Over Kadera

Kadera is een professionele, vraaggerichte en flexibele organisatie die midden in de maatschappij staat. Lees over het bestuur, de missie en organisatie van Kadera en over haar kwaliteitsbeleid. Kadera heeft een cliëntenpanel en is er een regeling voor klachten. Ook vindt u hier onze  jaarverslagen.