Kwaliteitsbeleid

Huiselijk geweld, of geweld in afhankelijkheidsrelaties, is een breed maatschappelijk vraagstuk. Kadera levert kwaliteitszorg op het gehele spectrum van dit vraagstuk.
Bij ons staat de relatie met de cliënt centraal. We willen onze cliënten persoonlijke, (bij verblijf) kleinschalige hulp- en dienstverlening van hoge kwaliteit bieden. Daarnaast zijn we vraaggericht, onderzoekend en ondernemend. Dit doen we 365 dagen per jaar. Kwaliteit heeft voortdurend onze aandacht. We zijn op verschillende manieren bezig met het verbeteren, onderzoeken en (laten) toetsen van onze prestaties.

Kadera is erkend als zorgaanbieder voor AWBZ-zorg, geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast bieden wij activiteiten die vanuit de Wmo betaald worden. Deze activiteiten richten zich onder meer op preventie en voorlichting, training en deskundigheidsbevordering, het melden van geweld, weerbaarheid en participatie en (crisis)opvang.
 

HKZ certificaat
Kadera is sinds oktober 2008 HKZ gecertificeerd.

 

Ideeën?
Wij willen onze zorg- en dienstverlening graag nog beter afstemmen op de wensen en behoeften van onze klanten. Hebt u ideeën of suggesties? Laat het ons weten via info@kadera.nl. Alvast dank!