Huiselijk geweld

Tussen de 200.000 en 230.000 personen in Nederland zijn volgens schattingen slachtoffer van ernstig geweld. Daarnaast zijn er jaarlijks ongeveer 1 miljoen slachtoffers van lichtere vormen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring of familiekring van het slachtoffer. Er is sprake van afhankelijkheid, bijvoorbeeld financiële of emotionele afhankelijkheid. Daarbij komt dat slachtoffer en pleger deel uitmaken van elkaars leef- en woonomgeving. Dit maakt het lastig om het patroon van geweld te doorbreken. In veel gevallen handelt een pleger uit een gevoel van onmacht.

Onder huiselijk geweld valt lichamelijk, seksueel en geestelijk geweld maar ook verwaarlozing en financiële uitbuiting. Er is bijvoorbeeld sprake van huiselijk geweld als het slachtoffer wordt geslagen, uitgescholden, niet de zorg en liefde krijgt die hij of zij nodig heeft, tegen de zin seks heeft of geld moet afgeven.

Gevolgen
Huiselijk geweld heeft gevolgen voor alle betrokkenen. Slachtoffers kunnen naast lichamelijke klachten, ook last krijgen van psychische problemen. Hierbij kan gedacht worden aan een depressie, maar ook concentratieproblemen en angst. Een vaak vergeten groep zijn kinderen die getuige zijn van het geweld. Onderzoek wijst uit dat voor hen de impact erg groot is.

Voor meer informatie over huiselijk geweld kunt u de folder raadplegen.

 

(1) Bron: Huiselijk geweld in Nederland, Overkoepelend syntheserapport van het vangst - hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010. Door H.C.J. van der Veen, S. Bogaerts (Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatiecentrum), 2010.