Signalenkaart

Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Daarom heeft Kadera signalenkaarten ontwikkeld. Deze bevatten signalen die kunnen gelden voor het slachtoffer en de pleger en kunnen wijzen op huiselijk geweld.

In november 2016 is de signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geactualiseerd en doorontwikkeld op de thema's kindermishandeling en mensenhandel. Ook ontwikkelingen, zoals de komst van Veilig Thuis en de kennis die er nu is over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling, zijn hierin verwerkt. De vernieuwde kaart bestaat uit een papieren en een digitale versie die voor iedereen makkelijk te gebruiken en snel toegankelijk is, ook op telefoons en tablets.

Nieuw is de mogelijkheid om de webapplicatie interactief te gebruiken: geselecteerde signalen en eigen observaties kunnen automatisch worden verwerkt tot een document dat voor professionals een leidraad vormt voor het volgen van de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit kan via de website: www.signalenkaart.nl.

De papieren signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is te bestellen via info@kadera.nl voor
€ 5,95 plus verzendkosten.

De volgende signalenkaarten zijn ook apart in te zien:

Signalenkaart Ouderenmishandeling
(ook opgenomen in de digitale signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling onder Ontspoorde Zorg)

Signalenkaart voor Leidinggevenden van scoutingverenigingen

Signalenkaart Huiselijk geweld en Dierenmishandeling (ook opgenomen in de digitale signalenkaart)