Routekaarten

De routekaarten bevatten een stappenplan dat u kunt gebruiken wanneer u een vorm van huiselijk geweld vermoedt.

RAAK routekaart IJsselland - stroomschema voor professionals over de te nemen stappen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld waar kinderen bij betrokken zijn

Routekaart Twente - voor professionals in het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld

Stappenplan - voor leidinggevenden van scoutingverenigingen