Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling krijgt pas de laatste jaren de aandacht die het verdient. Als een oudere lichamelijk, geestelijk of financieel schade wordt toegebracht door een familielid of verzorger is er sprake van ouderenmishandeling. Of wanneer de oudere verwaarloosd wordt en niet de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Soms gaat het om ontspoorde zorg. De zorg voor de oudere vraagt dan te veel van de mantelzorger. Hij of zij kan dan bijvoorbeeld gaan snauwen, de oudere te hardhandig vastpakken of vastbinden om even rust te hebben. Vaak helpt het dan als de mantelzorger ondersteuning krijgt door bijvoorbeeld thuiszorg. Soms worden er expres grenzen overschreden door verzorgers of familieleden. Slaan, stelselmatig kleineren, isoleren of het plunderen van de bankrekening van de oudere horen daarbij.

Meer weten? Raadpleeg dan de factsheet Ouderenmishandeling. In de signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vindt u ook signalen die kunnen wijzen op ouderenmishandeling.