomie of bedrijfskunde, eventueel aangevuld met een Controlleropleiding. Je hebt werkervaring in een soortgelijke adviserende functie. Kennis van AFAS, en van WMO/jeugdwet is een pré.

Je bent besluitvaardig, vernieuwend, en beschikt over een helikopterview, daadkracht en een proactieve instelling. Tot slot ben je contactueel sterk, schakel je snel tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Aanbod

Wij bieden een contract voor 20 uur per week voor de duur van een jaar, ingaande november 2020. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk, schaal 11 (max. € 5.225,- bruto per maand bij 100% dienstverband).

Informatie en sollicitatie

Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door Dineke de Jong – van der Kolk, Manager Bedrijfsvoering, telefonisch te bereiken via (06) 138 669 40. Je kunt je sollicitatie tot 30 oktober 2020 a.s. richten aan Kadera, via Zorgselect. De vacature wordt zowel in- als extern uitgezet, bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.


Uitwisselingsprogramma Kadera met vrouwenopvang

Kadera aanpak huiselijk geweld is vorig jaar een samenwerking gestart met Vrouwenopvang Refugio Tabitha op Bonaire. Refugio Tabitha is mogelijk gemaakt door het OLB (openbaar Lichaam Bonaire), waaronder ook het meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) en de HGKM-tafel met aandachtsfunctionarissen vallen. Kaderamedewerker Sharon heeft op Bonaire een aantal intensieve trainingen gegeven aan de hulpverleners van de vrouwenopvang op Bonaire, om de reeds opgebouwde kennis en kwaliteit nog verder uit te bouwen. Hierbij staat samenwerking voorop: namens HGKM nam ook het nieuwe hoofd mevrouw Patricia deel aan de trainingen. Samen met Sharon heeft zij haar expertise gedeeld, om de opvang refugio Tabitha nog verder te professionaliseren.

Opvang Refugio Tabitha is onderdeel van stichting Krusada, een zelfstandige organisatie die zich al 20 jaar inzet in het sociale domein op Bonaire. De vrouwenopvang is sinds september 2019 geopend en biedt plaats aan 10 cliënten en eventuele kinderen, in individuele appartementen. Kadera aanpak huiselijk geweld biedt al bijna vijftig jaar hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld in Overijssel. Kadera biedt hulp bij mensen thuis en in opvanglocaties, aan mannen, vrouwen en hun kinderen.

Het doel van de uitwisseling tussen de twee organisaties is het delen van kennis op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiermee is vorig jaar een begin gemaakt door projectleider Linda Wellinga van Kadera, die heeft bijgedragen aan het inrichten en openen van de vrouwenopvang op Bonaire. Inmiddels zijn meer medewerkers aangetrokken en heeft Refugio Tabitha een professionaliseringsslag gemaakt.

Linda Wellinga vertelt; ‘Iedereen kan verschil maken, groot of klein. Dat ik als projectleider verschil mag maken binnen het Caribische deel van Nederland maakt mij trots maar vooral heel dankbaar.’

Sharon Biervliet heeft in totaal vijf dagen training gegeven aan medewerkers van Rufugio Tabitha. Vier dagen bestonden uit een uitgebreide training over huiselijk geweld en kindermishandeling, de daarbij behorende signalen en beschermende- en risicofactoren. Ook is er ingegaan op het bieden van effectieve hulpverlening aan slachtoffers. De vijfde dag bestond uit een train-de-trainer, zodat de opgedane kennis ook onder toekomstige medewerkers gedeeld kan worden. Sharon Biervliet vertelt over haar ervaringen met het geven van de training; ‘Refugio Tabitha is een warme, leergierige organisatie die de gegeven deskundigheid als een spons hebben opgezogen. Ze wilden de geboden tools direct in werking stellen en hebben de informatie vertaald naar concrete plannen voor de uitvoering. Het personeel heeft na deze intensieve trainingsperiode de neuzen dezelfde kant op staan en er is een basis van vertrouwen en deskundigheid gelegd om samen aan verder te bouwen.’ Er bestaat een mooie samenwerking tussen Kadera, Krusada en het OLB, waar op voortgebouwd kan worden de komende tijd.

Begin volgend jaar zal er een bezoek gebracht worden aan de opvanglocatie van Kadera in Zwolle, door afgevaardigden van Refugio Tabitha. Bij dit bezoek zullen de geleerde lessen worden geëvalueerd en wordt besproken hoe de uitwisseling voortgezet kan worden.

 

Kadera aanpak huiselijk geweld ontvangt coronasteun van Soroptimistclub Isalania

Kadera biedt hulpverlening en opvang aan vrouwen, mannen en hun kinderen wanneer zij te maken hebben met huiselijk geweld. De cliënten van Kadera hebben door de coronacrisis veel tijd moeten doorbrengen binnen de opvang. Voor deze gezinnen, die al uit hun vertrouwde omgeving weg zijn, was deze periode extra moeilijk. Daarom helpt Soroptimistclub Isalania nu Kadera met een financiële bijdrage, waarmee de speelkamer van de opvang voorzien kan worden van nieuw speelmateriaal en inrichting. Deze steun is onderdeel van een langduriger samenwerking tussen de Soroptimisten en Kadera, die beiden een wereld zonder huiselijk geweld nastreven.

Tijdens een kleine bijeenkomst op 15 september ontving Annelies van der Wel, manager hulpverlening van Kadera, een cheque van € 600 van Soroptimistclub Isalania. Het geld is bestemd voor het opknappen van de speelkamer in de opvang in Zwolle, waar kinderen en jongeren zich even terug kunnen trekken. Van der Wel vertelt: ‘Tijdens de lockdown hadden de kinderen en jongeren ineens veel minder bewegingsvrijheid. De scholen en sportverenigingen waren gesloten en ook openbare gelegenheden waren dicht. Daardoor brachten de kinderen en jongeren ineens veel meer tijd in de opvang door. Door het opknappen van de speelkamer kunnen we deze kinderen een fijne en gezellige plek bieden wanneer ze bij ons zijn, ook wanneer de bewegingsvrijheid beperkt wordt door de coronamaatregelen.’

Soroptimistclub Isalania is een van de 100 clubs van de Unie van de Soroptimistclubs, die zich in Nederland, Suriname en Curaçao inzetten voor een betere wereld voor vrouwen en meisjes. Club Isalania is voornamelijk actief in Zwolle en Kampen. De Soroptimisten hebben landelijk geld beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronapandemie voor vrouwen en hun kinderen een beetje te kunnen verzachten. Ook voor het komende jaar is Kadera weer een van de projectdoelen van Soroptimistclub Isalania.