Het cliëntenpanel

Cliënten in de opvang van Kadera denken mee, doen mee en hebben inspraak. Daardoor kan Kadera steeds betere kwaliteit van zorg bieden en steeds beter aansluiten bij wat cliënten nodig hebben voor hun herstel.

Graag horen wij de ideeën van cliënten over hoe we de hulpverlening en het verblijf in de opvang kunnen verbeteren. Met hun ideeën en wensen gaan we, waar mogelijk samen met henzelf, aan de slag. Op deze manier wordt het verblijf van vrouwen en kinderen in de opvang steeds beter, voor hen en voor toekomstige cliënten.

Cliëntenpanel
Op iedere opvanglocatie van Kadera is een cliëntenpanel. Tijdens het cliëntenpanel praten we met de cliënten over de hulpverlening, het beleid van Kadera, wat goed gaat maar ook over verbeterpunten, knelpunten en wensen.

Jongerenpanel
In de opvang in Zwolle zijn we gestart met een jongerenpanel. In het jongerenpanel horen we van kinderen en jongeren wat hun wensen, ideeën en verbeterpunten zijn voor de (kinder)hulpverlening die Kadera biedt in de opvang.