Safe at Home


Denk-tank - beleid huiselijk geweld & woningcorporaties

Op woensdag 1 november 2017 is er een denk-tank belegd waarin de Nederlandse woningcorporaties die deelnemen aan Safe at Home, Aedes en Kadera hun krachten bundelen.

Safe at Home onderdeel van NON.NO.NEIN.-campagne

Safe at Home, het project dat zich richt op het betrekken van woningcorporaties in de aanpak van huiselijk geweld, is een van de projecten die onder de aandacht wordt gebracht door de campagne NON.NO.NEIN.