Missie en organisatie

Missie
Ieder mens heeft recht op veilig opgroeien en veilig leven en daarom bestrijdt Kadera huiselijk geweld. Iedereen kan daar een steentje aan bijdragen en daarom motiveren wij ook iedereen om in beweging te komen. Door samenwerking te zoeken met andere partijen willen we werken aan een krachtig ecosysteem dat samen werkt aan een wereld zonder huiselijk geweld.

De wijze waarop Kadera vorm geeft aan haar missie en visie wordt bepaald door drie kernwaarden: duurzaam, inventief, samen: krachtig en kundig.

Strategie
Onze strategie wordt gevormd door drie belangrijke contouren, namelijk:

1. Ecosysteem: Samen huiselijk geweld verslaan!
Om huiselijk geweld duurzaam te kunnen voorkomen en te stoppen waar het is, hebben we meer oren, ogen en handen nodig. Daarom zoeken we de verbinding met ketenpartners, stakeholders en andere organisaties, bedrijven en particulieren. Hierdoor creëren we een ecosysteem waarin we samen strijden tegen huiselijk geweld, ieder op zijn eigen manier. Wilt u weten wat u kunt doen? Klik hier om meer te weten te komen.

2. Systeemgericht en ambulant werken: Thuis best!
Kadera werkt zoveel mogelijk bij mensen thuis. Als de veiligheid het niet toelaat, kan de persoon ook terecht in de opvang. Door thuis te begeleiden blijft het gezin zoveel mogelijk bij elkaar. Dit is prettiger voor de mannen, vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld; zij hoeven hun eigen omgeving niet te verlaten.

Bij systeemgericht werken nemen alle betrokkenen deel aan het proces. Dit biedt meer kans op het doorbreken van het geweld want iedereen heeft een aandeel in het ontstaan en het in stand houden van het geweld. Systeemgericht werken doen we zowel ambulant als in de opvang.

3. Efficiënte opvang: Aanpak huiselijk geweld
Onze kernactiviteiten opvang en herstel moeten goedkoper worden. Als we huiselijk geweld voorkomen en door vroegtijdige signalering tijdig kunnen ingrijpen, is er voor een deel van de mensen geen opvang meer nodig. Daarnaast willen we het werken in de opvang efficiënter en passend bij de individuele hulpvraag inrichten.