Gesprekken met alle betrokkenen

Mensen bij wie het thuis niet veilig is of dreigt te worden, kunnen de hulp van Kadera inroepen.

Een verzamelnaam voor alle naastbetrokkenen van de persoon die te maken heeft met dreiging of huiselijk geweld, noemen we het systeem. Het zijn de mensen waar de persoon mee omgaat en een band mee heeft. Voor het stoppen van het huiselijk geweld richt Kadera zich niet alleen op de cliënt, maar ook op de (ex-)partner en/of eventuele kinderen en/of andere betrokkenen.

Een systeemgerichte aanpak is een van de voorwaarden voor het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld.
Bij Kadera gaan we samen met de cliënt op zoek naar manieren om problemen beter te hanteren en vastgeroeste reactiepatronen te doorbreken. We onderzoeken samen de klachten en problemen en we bekijken wat ieders aandeel is in hoe er met elkaar wordt omgegaan. Bekeken wordt ook welke krachten en hulpbronnen gebruikt kunnen worden om te komen tot verandering. Dit met het doel het leven en de onderlinge relaties vorm te geven op een manier die past bij de cliënt.

Hier kunt u een voorbeeld lezen van wat er gebeurt tijdens systeemgesprekken.