Hulp bij mensen thuis

Mensen bij wie het thuis niet veilig is of dreigt te worden, kunnen de hulp van Kadera inroepen. Bijvoorbeeld gezinnen waar veel spanningen en ruzies zijn en soms ook geweld. Of vrouwen of mannen die een gewelddadige partner hebben gehad en bang zijn weer een gewelddadige partner te krijgen. Ook mensen die niet goed weten hoe met de partner om te gaan zonder geweld te gebruiken, kunnen hulp inschakelen.

Samen met hen bekijkt een ambulant begeleider van Kadera hoe de veiligheid vergroot kan worden, escalatie voorkomen, het huiselijk geweld gestopt of herhaling ervan voorkomen kan worden.

Inzicht krijgen en werken aan doelen
De begeleiding vindt plaats bij het gezin of bij de persoon thuis.

Om huiselijk geweld te stoppen en te voorkomen is het belangrijk duidelijk te krijgen hoe het ontstaat. Hoe gesprekken of ruzies zo uit de hand lopen dat er een grens wordt overgegaan. Wie daarin wat doet en hoe reageert. Welke patronen en gewoontes er zijn. Tijdens de begeleiding gaat het ook over wat het geweld voor een ieder betekent. Zeker ook voor de kinderen, want voor kinderen is geweld in huis vaak erg ingrijpend.

Zo wordt beetje bij beetje duidelijk wat er nodig is om heftige ruzies en geweld te voorkomen en te stoppen. Hoe problemen met elkaar opgelost kunnen worden zonder geweld. In een actieplan komen de doelen te staan om dit te bereiken. De doelen kunnen per persoon of gezin verschillen. De begeleider biedt ondersteuning bij het behalen van de doelen.

Aanmelden voor hulp
In onze folder kunt u meer uitleg vinden over ons aanbod.
Aanmelden voor ambulante begeleiding gaat via de wijkteams of Centra voor Jeugd en Gezin in de gemeente. U kunt ook bellen naar uw gemeente om u aan te melden.