Kinderhulpverlener Andy van Kadera Aanpak Huiselijk Geweld wint Hartenhuis Award van stichting Het Vergeten Kind

Andy (28), kinderhulpverlener bij Kadera Aanpak Huiselijk Geweld, heeft gisteren in Amsterdam de Hartenhuis Award voor meest inspirerende hulpverlener in een vervangende woonsituatie in ontvangst mogen nemen. Deze prijs, uitgegeven door stichting Het Vergeten Kind, staat dit jaar in het teken van kinderhulpverleners die het verschil maken voor kinderen. Als kinderhulpverlener voor jonge slachtoffers van huiselijk geweld in de opvang in Zwolle en Enschede, merkt Andy dagelijks het effect dat een hulpverlener op kinderen kan hebben. Het is voor hem dan ook een eer om door de jongerenjury gekozen te worden als winnaar van deze award.

 

Tijdens de feestelijke uitreiking werd aandacht gevraagd voor de problematiek met wisselende hulpverleners in de jeugdzorg. Kinderen die in een woongroep wonen, krijgen in hun jonge leven gemiddeld 65 verschillende gezichten te zien. Kadera biedt hulpverlening en opvang aan slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen, in Enschede en Zwolle. Kinderen in de opvang krijgen een eigen vaste  kinderhulpverlener toegewezen, die er speciaal voor hen is. Deze kinderhulpverlener werkt samen met het kind aan het verwerken van lastige gebeurtenissen en het toewerken naar een veilige toekomst. Er is ook ruimte voor leuke activiteiten zoals dagjes uit, slaapfeestjes, een leesclub of andere activiteiten waar de kinderen en jongeren mee komen. Deze specifieke aandacht is heel belangrijk in het opbouwen van vertrouwen en het zorgen voor herstel. Andy vertelt:

 

“Mijn grootste missie tijdens het werk is mijn kwetsbaarheid laten zien en zo een opening bieden voor veiligheid, vertrouwen en verbinding met een kind of jongere. Ik laat zien dat situaties mij ook raken. Dit kan via een gesprek, tijdens een activiteit of wanneer het even misgaat (bijvoorbeeld als een moeder of vader niet altijd in staat is om te luisteren naar het kind of de jongere). Ik probeer altijd naast een kind of jongere te staan door geen partij te kiezen, want dit hebben ze vaak een groot deel van hun leven al moeten doen.”

 

Doordat bij Kadera gewerkt wordt met vaste kinderhulpverleners, wordt een stabiele situatie gecreëerd voor het kind en voor de ouder. Juist voor kinderen en jongeren die uit een onveilige situatie komen, is dit erg belangrijk. Andy herkent deze behoefte uit eigen ervaringen als getuige van huiselijk geweld in zijn jeugd: ‘Mijn eigen ervaringen zorgen ervoor dat ik kinderen makkelijker begrijp en dat ik een ingang heb om het gesprek aan te gaan.’ Dat blijkt ook als aan een jongen van tien die Andy begeleidt, gevraagd wordt wat hij ervan vindt dat Andy de award heeft gewonnen: ‘Lieve Andy,

er zijn zoveel manieren om jou te omschrijven. Je bent leuk, je bent aardig, je werkt hard en je bent de beste in alles. Goed gedaan!’.

 

Voor Andy was de uitreiking een bijzondere en unieke ervaring ‘Ik ben zo blij en trots dat ons werk zo gezien wordt. We hebben dit als team en als organisatie gedaan. Zonder mijn collega’s was ik niet de hulpverlener die ik ben.’

 

De petitie tegen het steeds wisselen van kinderhulpverleners in de jeugdzorg is te vinden op www.hetvergetenkind.nl

Ervaringen van een Sociaal Pedagogisch Werker van Kadera

In deze serie laten we verschillende mensen die met Kadera te maken hebben, aan het woord. Aan de hand van een aantal vragen vertellen zij over hun ervaringen met Kadera, als cliënt, medewerker of vrijwilliger.

Wil je iets over jezelf vertellen?
Mijn naam is Afërdita Brovina, wordt eind dit jaar 50! En heb wel zin in een feest haha. Ik ben getrouwd met Ruud en samen hebben we een pleegdochter en vier eigen dochters. We wonen op een boerderij met paarden, pony’s, katten, een hond, een hamster, een konijn en guppies. De kippen zijn helaas door een marter om het leven gekomen.
Ik werk sinds april 2006 bij Kadera.

Wat voor werk doe je bij Kadera?
SPW, ondersteunend aan de hulpverlening.

Waarom doe je dit werk?
Eigenlijk ben ik hier ingerold en nu doe ik dit met veel plezier, omdat ik graag het steuntje in de rug wil zijn.

Wat voor mensen zijn de cliënten van Kadera?
Mensen die ergens in hun leven de regie zijn verloren, waardoor anderen vóór hun keuzes hebben gemaakt.

Welke cliënt of situatie is je bijgebleven en waarom?
Een jonge vrouw heeft een suïcidepoging gedaan door haar polsen door te snijden. Haar baby lag naast haar op bed. Zo triest dat zij geen uitweg meer zag. Gelukkig heeft zij kunnen doorstromen naar een begeleid wonen plek mét haar kindje.

Wat is er moeilijk aan je werk?
Om al je taken, leer- en leeswerk, begeleiden van de cliënten zo efficiënt mogelijk in te plannen en uit te voeren.
Om zakelijk betrokken te zijn, terwijl er veel emotionele schade en emoties zijn.

Wat hoop je dat je cliënten bereiken in het werk wat jullie samen doen?
Ik hoop dat cliënten kunnen pakken wat zij door ons aangereikt krijgen en de kracht vinden om regisseur te worden van hun eigen leven en emotioneel stabiel zijn om hun gekozen levenspad te volgen.

Wat wil je zeggen tegen nieuwe cliënten en/of tegen slachtoffers van huiselijk geweld?
De stap naar de opvang is de eerste grote stap die je al hebt gezet. Door de volgende stappen te zetten kom je in beweging naar je levensdoelen. Succes!

Hulpverlener Andy van Kadera Aanpak Huiselijk Geweld genomineerd voor een Hartenhuis Award

Andy (28), kinderhulpverlener en casemanager bij Kadera Aanpak Huiselijk Geweld in Zwolle en Enschede, is een van de drie genomineerden voor een Hartenhuis Award. De Hartenhuis Awards worden uitgereikt door stichting Het Vergeten Kind, aan drie personen die de titel ‘Meest inspirerende hulpverlener’ verdienen. De uitreiking vindt plaats op 29 januari in Amsterdam. De jury van de Hartenhuis Award bestaat uit jongeren uit de jongerenraad van Stichting Het Vergeten Kind, The Unforgettables.

Andy is samen met twee anderen genomineerd in de categorie ‘Meest inspirerende hulpverlener in een vervangende woonsituatie’. Door zijn werk als kinderhulpverlener in de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld, werkt Andy dagelijks samen met kinderen van alle leeftijden. In zijn werk vindt hij het belangrijk om eerlijk, open en kwetsbaar te zijn en net even de extra stap te zetten waar dat nodig is: ‘Ze mogen bij mij alles laten zien. Ik oordeel niet en niks is mij te gek. Het feit dat ik samen met een kind of jongere weer een stapje dichterbij kom, waarin hij of zij zichzelf mag zijn of kan laten zien, maakt mij trots om kinderhulpverlener te zijn.’

Kadera biedt hulpverlening en opvang aan mannen, vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Wanneer het thuis niet veilig is, kunnen ouders met hun kind(eren) terecht in de opvanglocaties in Zwolle en Enschede. Ouders krijgen daar hulp van casemanagers om te herstellen van het huiselijk geweld, regie terug te krijgen en toe te werken naar een veilige toekomst. Kinderen krijgen een eigen kinderhulpverlener toegewezen, die samen met het kind kijkt naar wat er nodig is om het meegemaakte geweld te verwerken en om zich weer veilig te voelen. Kinderhulpverleners ondernemen ook activiteiten met de kinderen en zijn een vast aanspreekpunt en luisterend oor voor kinderen in de opvang.

Stichting Het Vergeten Kind vraagt met de Hartenhuis Award aandacht voor wisselde hulpverleners in de kinderhulpverlening. Kinderen zien vaak veel verschillende gezichten, waardoor het bemoeilijkt wordt om een band op te bouwen met een hulpverlener. Andy geeft aan dat het heel belangrijk is dat kinderen een eigen, vaste hulpverlener hebben: ‘Je merkt dat kinderen echt behoefte hebben aan een uitlaatklep en een stukje genegenheid, aan iemand die er echt voor hen is. We investeren heel bewust in het opbouwen van vertrouwen bij ieder kind. Dat kost tijd en aandacht, ik wil het kind echt leren kennen. Wij nemen de tijd om te vragen over school of over hobby’s, ondernemen activiteiten of gaan eerst even een balletje trappen. Zo leer je het kind zelf kennen, los van de problematiek die er thuis speelt. Zeker als man merk ik dat ik een voorbeeld kan bieden dat mannen ook anders kunnen zijn. Ik probeer bijvoorbeeld te laten zien dat mannen ook hun emoties mogen hebben en mogen delen, dat nodigt kinderen uit om hetzelfde te doen.’

Doordat bij Kadera zowel de ouders als de kinderen een eigen hulpverlener toegewezen krijgen, hebben ze een vast gezicht als contactpersoon. Hulpverleners zoals Andy, die slachtoffers langere termijn hulpverlening bieden, zijn onmisbaar in het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Gea Oord, directeur-bestuurder van Kadera, zegt hierover ‘Zulke hulpverleners zijn voor ons van onschatbare waarde. Zij zorgen ervoor dat onze cliënten en hun kinderen zich veilig voelen, zodat ze samen met hen kunnen werken aan een veilige toekomst. We zijn dan ook heel trots op deze nominatie!’.

Stichting Het Vergeten Kind is een petitie gestart waarmee zij oproepen om de jeugdzorg zo te organiseren, dat kinderen minder verschillende gezichten te zien krijgen in de hulpverlening. De petitie is te vinden op www.hetvergetenkind.nl.