Gulle gevers

Sosial Force, Kinderknelpunten Fonds, Nationaal Fonds Kinderhulp, Kinderzwerfboek, Stichting het Hervormd Weeshuis, VSB Fonds, Stichting Bladt Charity, Stichting voor vergeten groepen, Rabobank Salland, Coach4AllTheKids, Stichting Kinderpostzegels, Stichting Kinderpostzegels, Odd Fellows Enschede, Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, BELIEVE-IT, UPX; Design, Create, Connect, Klus in de Wijk, Goliath games, Dr. Albronda- van der Nagelfonds, Psychologenpraktijk DOPPA zorg, Theo Smits, Rode Kruis, Stichting Het Vergeten Kind, GHOR IJsselland, ABN Amro, Fonteinkerk, Frion, Humanitas, Katholieke Pabo Zwolle, RIBW, Stichting kerstpakketten Minima Twente, Stichting Present, Supportersvereniging PEC Zwolle, Taalmaatjesproject Alifa, Viaa Gereformeerde Hogeschool, Wehelpen, De Gift City, 't Anker ontmoetingscentrum, Travers, Jeugdsportfonds, Stichting Meedoen Zwolle, Noodfonds Zwolle, Kind in beeld, Vrije evangelisatie Zwolle , Europese Comissie, ANWB, Pasman Stichting, SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds, Kansfonds, Ministerie van VWS, Gemeente Zwolle, De Speelgoedschuur, I-FourC, Stichting Jarige Job, Burkens Stichting

Sosialforce

Sosialforce is een bedrijf dat de huidige technologiën gebruikt om betrokken te zijn bij de maatschappij. Zo wordt bijvoorbeeld 75% van de winst geïnvesteerd in de samenleving. Sosialforce ondersteunt Kadera met advies, maar richt zich vooral op het investeren daar waar dat het meest nodig is. Zo heeft Sosialforce in maart 2016 een groot aantal Doppers verkocht om geld op te halen. De opbrengst van deze actie is verdubbeld door Sosialforce, zodat we voor 30 kinderen in de opvang nieuwe schoenen hebben kunnen kopen.
Website: www.sosialforce.nl


Kinderknelpunten Fonds

KinderKnelpunten Fonds is een initiatief van Mailtraffic. Het fonds is opgericht naar aanleiding van de schrijnende armoede die zij in de directe omgeving zien. Van het fonds hebben de kinderen in Zwolle mogen ontvangen:

 • Digibord
 • Reiskosten om vriendjes en familie te bezoeken die ver weg wonen
 • Een naamswijziging om een veilig leven te kunnen gaan leiden
 • Fietszitjes om kinderen te vervoeren
 • Speelblokken
 • Schoolboeken
 • Dagjes uit en dier en natuuractiviteiten
 • Tablets / laptops
 • Kapper, bioscoop en kleding bonnen
 • Een Multi Media kast
Website: www.mailtraffic.nl/fonds-kinderknelpunten


Nationaal Fonds Kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Helaas groeit 1 op de 8 kinderen in ons land op in armoede. Ze kunnen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben volwassen zorgen. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals sport, een dagje uit, opleiding of een cadeautje van Sinterklaas. Omdat ook zij geluk en een mooie toekomst verdienen! Met behulp van het fonds hebben wij ontzettend veel leuke en noodzakelijke dingen kunnen regelen voor de kinderen in de opvang:

 • Sinterklaascadeautjes
 • Fietsen
 • Knutsel/speelmateriaal en ontwikkelingsmateriaal
 • Weekendjes weg en paketten om de kamers aan te kleden
 • Vrijetijdsbesteding zoals zangles, zwemles, puppyzwemmen en bioscoopbonnen
 • Noodzakelijke benodigdheden voor veiligheid en ontwikkeling zoals steunzolen, DNA-test, schoolspullen, kleding, een diplomawaardering, fietszitjes of een fietskar en een laptop
Website: www.kinderhulp.nl


 

Kinderzwerfboek

Kinderzwerfboek wil kinderen stimuleren om thuis en in de vrije tijd boeken te lezen. Dit omdat lezen heel erg belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind. Kinderzwerfboek laat gericht in aandachtswijken kinderboeken zwerven, zodat de zwerfboeken ook op plekken komen waar deze het hardst nodig zijn. Met hulp van Kinderzwerfboek hebben wij in de opvang een Kinderzwerfboekstation, zodat alle kinderen vrij toegang hebben tot boeken.
Website: kinderzwerfboek.nl


Stichting het Hervormd Weeshuis

Stichting het Hervormd Weeshuis vindt het belangrijk dat jongeren zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Met behulp van de stichting hebben wij laptops kunnen aanschaffen voor onze jonge moeders, zodat zij huiswerk kunnen maken en kunnen solliciteren naar werk.
Website: www.hervormdweeshuiszwolle.nl


VSB Fonds

VSB Fonds steunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds ondersteunt ons initiatief "de Spelenkermis" zodat we elke drie maanden een middag vol spelletjes en activiteiten kunnen organiseren voor de kinderen in de opvang.
Website: www.vsbfonds.nl


Stichting Bladt Charity

BLADT Charity is een stichting die goede doelen en projecten financieel ondersteunt. Het fonds is opgericht door de familie Bladt die -na de verkoop van een goedlopend bedrijf- iets terug wil doen voor de samenleving. Zij steunen projecten die iets nieuws en extra's betekenen voor groepen mensen die bijzondere hulp of aandacht nodig hebben. De stichting ondersteunt ons initiatief "de Spelenkermis" zodat we elke drie maanden een middag vol spelletjes en activiteiten kunnen organiseren voor de kinderen in de opvang.
Website: www.bladt-charity.nl


Stichting voor vergeten groepen

Stichting voor vergeten groepen verleent steun aan individuele personen via zorginstellingen. Zij hebben financiele steun gegeven om een fiets aan te schaffen voor een vrouw in de opvang met twee jonge kinderen en de kosten voor een opleiding voor een jonge vrouw zodat zij voor zichzelf kan zorgen. Maar ook de reiskosten voor een man die terug naar huis moest om belangrijke zaken te regelen nadat zijn moeder overleden was.  
Website: www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/stichting-voor-vergeten-groepen


Rabobank

Rabobank Salland vindt het belangijk om betrokken te zijn bij de maatschappij. Om deze reden stellen zij kosteloos een ruimte beschikbaar voor Kadera.

Rabobank Enschede ondersteunt Kadera in het onwikkelen van een digitale signalenkaart voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Middels deze kaart kunnen professionals en andere betrokkenen beter duiden wat ze zien en weten zij waar zij dit kunnen melden.

Website: www.rabobank.nl/lokale-bank/salland


Coach4AllTheKids

Coach4AllTheKids heeft als doelstelling om kansarme kinderen te ondersteunen in hun belangrijkste basis- en levensbehoeften. Coach4AllTheKids draagt er aan bij dat meiden en jongens uit de opvang die naar de middelbare school behoren te gaan, daadwerkelijk naar school kunnen en hun huiswerk kunnen maken.
Website: www.coach4allthekids.com


Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen, door kinderen'. Kinderpostzegels vindt dat alle kinderen recht hebben op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Kinderen behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving en hebben soms extra hulp en bescherming nodig. Met de steun van Kinderpostzegels krijgen ze de kans op te groeien tot evenwichtige volwassenen. Om deze reden steunt Kinderpostzegels Kadera met diverse bijdragen om bijvoorbeeld de opvang in Enschede door een kleine verbouwing verbeteren. We kunnen nu de speelkamer uitbreiden en lichter maken, een tienerruimte inrichten en een huiswerkruimte beschikbaar maken.

Ook kunnen wij door de financiele ondersteuning van Kinderpostzegels op diverse manieren kinderen in de opvang laten kennismaken met verschillende dieren. Met deze activiteiten willen we kinderen helpen hun ervaringen met geweld te verwerken. Maar vooral ook dat ze de voordelen van het contact met een dier ervaren, ontspanning, lol en genieten! En Kinderpostzegels ondersteunt Kadera met een bijdrage om onze hulpverleners bij te scholen, zodat we constant kwalitatieve hulpverlening kunnen blijven bieden.

Website: www.kinderpostzegels.nl


Odd Fellows Enschede

Odd Fellows zijn mannen en vrouwen die zich interesseren voor de wereld om ons heen. Zij voelen zich in hun denken en handelen medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de maatschappij. Zij zijn betrokken bij het werk van Kadera en helpen door bijvoorbeeld een vakantiehuis ter beschikking te stellen en activiteiten met kinderen te doen. Onlangs hebben zij geld beschikbaar gesteld zodat de kinderen kunnen genieten van dier en natuur activiteiten.
Website: www.oddfellow.nl/enschede


Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds

Het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies projecten van instellingen ten behoeve van studie, zorg en cultuur, en bij voorkeur een combinatie van deze aandachtsgebieden. Met behulp van de stichting hebben wij laptops kunnen aanschaffen voor onze jonge moeders, zodat zij huiswerk kunnen maken en kunnen solliciteren naar werk.
Website: www.afvvf.nl


BELIEVE-IT

Believe-It in Deventer maakt apps, wesites en webshops. Vanuit hun betrokkenehid bij de maatschappij helpen zij Kadera kosteloos bij het ontwikkelen van een digitale signalenkaart om zoveel mogelijk mensen te informeren over wat te doen bij huiselijk geweld.
Website: www.believe-it.nl


UPX; Design, Create, Connect

UPX zet graag hun innovatieve software, creatief design en doelgerichte communicatie in om mensen en organisaties te helpen. Zij ontwerpen kosteloos een website voor Kadera om vrienden en familie in de opvang een beeld te geven van waar hun geliefde zich bevindt.
Website: www.upx.nl


Klus in de Wijk

Klus in de wijk is een initiatief van een aantal zorgorganisaties uit Zwolle. De klussers van Klus in de wijk zijn mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Een klusser heeft voor de jonge moeders een workshop tuinieren verzorgd.
Website: www.klusindewijk.nl


Goliath games

Goliath Games heeft de kinderen in opvang kosteloos voorzien van allerlei leuke spelletjes.
Website: www.goliathgames.nl


Dr. Albronda- van der Nagelfonds

De Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds is een sociaal fonds, verbonden aan de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. Doelstelling is om vrouwen die dat nodig hebben, een beperkte financiële ondersteuning te geven. Zij hebben een vrouw in de opvang voorzien van de benodigde financiën om een bril aan te schaffen.
Website: www.passagevrouwen.nl/html/index.php?pag=,67


Psychologenpraktijk DOPPA zorg

 
Website: www.doppazorg.nl


Theo Smits

Theo Smits is een zeer getalenteerde fotograaf die zich kosteloos heeft ingezet om foto's te maken van alle opvanginstellingen, zodat we vrienden en familie een kijkje achter de schermen kunnen geven.
Website: theo-smits.nl


Rode Kruis

Het Rode Kruis zet zich in om lijden van mensen te voorkomen en te verzachten. Zij helpen Kadera door kosteloos kinder-EHBO-cursussen te geven aan onze hulpverleners.
Website: www.rodekruis.nl


Stichting Het Vergeten Kind

In Nederland hebben duizenden baby's, peuters, kleuters en tieners de pech om niet op te groeien in een stabiele en veilige thuisomgeving. Het zijn vergeten kinderen tussen de 0 en 18 jaar die zijn mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht. Zij leven noodgedwongen in opvanglocaties in een sobere leefomgeving met vaak beperkte specialistische begeleiding en minimale speelmogelijkheden. De kinderen in de opvang kunnen door Stichting Het Vergeten Kind leuke activiteiten doen zoals een film maken en op kamp.
Website: www.hetvergetenkind.nl


GHOR IJsselland

GHOR staat voor: Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio. GHOR IJsselland is in de 'warme' situatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Maar GHOR doet meer dan dat. In de 'koude situatie' houden medewerkers van het GHOR-bureau zich bezig met opleidingen, trainingen, oefenen, het geven van adviezen op het gebied van risico's en evenementen, het (mee)schrijven aan draaiboeken, etc. Zij helpen Kadera door kosteloos kinder-EHBO-cursussen te geven aan onze hulpverleners.
Website: www.vrijsselland.nl


ABN Amro

 
Website: www.abnamro.nl


Fonteinkerk

 
Website: www.defonteinzwolle.nl


Frion

 
Website: www.frionzorg.nl


Humanitas

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Zij helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Voor Kadera zorgt Humanitas dat de kinderen cadeautjes krijgen met Sinterklaas. Daarnaast fungeren de vrijwilligers als maatjes voor de kinderen waarmee ze leuke dingen gaan doen.
Website: www.humanitas.nl


Katholieke Pabo Zwolle

 
Website: www.kpz.nl


RIBW

 
Website: www.ribwgo.nl


Stichting kerstpakketten Minima Twente

 
Website: www.geef.nl/stichtingkerstpakkettenminimatwente


Stichting Present

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Stichting Present is een onmisbare partner bij het verhuizen van de vrouwen en kinderen naar hun eigen huis en het helpen opknappen en inrichten daarvan.
Website: stichtingpresent.nl/zwolle


Supportersvereniging PEC Zwolle

 
Website: www.supportersclubpeczwolle.nl


Taalmaatjesproject Alifa

 
Website: www.hetbegintmettaal.nl/wp.../10/Het-Begint-met-Taalnetwerk_def.pdf


Viaa Gereformeerde Hogeschool

 
Website: www.viaa.nl


Wehelpen

 
Website: www.wehelpen.nl


De Gift City

Gift City wil mensen gelijke kansen bieden en hen een (nieuw) perspectief geven. Zo kunnen we als maatschappij elkaar ondersteunen vanuit onze talenten en een ieder kan zich naar eigen kunnen ontwikkelen. Daarnaast kunnen bedrijven en instellingen via Gift City vormgeven aan hun maatschappelijke betrokkenheid en MVO-doelen. De Gift City biedt zinvol en dankbaar vrijwilligerswerk en creëert kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en/of maatschappij. Zo ook voor de vrouwen en mannen die bij ons in de opvang verblijven.
Website: degiftcity.nl


 

't Anker ontmoetingscentrum

 
Website: www.hetankerwestenholte.nl


Travers

 
Website: www.travers.nl


Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
Website: www.jeugdsportfonds.nl


Stichting Meedoen Zwolle

 
Website: www.meedoenzwolle.nl


Noodfonds Zwolle

Soms is hulp niet beschikbaar omdat formele regels die hulp (grotendeels) onmogelijk maken. In die situaties kan Noodhulp een laatste redmiddel zijn, waardoor hulpverleners verder kunnen met hun cliënten.

 

Website: www.noodfondszwolle.nl


Kind in beeld

 
Website: www.kindinbeeld.nl


Vrije evangelisatie Zwolle

De VEZ ondersteunt de vrouwen en kinderen in opvang middels vrijwilligers die hen helpen bij kleine zaken of leuke dingen met hen doen. Daarnaast heeft de VEZ twee betonnen tafeltennistafels gedoneerd aan Kadera voor in de opvang.
Website: www.vezwolle.nl


Europese Comissie

Om woningcorporaties actief te betrekken bij de aanpak van huiselijk geweld zal Kadera het project 'Safe at Home' starten. Een internationaal project, dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie (DG Justice, DAPHNE III). Het project zal zowel in Engeland (STADV/Peabody) als in Nederland (Kadera) worden uitgevoerd, en heeft via de kanalen van een Europese overkoepelende organisatie op het gebied van daklozenopvang (FEANTSA) een Europees bereik. Het project kent een looptijd van twee jaar. Kadera is kartrekker van dit project en een verbindende factor tussen alle partners.

Doelen van het project zijn:

 • - woningcorporaties bewust maken van de thematiek huiselijk geweld en hun rol hierin
 • - medewerkers van woningcorporaties trainen in het signaleren van en doorverwijzen bij huiselijk geweld
 • - onderzoeken van voorbeelden binnen de EU op het gebied van de rol van woningcorporaties in de aanpak van huiselijk geweld en daklozenzorg/huisvesting voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld.
 • - aanbevelingen m.b.t. beleid, protocollen / richtlijnen en samenwerkingsverbanden voor overheden, organisaties in de aanpak van huiselijk geweld en woningcorporaties (EU en nationaal)
 • - opgedane kennis delen binnen de EU.
Website: ec.europa.eu


ANWB

Voor gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen, is de aanschaf van een fiets een dure, vaak onmogelijke uitgave. ANWB wil deze kinderen aan een fiets helpen. Het ANWB Kinderfietsenplan doneert een veilige fiets aan kinderen van 10 - 18 jaar.
Website: www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan


Pasman Stichting

Dankzij de ondersteuning van de Pasman Stichting kan een client een kickbokscursus doen om haar te helpen te verwerken wat ze heeft meegemaakt en een goede uitlaatklep te vinden voor haar emoties.
Website: www.pasmanstichting.nl


SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds

SOD Fonds & Fie van der Hoop Fonds steunen de ontwikkeling van preventie- en hulpprogramma's dicht bij huis voor kinderen en ouders in problematische opvoedingssituaties. Zij ondersteunen Kadera in het onwikkelen van een digitale signalenkaart voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Middels deze kaart kunnen professionals en andere betrokkenen beter duiden wat ze zien en weten zij waar zij dit kunnen melden.
Website: www.sod-fievanderhoopfonds.nl


Kansfonds

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Het Kansfonds ondersteunt Kadera in een pilotproject om de hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld zo in te richten dat we de cirkel van intergenerationeel geweld doorbreken.
Website: www.kansfonds.nl


Ministerie van VWS

Ondersteunt Kadera in het onwikkelen van een digitale signalenkaart voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Middels deze kaart kunnen professionals en andere betrokkenen beter duiden wat ze zien en weten zij waar zij dit kunnen melden.
Website: www.rijksoverheid.nl


Gemeente Zwolle

Via de regeling premie op actie heeft de gemeente Zwolle een participatiemarktmogelijk gemaakt voor kwetsbare mensen in de wijk Stadshagen om hen te stimuleren om deel te nemen aan de maatschappij.
Website: www.zwolle.nl/aanvraag-premie-op-actie

De speelgoedschuur

Bob Hagendijk maakt als hobby houten speelgoed. Hoewel hij voldoende liefhebbers heeft, wil hij er ook voor zorgen dat er kinderen mee kunnen spelen die om wat voor reden dan ook daar normaal niet de mogelijkheid toe hebben. Om deze reden schenkt Bob Hagendijk een deel van zijn speelgoed aan Kadera.
Website: www.despeelgoedschuur.nl

I-FourC

Aan het einde van ieder jaar krijgen medewerkers van I-FourC een winstuitkering indien er voldoende winst gemaakt is. Een vast percentage van dit bedrag wordt door iedereen aan de kant gezet, waarna de directie dit in zijn totaliteit verdubbelt. In 2016 heeft I-Fourc een bedrag uit dit fonds beschikbaar gesteld voor laptops voor de kinderen in de opvang om huiswerk te kunnen maken.  

Stichting Jarige Job

Stichting Jarige Job maakt een einde aan verjaardagsleed en trakteert kinderen op een leuke verjaardag. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-.
Website: www.stichtingjarigejob.nl

Burkens Stichting

Het doel van de stichting is het verstrekken van financiële steun aan personen die in financieel moeilijke omstandigheden verkeren. De stichting ondersteunt individuele vragen van cliënten, zodat zij de benodigde hulpmiddelen krijgen om een zelfstandig en veilig leven te leiden.  
Website: www.finportal.nl/burkens-stichting/