Folders

Kadera heeft diverse materialen voor burgers en professionals. Deze materialen kunt u downloaden. U kunt de materialen ook bestellen door een e-mail te sturen naar info@kadera.nl

Mannenopvang - Folder voor mannen die te maken hebben met huiselijk geweld. De folder gaat over de hulp die Kadera biedt.

Ambulante begeleiding - Folder voor burgers en professionals over hulpverlening bij mensen thuis om de veiligheid te vergroten, ruzies te voorkomen, het huiselijk geweld te stoppen of herhaling ervan te voorkomen.

Blijf van mijn Dier - Folder voor vrouwen die willen ontsnappen aan huiselijk geweld en niet zelf opvang voor hun huisdier kunnen vinden

Bijzonder geweldig - Folder voor burgers over training voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met geweld in hun relatie

Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld  Folder voor professionals over voorlichtingen en trainingen in het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld

Kadera helpt u bij de aanpak van huiselijk geweld - Folder voor burgers over wat Kadera hen te bieden heeft om huiselijk geweld te stoppen 

Opvang en ondersteuning jonge moeders - Kadera helpt! - Folder voor jonge moeders in de leeftijd tussen 16 en 23 jaar die meer willen weten over hoe het toegaat bij Begeleid Wonen van Kadera

Folder Thuis best! Kadera 2020 - Benieuwd naar actuele verhalen omtrent huiselijk geweld? Lees de nieuwe folder Thuis best! Kadera 2020.

Wordt u bedreigd? Vraag naar het Personenalarm AWARE! Flyer voor burgers over Personenalarm AWARE

Poster Kadera