Maatregelen Corona Kadera Aanpak Huiselijk Geweld

Vanwege de coronacrisis in Nederland, heeft Kadera Aanpak Huiselijk Geweld de noodzakelijke maatregelen genomen om besmetting te voorkomen, zowel in de opvang als in de ambulante hulpverlening. Wij volgen hierbij de lijn van het RIVM nauwkeurig en houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

 

Medewerkers en cliënten hebben instructies gekregen over hygiëne en sociale afstand. Werkoverleggen, vergaderingen en hulpverleningsgesprekken vinden zo veel mogelijk  telefonisch plaats en medewerkers die thuis kunnen werken, werken thuis.

 

Door de genomen maatregelen is Kadera als vanouds in staat om hulp en opvang te bieden aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld.

 

Onze hulpverlening is nog zonder beperking toegankelijk voor slachtoffers. Verwijzers en slachtoffers kunnen contact opnemen door te bellen naar 0900-433 33 33. Zij krijgen dan direct een hulpverlener aan de telefoon, die samen met de cliënt bekijkt op welke wijze de hulpvraag het beste ingevuld kan worden.

 

Door bovenstaande maatregelen proberen wij besmetting buiten de deur te houden. Uiteraard bereiden wij ons ook op andere scenario’s voor. Op deze pagina worden eventuele updates gepubliceerd.