Informatie, advies en ondersteuning

Veilig Thuis IJsselland biedt informatie en advies aan iedereen die met huiselijk geweld of kindermishandeling te maken heeft: plegers, slachtoffers, kinderen, professionals of burgers die vermoeden dat in hun omgeving huiselijk geweld of kindermishandeling voorkomt.

Veilig Thuis IJsselland is hét meldpunt voor het melden van (vermoedens) van huiselijk geweld of kindermishandeling. De medewerkers geven advies en informatie aan professionals en burgers. Als het nodig is, onderzoekt Veilig Thuis IJsselland (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling en begeleidt ze gezinnen naar passende hulp.

Veilig Thuis IJsselland is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via het landelijke telefoonnummer 0800 2000.

Op vooreenveiligthuis is meer te lezen over huiselijk geweld, kindermishandeling en Veilig Thuis.