Dierenmishandeling en huiselijk geweld

Dierenmishandeling betreft “alle niet-noodzakelijke handelingen en alle verwijtbare nalatigheden van mensen, waardoor dieren pijn, letsel of ernstige welzijnsproblemen oplopen” (LICG, 2011). Veelvoorkomende vormen van dierenmishandeling zijn: slaan, schoppen, gooien, verminking en verwaarlozing.

Onderzoek
In 2012 heeft Kadera in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Hondenbescherming wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling.

Hieruit blijkt onder andere dat het merendeel van de plegers van huiselijk geweld (55%) ook meerdere vormen van dierenmishandeling toepast en kinderen in 60% van de gevallen getuige zijn geweest van deze dierenmishandeling. Daarnaast rapporteert ruim 41% van de vrouwen de vlucht naar de opvang uit te stellen vanwege zorgen om het huisdier. Tot nu toe blijven huisdieren in veel gevallen bij de (ex-)partner, die hiermee een machtsmiddel in handen heeft om de vrouw (en de kinderen) blijvend te controleren en te chanteren.

Opvang huisdier
Cliënten die naar een opvanghuis in Nederland gaan, kunnen nu hun huisdier(en) in een veilig en liefdevol gastgezin laten opvangen. Kom hier meer te weten over dit project.

Bij vermoedens van dierenmishandeling kunt u de signalenkaart Huiselijk Geweld en Dierenmishandeling raadplegen of een melding doen bij meldnummer 144. Raadpleeg de signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld.