Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld (veel mensen noemen het eerwraak) is elke vorm van lichamelijk of geestelijk geweld om schending van de familie-eer te voorkomen of te herstellen. In veel gevallen gaat het om een vrouw of man die zich in de ogen van de familie te ‘vrij’ gedraagt. Of een relatie aangaat die de goedkeuring van haar familie niet kan wegdragen. Het eergerelateerd geweld kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld eerwraak, gedwongen huwelijk, beperking van de bewegingsvrijheid, mishandeling, verstoting tot moord.

Er zijn belangrijke verschillen tussen eergerelateerd geweld en andere vormen van huiselijk geweld. Eergerelateerd geweld wordt vaak opgelegd door groepsnormen. Mannelijke familieleden hebben de ‘plicht’ om de eer van de familie te beschermen. Het karakter of de persoonlijke omstandigheden van de pleger spelen dus veel minder een rol dan bijvoorbeeld bij geweld in een relatie of kindermishandeling.

Vrouwen en mannen die het slachtoffer dreigen te worden van eergerelateerd geweld zijn erg kwetsbaar. Vaak is er niemand binnen hun eigen netwerk waarbij zij terecht kunnen. Bovendien worden zij niet bedreigd door één dader, maar door een hele familie. Dat maakt hun veiligheid zeer precair.