Ons team

De scholing wordt verzorgd door een deskundig team met passie voor het vak. Onze trainers hebben een hulpverleningsachtergrond en/of jarenlange ervaring in het werkveld. Met begrip voor de dynamiek van huiselijk geweld en de hoeveelheid onmacht die een professional kan voelen. Deze waardevolle ervaringen komen terug in onze werkwijze.

 

 

Danielle de Grave

Bewustwording creëren staat bij mij hoog in het vaandel; hoe kunnen wij als samenleving er voor zorgen dat huiselijk geweld bespreekbaar wordt gemaakt. Daarbij vind ik het belangrijk om te kijken naar welke krachten de deelnemer kan bijdragen aan het stoppen van geweld. Daarmee hoop ik ook het taboe rond huiselijk geweld te doorbreken. Het taboe waarbij de pleger van oudsher vaak negatief wordt gestigmatiseerd. Ik heb ervaren dat de problemen rond huiselijk geweld vaak vanuit twee personen ontstaan. Huiselijk geweld is bijna nooit eenmansproblematiek.

Mijn doel is om de deelnemers naar huis te laten gaan met een voldaan gevoel door de deelnemers handvatten voor in de praktijk, de nodige kennis en een gezonde dosis humor te bieden.

Expertise:
- Huiselijk geweld
- (Centrum) Seksueel geweld
- Criminologie

Opleidingen:
- HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Saxion Hogeschool Enschede
- Minor Criminologie, Universiteit Utrecht
- Scholing casemanagement Centrum Seksueel Geweld

Contact: ddegrave@kadera.nl

   

 

 
Sharon Biervliet

Sharon Biervliet

Ik heb jarenlang ervaring als jeugdwerker en casemanager binnen Kadera. Vanuit deze rollen ben ik doorgegroeid naar coach, trainer en preventiemedewerker. Mijn kracht zit in het omzetten van theorie naar praktijkvoorbeelden. Dit doe ik door beeldend te werk te gaan en ik ben down-to-earth in mijn communicatie.

Ik vind het belangrijk om met mijn ervaringsdeskundigheid inzichten te geven over huiselijk geweld en ‘intergenerationele overdracht’. Bijvoorbeeld over bepaalde gedragspatronen. Mijn motto als trainer is: ‘preach what you teach’; door naar jezelf te kijken en je eigen leerproces onder loep te nemen kan je beter aansluiten bij krachten van anderen.

Expertise:
- Huiselijk geweld (relationele context/bijzonder geweldig training
- Ervaringsdeskundig
- Systeemgericht werken
- Generationele overdracht
- Veerkracht
- Krachtwerk

Opleidingen:
- Trainer Krachtwerk
- Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken
- Coach Krachtwerk
- ICM trainersopleiding

Contact: sbiervliet@kadera.nl