Kindermishandeling

Kindermishandeling komt veel vaker voor dan altijd werd aangenomen. Ieder jaar worden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld. Kindermishandeling kent verschillende vormen. Het gaat om lichamelijke en geestelijke mishandeling, lichamelijke en geestelijke verwaarlozing, seksueel misbruik, vechtscheidingen en getuige zijn van geweld. In de meeste gevallen gaat het om ouders, maar ook anderen zoals oma of de oppas kunnen zich schuldig maken aan kindermishandeling.

Gevolgen
De gevolgen van kindermishandeling zijn groot. Veel kinderen krijgen te maken met gedragsproblemen. Ook heeft het kind een verhoogde kans op een stoornis, zoals een depressie of angststoornis. De kans is groot dat ze in hun latere leven weer met huiselijk geweld geconfronteerd worden. Bovendien zijn kinderen extra kwetsbaar: in veel gevallen zijn ze afhankelijk van degene die hen mishandelt. Ze blijven erg lang loyaal aan de pleger en weten niet wat ‘normaal’ is.

Risicofactoren
Een aantal factoren kunnen bijdragen aan een verhoogde kans op kindermishandeling. Dit kunnen de volgende factoren zijn:
-   Laag opgeleide ouders
-   Werkloosheid
-   Eenoudergezinnen, gezinnen met drie of meer kinderen
-   Stiefgezinnen
Kindermishandeling kan ook plaatsvinden als er geen sprake is van deze risicofactoren.

Meer informatie
Meer weten over deze problematiek? Raadpleeg dan de factsheet Kindermishandeling. Daarnaast heeft Kadera een signalenkaart ontwikkeld met signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft veel kennis over kindermishandeling, problemen bij jongeren en kinderen en opvoeding. Voor hulp en advies kan contact opgenomen worden met De Kindertelefoon.