Seksueel geweld

Gemiddeld zijn 100.000 mensen slachtoffer van seksueel geweld. Seksueel geweld is een breed begrip. Het omvat onder andere verkrachting en aanranding maar ook seksuele intimidatie. Bij seksuele intimidatie gaat het om seksueel getinte opmerkingen en het aanraken zonder toestemming. Er hoeft niet per se sprake te zijn van fysiek contact. Iemand kan bijvoorbeeld ook gedwongen worden om seksuele handelingen te verrichten bij zichzelf.

Plegers
In 8 van de 10 gevallen is de pleger een bekende van het slachtoffer. Vaak wordt seksueel geweld ingezet als machtswapen. Behoefte aan contact en agressiviteit kunnen ook motieven zijn. Kenmerken van een pleger kunnen zijn dat hij een laag gevoel van eigenwaarde heeft, zich niet kan inleven in anderen en zich sociaal moeilijk kan uiten. Vaak is de pleger in zijn of haar jeugd zelf ook misbruikt of verwaarloosd.

Gevolgen
Ieder mens verwerkt op zijn eigen manier nare gebeurtenissen. Bij de één heeft seksueel geweld veel meer gevolgen dan bij een ander. Wel zijn er verschillende reacties die bij veel slachtoffers terugkomen, zoals wantrouwend zijn ten opzichte van andere mensen, lichamelijke klachten en een afkeer krijgen van zichzelf. Vrouwen hebben een kans van 45% om een posttraumatische stressstoornis op te lopen, bij mannen is dit zelfs 65%.

Risicofactoren
Bij jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 24 jaar is het risico op een verkrachting vier keer zo groot. Hetzelfde geldt voor verstandelijk beperkten. Zij zijn afhankelijk van iemand en daarom erg kwetsbaar. Daarnaast lopen mensen die al eens slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld een groter risico. 

Kijk bij Centrum Seksueel Geweld Zwolle voor meer informatie.
Klik hier voor meer feiten en cijfers.