Partnergeweld

Bij partnergeweld wordt het slachtoffer geweld aangedaan door zijn of haar partner. Partnergeweld komt zowel voor in hetero- als homorelaties. Het slachtoffer wordt bijvoorbeeld gekleineerd, geslagen of seksueel uitgebuit. Vaak gaat het geweld gepaard met andere problemen, zoals werkloosheid of verslaving.

Spiraal van geweld
Er gaat vaak veel tijd overheen voordat hulp wordt gezocht. Dit is te verduidelijken met de spiraal van geweld. De spiraal van geweld gaat ervan uit dat na een uitbarsting van geweld een rustigere periode volgt. Het slachtoffer krijgt weer hoop dat het geweld niet meer plaatsvindt en verlaat daarom zijn of haar partner niet. Vaak gaat het daarna toch weer fout. Dit blijft zich herhalen waardoor het een vicieuze cirkel wordt, oftewel de spiraal van geweld.

(V)echtscheidingen
Als partners uit elkaar gaan, betekent dat niet dat het geweld stopt. Uit onderzoek blijkt zelfs dat wanneer de relatie wordt beëindigd, dit leidt tot meer of ernstiger geweld. Een scheiding kan ook aanleiding zijn tot geweldpleging. Vaak worden kinderen gebruikt om de ex-partner te manipuleren en pijn te doen.

(1) Bron: Partnergeweld, achtergrond en risicofactoren. Door L.M. Verwijs MSc, K.D. Lünnemann (Verwey-Jonker Instituut), 2012.