Opvang, begeleiding en nazorg

Opvang
Kadera biedt opvang aan vrouwen en kinderen en sinds 1 januari 2017 aan mannen die te maken hebben met huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en gedwongen prostitutie. Bij Kadera wordt samen met de cliënt bekeken welke hulp passend is.

Iemand kan bijvoorbeeld in een groepsunit wonen, maar Kadera heeft ook zelfstandige woonunits. De cliënten wonen in onze voorzieningen in nette appartementjes met in een groot aantal gevallen een eigen woonkamer met keukentje en een badkamer. Mensen die ernstig bedreigd worden, kunnen terecht in één van de Safe Houses. De locaties daarvan zijn strikt geheim. De maximale verblijfduur is één jaar.

Via de Opvangatlas kan iedereen zoeken naar passende hulp voor zichzelf of voor andere mensen – ook bij bedreiging en/of geweld thuis.

Begeleiding
Mensen die bij Kadera verblijven kunnen in de opvang gebruik maken van allerlei vormen van begeleiding. Naast individuele begeleidingsgesprekken zijn er ook cursussen en bijeenkomsten. Samen met de casemanager bepaalt de cliënt de doelen waar hij of zij aan wil werken. Verder is er hulp om financieel weer zelfstandig te worden. Met de methodiek Krachtwerk begeleiden wij cliënten naar een leven zonder geweld. Hierbij richten wij ons op wat de persoon kan en niet op wat hij of zij niet kan. Wij helpen de persoon zijn of haar eigen krachten te zien en te gebruiken. De cliënt heeft in het proces de regie in handen.

Voor het stoppen van het huiselijk geweld richt Kadera zich niet alleen op de cliënt, maar ook op de (ex-)partner en/of eventuele kinderen en/of andere betrokkenen. Tijdens gesprekken, waar ook de partner bij aanwezig kan zijn, wordt gesproken over de dynamiek: over hoe men met elkaar omgaat en op elkaar reageert. Deze gesprekken zijn nodig om het huiselijk geweld te stoppen. Een voorbeeld van zo'n gesprek kunt u hier lezen. 

Begeleiding kinderen
Er is bijzondere aandacht voor kinderen in de opvang. Zij worden net als hun ouder ook begeleid. Veerkracht is een methodiek die hierbij helpt. Samen met de hulpverleners wordt gewerkt aan de veiligheid, het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Ieder kind krijgt individuele begeleiding, een screening, actieplan en veiligheidsplan. Een vaste hulpverlener ondersteunt het kind en de ouders tijdens het proces. De vader en/of moeder zullen vanzelfsprekend het kind ook ondersteunen waar dit kan.

Het is belangrijk dat de kinderen de zorg krijgen die nodig is, daarom werkt Kadera samen met externe organisaties zoals Jeugdbescherming Overijssel. Als kinderen bij ons in de opvang komen gaan ze zo snel mogelijk weer naar school. Er zijn afspraken met scholen in de omgeving. Voor de jongste kinderen is er een crèche in de opvang. Daarnaast organiseren we activiteiten en uitstapjes.

Nazorg
Na het verblijf in de opvang kan een cliënt een beroep doen op nazorg. Er wordt verder gewerkt met de krachteninventarisatie en aan het actieplan. De cliënt krijgt verschillende begeleidingsgesprekken om aan zijn of haar doelen te werken. Als het nodig is, werkt Kadera in de nazorg samen met bijvoorbeeld algemeen maatschappelijk werk of de Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen, Werken en Welzijn (RIBW). Een cliënt kan ook thuis nazorg krijgen van Kadera.